Ap-politiker om fedrekvote-felle: Hvorfor må det være så forbasket vanskelig?

– Når Nav ser at de har en felle, hvorfor melder de da ikke ifra oppover til statsråden, spør Lise Christoffersen (Ap). Hun reagerer kraftig på at en kjent fallgruve ikke fjernes.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen er en av Aps mest erfarne sosialpolitikere. Hun mener fedre som har krav på foreldrepenger, bør få det.
  • Solveig Ruud

– Jeg ble skikkelig provosert, både over Navs holdning og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads svar, sier Lise Christoffersen.

Ap-politikeren forstår fortvilelsen til Øystein Lorvik Nilsen, som gikk i en fedrekvote-felle.

Som Aftenposten omtalte søndag mister han 35.000 kroner i foreldrepenger fordi han fire uker for sent søkte om å ta ut fedrekvoten sin.

Øystein Lorvik Nilsen, faren til Mikkel (10 måneder), sendte inn søknad om foreldrepenger innen Navs anbefalte frist. Men han søkte etter at mor hadde hatt siste dag med lønnet permisjon. Det tapte han mye på.

Ropstad (KrF) har sagt seg villig til å gjøre endringer i regelverket. Men han la til at det må «gjøres grundige faglige vurderinger», og at det derfor «vil ta tid».

Nav har selv brukt ordet «felle» om datofeilen som rammet Nilsen. Etaten har innrømmet at de er «kjent med at det fortsatt er fedre som mister sine opptjente rettigheter». Ifølge Nav blir fedrene informert om fristene.

– Vi kan ikke endre på reglene, sier Nav, som understreker at det er lovgivers (Stortingets) ansvar.

Les også

Mikkels pappa gikk i fedrekvote-felle, mister 35.000 kroner

Kaller det «firkantet»

– Kan det være så forbasket vanskelig, spør Ap-politiker Christoffersen.

Hun kaller regelverket «firkantet». Hun mener det ikke burde være mer komplisert enn at pengene utbetales fra det tidspunktet Nav har konkludert med at rettigheten til foreldrepenger foreligger.

Christoffersen er en av Aps mest erfarne sosialpolitikere. Hun har sittet et drøyt tiår tilsammen i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Før hun ble stortingsrepresentant var hun blant annet forsker ved Institutt for sosialforskning. Hun har også jobbet i Sosialdepartementet.

Etter å ha lest Aftenpostens oppslag har hun saumfart Navs hjemmeside og kikket på lovverket. Det har fått henne til å utforme et skriftlig spørsmål til Ropstad.

Les også

Unge på uføretrygd utgjør bare 6 prosent av totalen. Her er syv grafer som viser hvor sammensatt situasjonen er.

Etterlyser lovhjemlene

– Jeg er lovgiver, sier Christoffersen om seg selv.

Hun mener hun burde kunne se hvordan de ulike fristene har kommet inn i regelverket, men er ikke i stand til å finne det. Hun lurer derfor på om svarene kan ligge i en forskrift eller et rundskriv fra departementet.

– Med hvilken hjemmel avkorter Nav foreldrepengene dersom fars søknad kommer inn etter den fastsatte fristen, spør hun.

– Og hva er begrunnelsen for at Nav ikke kan etterbetale, dersom fars søknad kommer inn så sent at saken ikke er ferdig behandlet før far går i permisjon? Hvor finnes hjemmelen for at man da ikke bare kan etterbetale?

Nav advarer selv mot fellen:

Varsle oppover?

Selv om Nav gjør forsøk på å advare fedre mot å få i den omtalte fellen, ikke minst på Facebook, forstår hun ikke hvorfor ingen «har trykket på den røde knappen.»

Hun mener Nav har et ansvar for å varsle oppover i systemet når de ser at regelverket gir uheldige utslag.

– Det virker også underlig at statsråden, ut fra personlige erfaringer, bare viser til egne vanskeligheter uten selv å ta initiativ til en gjennomgang av et regelverk som er uforståelig for mange.

– Dette må rettes opp, slår hun fast.

Hun påpeker at hvis det dreier seg om å sende ut et nytt rundskriv, kan Ropstad endre dette forholdsvis raskt.

Kan dreie seg om 50–60 i året

Nav kunne ikke til Aftenposten oppgi tall over hvor mange fedre som rammes av for sen søknad hvert år.

Men Ropstad har tidligere oppgitt et anslag i Stortinget. Det skjedde i et svar til SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV).

Ifølge Ropstad skiller ikke Navs statistikk mellom dem som får avslag på utsettelse fordi de har søkt for sent, og dem som får avslag fordi de har oppgitt et grunnlag som ikke gir adgang til å utsette uttaket. Likevel opplyste han at Nav i 2018 antok at det anslagsvis var «50-60 søknader om utsettelse av kun fedrekvote som kom for sent.»

Ropstad forsvarte for øvrig regelverket i sitt svar til SV-politikeren den gang.

Les også

Statistikken er klar: Dette var de mest populære navnene på nyfødte i fjor

Nav: Har vært tatt opp

Aftenposten har stilt Nav spørsmål om hvorfor de ikke melder ifra oppover når de selv er klare over problemstillingen.

Nav svarer at de har tatt det opp. Kontorsjef Liv T. Espedal i Nav skriver i en e-post:

«Denne praksisen er godt kjent og det finnes flere trygderettskjennelser på dette. Vi har ved ulike anledninger vært i dialog med departementet angående både praktiseringen av regelverket, samt for å redegjøre for informasjonstiltak vi har laget for å forhindre at fedre mister fedrekvoten. Hvorvidt regelverket skal endres er en politisk beslutning som politikerne må ta stilling til.»