Hadia Tajik rykker opp: Ja, jeg skal ha en mer synlig rolle

Hadia Tajik får mer ansvar for Aps arbeid i Stortinget. Partileder Jonas Gahr Støre skal reise mer i Distrikts-Norge og bruke krefter på nytt partiprogram for å vinne valget i 2021.

– Det er Rogaland som velger sin kandidater. Men jeg håper jo at de velger meg, sier Aps nestleder Hadia Tajik som ønsker gjenvalg.

Fredag vedtok Aps stortingsgruppe en rokering som styrker bildet av Hadia Tajik som partiets kronprinsesse:

Tajik og Rigmor Aasrud bytter roller som fraksjonsleder i henholdsvis arbeids- og sosialkomiteen og den prestisjefylte finanskomiteen.

– Vil vi se en ny Hadia Tajik?

– Jeg er spent og entusiastisk til å ta fatt på arbeidet i den nye komiteen. Jeg har møtt mine kolleger i finansfraksjonen, og vi gleder oss til å være et godt lag sammen, sier Tajik.

Hun liker ikke merkelappen «spydspiss»:

– Jeg skal ikke overta andres felt. Min oppgave blir å være med på å spisse profilen vår, og ja, jeg skal ha større synlighet i det finanspolitiske og økonomiske debattene fremover, sier hun.

Intet opprykk for Giske før valget

Trond Giske fortsetter som menig medlem i familie- og kulturkomiteen.

– Er Trond Giske aktuell kandidat for opprykk i denne perioden?

– Nå har vi lagt kabalen for resten av denne periode ut fra ønsket om å spisse laget og ønsket fra enkeltrepresentanter, sier Støre.

– Er han aktuell som statsråd i en ny regjering?

– Det er ingen kabaler for det i dag. Vi ser nå mot 2021 og ønsker den beste innretning av laget vårt. Da var det naturlig at nestlederen i stortingsgruppen også leder det finanspolitiske arbeidet, som er en bred plattform for opposisjonspolitikk, sier Støre.

Samtidig fører katastrofevalget, spesielt i distriktene, til at Støre skal bruke mesteparten av kreftene på å reise, lytte og omsette signalene til ny Ap-politikk som leder av programkomiteen.

– Hadia er også parlamentarisk nestleder og vil ta et større ansvar for arbeidet i gruppen i de to årene som ligger foran oss, fordi jeg kommer til å reise og bruke noe mer tid på utvikling av partiprogram, og arbeidet ute i partiet, sier han.

– Hadia vil ta et større ansvar for arbeidet i stortingsgruppen fordi jeg kommer til å reise mer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Velgerne befinner seg utenfor Stortinget

Tajik sier at det var naturlig å ta ekstra ansvar i stortingsgruppen når Støre skal lede programarbeidet.

– I finanskomiteen har man oversikt over alle politikkområdene og de andre komiteene, sier hun.

– Hadia skal stå for de verbale slagene i stortingssalen, mens Jonas skal vinne velgerne i distriktene?

– Jeg skal gjøre begge deler, og det skal også Hadia gjøre. Og det er godt samstemt med partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjærande. Selv om vi er i stortingsvirkeligheten, er vi veldig oppmerksomme på at velgerne befinner seg utenfor, sier Støre.

Tajik bekreftet at hun ønsker gjenvalg:

– Det er ikke alltid politikere bestemmer selv om de blir gjenvalgt eller ikke. Rogaland velger sine kandidater. Men jeg har ønske om å fortsette med politikk i noen år til, og håper jo at de velger meg, sier Tajik.

– Jeg er spent og entusiastisk, sier Hadia Tajik om de nye oppgavene.

Legger ingen regjeringskabal for 2021

Støre er særlig opptatt av å gjenreise Ap i nord:

– Det er viktig for Aps program og identitet, men også sett i lys av lærdommene fra valget, sier han.

Alle utspill fra nå av dreier seg om å vinne regjeringsmakten i 2021.

– Det er valget det politiske arbeidet rettes inn mot. Om tre måneder kan vi si at det er valg neste år. Og tiden går fort i politikken, sier han.

Ap-ledelsen vil ikke vikle seg inn i en debatt – før de har vunnet valget- om hvem de kan og hvem de ikke kan samarbeide med.

– Vi vil utvikle politikk og ikke komme med kabaler om hvilke partier som skal kommer i hvilket samarbeid. Vi bruker ikke tid på å lukke dører, men har åpne kontakter med andre partier som ønsker det samme.

– Vi søker samarbeid med de partiene som gir oss størst gjennomslag for Aps politikk. Der har vi gode erfaringer med Sp og SV. Når vi nærmer oss 2021, får vi avklare dette i forhold til de andre partiene i opposisjonen, sier Ap-ledelsen.

Han gir full støtte til Fellesforbundets krav om at det er «utenkelig» for Ap å godta en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

– Vi er imot en sluttdato. Vi er for å utvikle, og ikke avvikle. Vi tror en sluttdato er dårlig for klimapolitikk fordi det fører til fagfolk, kapital og forskning forsvinner fra en sektor som trenger industriutvikling for bærekraftige løsninger, slutter han.