Hun skal grilles i Stortinget om trygdeskandalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og flere av hennes forgjengere må muligens allerede før jul møte til åpen høring på Stortinget for å forklare seg om trygdeskandalen.

Statsråd Anniken Hauglie (H) må svare for seg i en åpen høring i Stortinget, ble det bestemt under et møte i kontrollkomiteen i Stortinget tirsdag.

Ap-politiker Eva Kristin Hansen skal lede kontrollkomiteens arbeid med skandalen. Det ble bestemt i et møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget tirsdag.

Hun håper det vil bli en åpen høring om saken allerede før jul.

– Det er naturlig at det blir en åpen høring i denne saken, sa Hansen.

Hansen sa også at komiteen har forberedt fem-seks skriftlige spørsmål til Hauglie, som de forventer svar på i løpet av en uke.

Den formelle beslutningen om høring ble ikke tatt tirsdag fordi komiteens medlemmer måtte avbryte møtet for å stemme i stortingssalen. Komiteen skal møtes på nytt torsdag og vil da formalisere beslutningen om høring.

Eva Kristin Hansen (Ap’), saksordfører i Stortinget for trygdeskandalen.

– Ingen i komiteen tok til orde for at det ikke skal bli høring, så det vil det bli, sier Hansen

Høringen vil trolig bli gjennomført i desember.

– Det er viktig at vi har fremdrift i denne saken, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård (SV)

Hauglie må svare skriftlig først

Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) sier komiteen må ha svar på de skriftlige spørsmålene – som oversendes statsråden tirsdag kveld – før høringen gjennomføres.

– Vi må blant annet få svar på hvordan det var mulig at det kunne gå så lang tid fra Trygderetten påpekte at Navs praksis var gal, til det fikk konsekvenser for Navs saksbehandling, sier Andersen.

Komiteen har gitt Hauglie syv dager til å svare på spørsmålene som renskrives og offentliggjøres tirsdag kveld.

Dag Terje Andersen (Ap), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen

– Et annet viktig spørsmål er: Når har statsråden tenkt å legge frem en plan for å rette opp uretten mot dem som er blitt urettferdig behandlet, sier Andersen.

Minst 48 personer er blitt uskyldig dømt i domstolene. Flere tusen har fått urettmessige pengekrav mot seg fra Nav.

– I tillegg kommer vi til å stille spørsmål om saksgangen. Vi vil be om innsyn i saksdokumenter og kommunikasjon mellom departement og Nav. Vi må få vite hvorfor det tok så lang tid før feilene ble oppdaget, sier han.

Nye spørsmål til Hauglie torsdag

Komiteen skal møtes igjen allerede torsdag og vil da trolig formulere flere spørsmål til statsråden, opplyser Freddy André Øvstegård (SV).

Freddy André Øvstegård (SV)

Hvilke tidligere statsråder, foruten Hauglie, og hvilke andre personer som må møte høringen ble ikke avgjort tirsdag.

Etter at den mye omtalte trygdeforordningen ble en del av norsk lov i 2012, har både Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) hatt ansvaret for Nav og trygdelovgivningen.

Øvstegård sier det kan være aktuelt å gå enda lenger tilbake i tid enn 2012.

Blant annet er SV opptatt av å oppklare hva som skjedde etter at den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013. Kort tid før valget det året la den rødgrønne regjeringen frem en stortingsmelding der det ble opplyst at det var satt i gang en gjennomgang av den nye trygdeforordningen og hvordan den ville kunne slå ut.

Men denne meldingen ble trukket tilbake av den nye regjeringen. Øvstegård mener Hauglie langt ikke har gitt noe godt svar på hva som skjedde med gjennomgangen.

– Dette vil være viktig for komiteen å få avklart, sier han,

Den omtalte meldingen ble lagt frem av Huitfeldt og trukket tilbake da hennes arvtager Robert Eriksson overtok.

Stortinget må granske skandalen uavhengig av regjeringen

Regjeringen har allerede oppnevnt et eksternt utvalg for å granske skandalen. Kontrollkomiteens arbeid vil gå parallelt med dette.

–Jeg mener det er Stortinget som burde ha satt ned et eksternt granskingsutvalg. Nå ble det ikke slik. Da blir det derfor en enda viktigere oppgave for oss i kontrollkomiteen å gjennomføre en gransking, sier saksordføreren.

Hun sier komiteen ikke vil vente på utvalgets rapport før den konkluderer. Utvalget har frist til 1. juni.

– Jeg tenker at vi kan gjøre en jobb helt selvstendig og helt uavhengig av utvalgets arbeid, sier hun.

Øvstegård er enig:

– Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget vil ikke komme i veien for det kontrollmandatet Stortinget har, sier han.

Han sier imidlertid at det er naturlig at rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget blir sendt til Stortinget og behandlet « i en ny runde».