Politikk

Stor usikkerhet og uro omkring nytt regelverk for støtte til barnebriller

Fra 1. mars legger støtteordningen til barnebriller om. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen forsikrer at foreldre ikke blir nødt til å legge ut store beløp mens de venter på refusjon fra Nav.

Torbjørn Røe Isaksen mener Regjeringen holder løftet om at de som trenger avanserte barnebriller, skal få dekket utgiftene.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Jeg er skuffet over å se hvordan resultatet ble. Jeg synes det er en vesentlig forskjell på det Anniken Hauglie lovet og det jeg nå oppfatter som regelverket, sier Karsten Aak, generalsekretær i Norges Blindeforbund.

Omleggingen av stønadsordningen til barnebriller var det enkeltforslaget i statsbudsjettet som skapte mest bråk i fjor høst. Men daværende arbeids- og sosialminister Hauglie (H) forsvarte omleggingen.

Nav har nylig offentliggjort det nye regelverket.

Karsten Aak

– Det som bekymrer meg aller mest, er at det ut fra formuleringer i regelverket ser ut som at foreldre må forskuttere store beløp, kanskje så mye som 10.000 kroner, sier Aak.

Aak forteller at mange optikere inntil nå har sendt regningen direkte til Nav. Men nå sies det at «søkere som har fått innvilget stønad, vil få utbetalingen direkte til seg».

Han frykter at det vil føre til usikkerhet blant foreldre: Både om de får igjen hele beløpet, og om når de får pengene.

– Hvis dette ikke fungerer, får vi se på det

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsikrer at de som har behov for ekstra dyre behandlingsbriller skal fortsatt få støtte, slik Hauglie lovet.

Han forsikrer også at man normalt ikke skal måtte legge ut store beløp.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at saksbehandlingstiden på søknad om brillestøtte i dag ligger på rundt ti virkedager.

For individuelt beløp forventer Nav at saksbehandlingstiden vil være omtrent den samme såfremt «saken og pristilbudet er godt opplyst og i henhold til regelverket.» Ifølge departementet er det altså meningen at støtten skal være utbetalt innen brillene er ferdige.

– Hvis dette ikke fungerer, får vi heller se på det da, sier Isaksen.

Optiker eller øyelege anbefaler glass og gir et pristilbud. Dét søkes det om støtte til. Statsråden forsikrer foreldre om at det ikke er slik at de skal bestille en brille, få kvittering, sende inn den til Nav og så få pengene tilbake.

– I ukompliserte saker burde dette gå greit, sier han.

Han mener Regjeringen holder løftene sine, men minner om at de også ønsker en mer «målrettet ordning mot dem som faktisk trenger det».

Han poengterer at foreldre flest må betale for egne barns briller og at ordningen er for dem som har en medisinsk begrunnelse.

Les også

Han mistet hele pappa-permen på grunn av feil og misforståelser. Nå snur Nav.

Mente briller var for dyre

Regjeringens begrunnelse for å legge om ordningen var at det ble gitt støtte til uforholdsmessig dyre briller og at noen fikk støtte de ikke skulle hatt.

Men da de foreslo makssatser, protesterte mange barnefamilier. De fortalte om utgifter til glass som langt oversteg dette.

Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mente en del barnefamilier med ekstra store utgifter kunne være kvalifisert til å få støtte under den egne ordningen for svaksynte/blinde, som ikke berøres av omleggingen. Hvis ikke skulle de uansett få dekket sine behov, sa hun.

Bekymret for lite kule briller og mobbing

Karsten Aak i Blindeforbundet er også bekymret for at barn i familier med dårlig råd vil få utrendy briller når støttesatsene blir så lave som 1200 kr. Beløpet skal dekke både glass, tilpasning og innfatning.

– Jeg er redd for at sparekniven vil bli brukt på innfatning. Én ting er at det skal være kvalitet, men det skal se kult ut også. Svaksynte barn vil være som alle andre, sier han, og han antyder at barn med lite kul innfatning og tunge glass lett kan bli mobbeofre.

Det presiseres tydeligere i det nye regelverket at formålet med ordningen er å forebygge og behandle for eksempel skjeling og det sies at tilstanden normalt er avsluttet før de fyller 10 år.

Det har ført til at mange foreldre ifølge Blindeforbundet er svært bekymret for å miste retten til brillestønad.

Les også

Unge på uføretrygd utgjør bare 6 prosent av totalen. Her er syv grafer som viser hvor sammensatt situasjonen er.

Ingen 10-års grense

Torbjørn Røe Isaksen sier at det ikke er satt noen tiårsgrense for å få støtte. De som ikke er ferdig behandlet innen denne alderen, kan søke om særskilt støtte.

Selv om støtteordningen fortsatt gjerne kalles barnebriller, opphever man nå også den øvre aldersgrensen.

– Hvem vil merke den negative siden av denne omleggingen? Dem dere mener ikke har hatt krav på støtte?

– Ja, det er hensikten. Blindeforbundet mener alle som trenger briller, skal få det betalt av det offentlige. Det er et helt legitimt standpunkt. Men jeg er ikke enig i at det er en god prioritering, svarer Isaksen.

Savner brukerinformasjon

Hans Torvald Haugo i Optikerforbundet sier det er «veldig mye fornuftig» i det nye regelverket, men han savner brukerinformasjon om det rent praktiske.

– Hvor lang tid vil det ta før pengene utbetales? Mange er opptatt av hva som skjer. Vi får mange henvendelser fra optikere, og de igjen får mange spørsmål fra foreldre, sier han.

– Er det mange som nå oppsøker optiker før nytt regelverk trer i kraft?

– Det er en del barn innom optikere nå, bekrefter han.

Haugo legger til at det da er optikernes moralske plikt å sjekke om disse barna skal ha utgiftene sine dekket.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Briller
  2. Anniken Hauglie
  3. Torbjørn Røe Isaksen
  4. Arbeids- og sosialdepartementet