Støre vil ha debatt om Equinors satsing i miljøutsatte områder i utlandet

Norge har strenge etiske regler for hvor oljefondet kan investere, men ikke regler for hvor Equinor kan bore etter olje. Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller dette et paradoks og «utelukker ikke at det også må diskuteres.»

Ap-leder Jonas Gahr Støre om Equinors satsing i utlandet og miljørisko.

Det har skapt storm i det norske politiske og finansielle miljø at Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Oljefondet må kunne brukes som et redskap for å fremme klimaansvar og vurdere klimarisiko.

I tillegg mener han at oljefondet må investere mer i fornybar energi og i infrastruktur til fornybar energi.

– Du ønsker strengere etiske regler for oljefondet. Det betyr at i Norge har vi etter hvert regler om hva vi ikke kan investere oljepenger i, men ikke regler for hvor og i hva Equinor kan investere for å skaffe Norge oljepenger. For eksempel omstridt skifergass, oljesand eller oljeleting i følsomme naturområder som utenfor kysten av Australia?

– Jeg utelukker ikke at det også må diskuteres, uten at jeg vil gå inn på de eksemplene du nevner. Men det er noen forskjeller her. Norge har et selskap som heter Kongsberg Gruppen som er et selskap vi skal være stolte av. Det produserer blant annet våpen, men vi har et pensjonsfond som ikke investerer i våpen selv om det er lovlige produkter, sier Støre.

– Det kan hende at Oljefondet etter dagens praksis, ikke ville investert i et selskap som utvinner skifergass eller er i oljesand, selv om dette er fullt lovlig i det landet er dette skjer. Jeg forutsetter at alle selskaper vekter klimarisiko og adferd høyere. Og at ansvarlige eiere er opptatt av det, og diskuterer klimarisiko forbundet med eierskapet, sier Støre.

Klima og olje er et paradoks

– Men tror du ikke at Equinor, hvor staten eier 67 prosent, oppleves like norsk som oljefondet og at det dermed er et paradoks at vi har regler for å investere penger, men ikke hvordan vi tjener dem?

– Jo, men det er mange paradokser i verden. I min tid som utenriksminister ble jeg konfrontert med at Norge, som var opptatt av klima er en olje- og gassnasjon. Jeg svarte at dette er hele verdens paradoks at vi vil ha utslippene ned og fornybare kilder frem for å redde klima, at vi likevel i mange år er avhengig av olje og gass, sier Støre som mener at folk ser den klare forskjellen på børsnoterte Equinor og oljefondet som er et helstatlig fond.

Les også: Norge vil tjene mer enn Australia på omstridt oljeprosjekt utenfor Australias kyst

Positive signaler, men...

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken synes de nye signalene fra Støre er interessante. Også at han vil diskutere miljøsiden ved oljeutvinning, men han ønsker seg konkretiseringer:

– Vi må begynne å stille klare forventninger til hvordan vårt statlige selskap, Equinor, skal drive sin virksomhet og hvordan de ikke skal gjøre det. Oljeboring i vernede områder i Australia er for eksempel noe vi ikke bør være bekjent av, sier han og viser til at Equinor tar enorm miljørisiko på vegne av fellesskapet.

De har i mange år gjort investeringer i fossile prosjekt som oljesand og skifergass. Mange av disse har utvinningsmetoder som er svært skadelig for miljøet, og som i tillegg raskt kan bli ulønnsomme, sier Haltbrekken.

Hva er et politisk redskap?

Aftenposten mener: Støres utspill er lite gjennomtenkt

Støre har fått mye kritikk for uttalelsene om at fondet skal være et politisk redskap.

– Konkretiser hva du mener med at fondet skal være et politisk redskap?

– Vi har vist i 20 år at vi ikke bruker fondet for å ta politiske enkeltavgjørelser om et selskap eller et land, svarer Støre som viser at Stortinget og regjeringen har laget rammer som er politiske.

Det innebærer at fondet ikke skal investere i selskaper som bryter humanitære prinsipper, ikke investere i tobakksprodusenter, i selskap som driver våpenproduksjon og i kullprodusenter.

Stiller politiske krav i dag

– De beslutningene handler ikke om rene finansielle vurderinger, slik Høyre hevder, men politiske vurderinger gjort av Stortinget om hvor vi vil at våre pensjonspenger skal plasseres. Vi forventer at fondet legger vekt på at de selskapene det investerer i forholder seg til menneskerettighetene, ikke volder alvorlige miljøskader eller uakseptabel utslipp av klimagasser. Det er et politisk signal om hva vil med fondet, sier han.

Det nye er at Ap-lederen ser for seg at klimarisiko er noe som det må legges økt vekt på fremover i vurderingen av fondets investeringer.

I tillegg mener han at det må komme et tydelig politisk signal om at vi ønsker fondet i forkant når det gjelder investeringer i fornybar energi.

– Det kommer til å bli lønnsomt, og det er allerede lønnsomt i mange sammenhenger. Det er riktig å gå forsiktig frem, men vi kan gjøre mer enn i dag, sier Støre som understreker at fondets investeringer skal gjøres med tanke på fremtidige pensjoners beste, og en avkastning vi kan ha glede av i dag.