Sp vil ha med Frp på opprør mot politireformen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler opprør når politimeldingen behandles i Stortinget. Han ønsker å få med seg Frp, men det kan vise seg å bli vanskelig.

Ifølge Klassekampen tar Vedum til orde for en bred gjennomgang av landets politiberedskap når saken behandles til høsten, og partiet trenger Frps støtte for å få flertall.

– Det vi må utfordre Frp på i høst er: Mener dere at det som står i den ekstremt syltynne politimeldingen er rett svar for politiet, eller mener dere at det er feil? spør Sp-lederen.

Blant annet tar han for seg reduksjonen i tjenestesteder, og hans første punkt er å styrke dette. Her møter han imidlertid motstand fra Per-Willy Amundsen, Frps justispolitiske talsperson, som mener antall kontorer ikke er viktig.

– De lever i 1970

Amundsen, som var justisminister fra desember 2016 til januar 2018, understreker politireformen har styrket evnen til å håndtere ny kriminalitet og at det ikke holder bare med nærpoliti.

– Vi trenger begge deler. Vi trenger spesialisert politi som kan ta tak i datakriminalitet. Det har jo krevd en sentralisering. Hvis vi skulle fulgt Senterpartiets logikk, så hadde vi ikke hatt kompetanse til å håndtere overgrep mot barn på nett. De lever i 1970 eller noe sånt, sier Amundsen.

Redusert til tolv distrikter

Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. Dagens fire regjeringspartier og Arbeiderpartiet var med på forliket. 27 politidistrikter ble kuttet til 12. Antall tjenestesteder ble redusert fra 340 til 217.

I fjor høst trakk Ap sin støtte til reformen fordi partiet mener norsk politi har utviklet seg i feil retning.