Krever adgang til kompetanseheving også for arbeidsledige akademikere

Akademikerne og Nito krever at regjeringen gir permitterte adgang til kompetanseheving som gir 20 studiepoeng. Regjeringen frykter at det vil «låse» folk til skolebenken i stedet for å gå tilbake i jobb.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er redd lengre studier kan hindre permitterte raskt i å komme tilbake i jobb.

Fredag la regjeringen frem en kompetansepakke på 190 millioner kroner som skal ruste permitterte til raskt å komme tilbake i jobb etter koronakrisen.

Men de som organiserer landets høyest utdannede, Akademikerne og Nito, mener pakken mangler det viktigste tiltaket: Retten for permitterte på dagpenger til å ta kurs som kan være en del av en akademisk grad.

De aller fleste kurs på offentlige universitet og høgskoler kan benyttes i en grad. Men i dag stenger dagpengereglene for å ta slike kurs. De hører inn under Lånekassen og studiefinansieringen.

– Må bruke tiden godt

Kari Sollien, leder i Akademikerne som organiserer 220.000 leger, økonomer, jurister og andre høyt utdannede, sier at «vi risikerer at folk som egentlig er motivert til å studere, ikke gjør det i frykt for å miste dagpengene.»

– Vi må vi ikke komme i en situasjon der regelverket står i veien for at de permitterte og arbeidsledige faktisk kan bruke dem. Norge har ikke råd til at folk skal gå månedsvis uten noe å gjøre hjemme.

– Kompetanseheving er akkurat nå en av få muligheter vi har til å skape verdier for fremtiden. Vi må bruke tiden godt for å sørge for at folk er så rustet som mulig når vi kommer ut av krisen, sier Sollien.

Kari Sollien er leder i Akademikerne

– I krisesituasjon må det åpnes for mer

Trond Markussen, president i Nito med 92.000 ingeniører og teknologer som medlemmer, er enig.

– Ved ikke å gjøre det mulig å kombinere studiepoenggivende kurs med dagpenger, frykter jeg at flere vil forbli arbeidsledige lenger enn forventet, sier Trond Markussen. I dag er 13.000 ingeniører uten arbeid.

Akademikerne sier utfordringen knyttet til kompetanseheving «nå er gigantisk». De forventer at mange tusen permitterte nå får mulighet til studiegivende utdanning uten å miste dagpengene sine.

– Vi har tidligere sagt at det må åpnes for å ta opptil 20 studiepoeng. I en krisesituasjon mener vi at det må åpnes opp enda mer. Våre medlemmer etterspør blant annet kurs innen teknologi, bærekraft, ledelse og jus, mener Sollien.

Hun sier det bra at man kan ta kortere kurs og studier opp til tre måneder.

– Men vi ser allerede nå tegn til at nedgangen vil være langvarig. Da må det være mulig å ta studier av et visst omfang slik at det faktisk gir verdi og har god kvalitet, sier hun.
– Vi snakker om det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og helseteknologi, områder mange bedrifter har jobbet med og skal jobbe med fremover, sier Nito-presidenten.

– Låser arbeidstageren i langt studieløp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at utfordringen er å finne løsninger som ikke «låser arbeidstageren i et langt studieløp som vedkommende enten må bryte, eller som hindrer at den permitterte kan gå tilbake i jobb».

– Det er det problematiske med lange studieløp, for målet vårt er jo at folk raskt skal komme tilbake i jobb. Men vi er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om reglene for dagpenger. Allerede i dag er det mulig å kombinere studier og dagpenger i et visst omfang.

– Samtidig er det regler om at du ikke kan ta fulltidsstudier innenfor normal arbeidstid fordi du skal være klar til å gå tilbake i jobb. Vi ser nå på reglene slik at permitterte i denne ekstraordinære situasjonen kan få faglig påfyll og raskt kan komme tilbake i jobb igjen, sier Asheim.

– Vil regjeringen åpne for lengre studieløp som gir 20 studiepoeng?

– Det er det for tidlig å svare på nå. I neste uke regner vi med å ha klart hvor vi setter begrensninger for dagpengene, sier han.

Akademikerne er ikke redd for at folk blir «låst inn» i utdanning.

– Denne gruppen har investert i en lang utdanning som de ønsker å bruke i arbeidslivet. De ønsker å jobbe. Incentivet til å gå tilbake til jobb er sterkt ikke bare av faglige grunner, men også økonomiske. Det lønner seg ikke for våre medlemmer å gå på dagpenger, sier Kari Sollien.