Høyesterett skal behandle saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari

Saken mot bedrageridømte Mazyar Keshvari tas opp til behandling i Høyesterett. Keshvari ble dømt til sju måneders fengsel i tingretten.

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari fotografert i 2018.

Da saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari var oppe i Eidsivating lagmannsrett i mai, var retten enig i tingrettens utmåling av straffen og forkastet anken fra statsadvokaten.

Keshvari ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober 2019 dømt til sju måneders fengsel etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget gjennom flere år.

Keshvari har innrømmet forholdene og har i ettertid tibakebetalt pengene.

Les også

Keshvari fikk syv måneders ubetinget fengsel i lagmannsretten

Høyesterett skal behandle straffeutmålingen

Lagmannsretten la blant annet vekt på Keshvaris tilståelse.

– Det er bra at påtalemyndighetens anke ble enstemmig forkastet. Nå håper vi saken er avsluttet, uttalte Keshvaris forsvarer John Christian Elden til Dagens Næringsliv i mai.

Statsadvokaten mente straffen var for mild og anket derfor dommen. Påtalemyndigheten mente Keshvari burde dømmes til halvannet års ubetinget fengsel for å ha levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner.

Det var i oktober 2018 at Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at Keshvari hadde tilegnet seg 450.000 kroner urettmessig.

Keshvari har hele tiden erkjent forholdet, og da han tilsto i tingretten, beklaget han overfor både Stortinget og det norske folk.