Politikk

- Å innføre kjønnsnøytral verneplikt blir en skinnmanøver

LOEN (Aftenposten): Senterpartiet er delt i spørsmål om kjønnsnøytral verneplikt før avstemning søndag.

Bengt Fasteraune, Anne Tingelstad Wøien og Bjørg Bergheim jobber for at Senterpartiet ikke skal vedta kjønnsnøytral verneplikt.
  • Marie Melgård

Det er duket for kjønnsnøytral vernepliktstrid i Senterpartiet.

Sterke krefter er i mot – men det er også mange røster som er for. Begge leirer hevder seieren vil bli deres.

— Andre likestillingsspørsmål er viktigere, sier leder av Senterkvinnene, Bjørg Bergheim.

— Vi skal ha gjennom dette i år, sier leder av Senterungdommen, Sandra Borch.

- Vi skal ha dette gjennom, sier Sandra Borch, leder i Senterungdommen.

Få tør spå hva som blir vedtatt — flere personer Aftenposten har snakket på landsmøte mener avstemningen om kjønnsnøytral verneplikt er av de mer spennende siden det er helt åpnet hva som kan bli utfallet.

Misforstått spørsmål om likestilling

Både programkomiteen og sentralstyret i Senterpartiet går i mot kjønnsnøytral verneplikt.

Leder av Senterkvinnene, Bjørg Bergheim, Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien og Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, mener dette synet vil bli gjeldene politikk i Senterpartiet etter årets landsmøte.

- Det er misforstått at dette er et spørsmål om likestilling. Vi blir ikke likestilte i samfunnet i dag hvis vi innfører kjønnsnøytral verneplikt – det er andre likestillingskamper vi må kjempe først, sier Tingelstad Wøien.

Fasteraune har vært oberstløytnant i Forsvaret. Han mener dagens verneplikt ikke lenger kan kalles ”allmenn” siden så få faktisk avtjener førstegangstjeneste i dag.

— Verneplikten i dag handler ikke om at man er pliktig til å komme inn. Man har nærmest sluttet å tvinge folk som ikke er motivert, inn i tjenesten. Det man har plikt til er å stå i Forsvaret til man blir 44 år. Jenter som vil inn i Forsvaret i dag, og som er kvalifisert, kommer inn. Jenter har muligheter hvis de vil gripe dem, sier han.

- Men er det ikke et prinsipielt spørsmål om å ha like grunnlovfestede plikter?

— I Grunnloven heter det at man har rett og plikt. I dag har kvinner retten. Å innføre kjønnsnøytral verneplikt blir en skinnmanøver, sier Fasteraune.

Les også

Regjeringen klarer ikke å bli enige, dropper ny lov

Forsvaret har som ambisjon å ha 20 prosent kvinner innen 2020. Som Aftenposten tidligere har omtalt, viser tall fra vernepliktsverket at de leverer nok jenter til å nå denne ambisjonen. Problemet er bare at jentene trekker seg.

Bjørg Bergheim i Senterkvinnene mener løsningen ikke er plikt for kvinner, men at man må gjøre noe med sesjonen.

— Jeg mener alle bør møte opp på sesjon, og bruke en dag på å få informasjon om Forsvaret, sier hun.

Borch: Vi skal ha det igjennom

Men det var dissens i Senterpartiets programkomité: Senterungdomsleder, Sandra Broch, stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl og statssekretær Anne Beate Tvinnerheim er for likestilt verneplikt.

- Vi skal ha gjennom dette i år, sier Senterungdom-leder, Sandra Borch.

— Jeg synes likestillingen har kommet så langt i dag at kvinner er ivaretatt på en utmerket måte. Mulighetene som finnes i Forsvaret må også gjelde kvinner - og Forsvaret må få velge blant de beste, avhengig av kjønn, sier hun.

— Det er siste skanse, det skal bare mangle at vi nå får dette på plass. Det blir spennende, sier Irene Lange Nordahl.

Hele hennes fylke, Troms, samt Nord-Trøndelag, har varslet at de stemmer for kjønnsnøytral verneplikt.

Uenighet i toppen

Også blant regjeringsmedlemmene i Senterpartiet, er det ikke enighet:

Nestleder og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i mot, mens tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk er for.

- Som varm forsvarer av verneplikten, vil jeg bruke denne anledningen til å anbefale landsmøtet å gå inn for kjønnsnøytral verneplikt. Jeg mener det simpelthen ikke er mulig å argumentere for verneplikt uten at den skal gjelde alle, sa Brekk under sin tale til landsmøtet.

Les også

Inne med et nødskrik

— Det norske forsvaret har en god nok rekrutteringsbase, og det er stadig færre som avtjener førstegangstjenesten. At det er et spørsmål om likestilling, er en avsporing, sier Slagsvold Vedum.På søndag skal Senterpartiets delegater stemme om hvorvidt de går for eller mot kjønnsnøytral.

Det er ikke første gang kjønnsnøytral verneplikt står på agendaen for landsmøtet til Sp. Forrige landsmøte ble det et knapt flertall for ikke å innføre likestilt verneplikt.

SV har valgt å gå inn for kjønnsnøytral verneplikt. I Arbeiderpartiet går programkomiteen i mot kjønnsnøytral verneplikt, men det er tatt ut dissens i spørsmålet.

Les også

  1. Verneplikt for jenter kan bli vedtatt i år

  2. 2000 kvinner takket ja til tjeneste i Forsvaret - bare halvparten møtte til førstegangstjenesten

  3. - Skal menn ta like mye ansvar i hjemmet, må kvinner ta ansvar i Forsvaret

  4. Vil forplikte norske jenter og gutter til ett års samfunnstjeneste i helsesektoren

  5. Norske kvinner vil ikke ha verneplikt

Les mer om

  1. Politikk