Venstre-topp vil utrede å flytte eierskapet av Equinor fra Tina Bru (H) til Iselin Nybø (V)

Skandalene rundt Equinor gjør at Venstres leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth, tar til orde for en utredning av hvordan staten skal styre Equinor fremover.

Equinors fasjonable hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.

Equinor er Norges største selskap, verdt 450 milliarder kroner. Staten eier 67 prosent av selskapet.

Alle andre børsnoterte selskaper som staten er medeier i, ligger under næringsminister Iselin Nybø (V), mens giganten Equinor er olje- og energiminister Tina Brus (H) ansvar.

Finansminister Jan Tore Sanner sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), mener at en bør utrede om dette er en god ordning.

Én av grunnene er de enorme tapene i USA, der Equinor ifølge Dagens Næringsliv har tapt 200 milliarder kroner.

Mer profesjonelt eierskap

Kjenseth mener det prinsipielt ikke er forskjell på Equinor og andre statseide selskaper.

– Det er å få en armlengdes avstand og profesjonalisere eierskapet som har vært hovedargumentene for å samle eierskap i ett departement. Statens eierskap innen olje og gass må følge etter i samme spor, sier han.

Han mener at en utredning kan gi svar på hvilke muligheter vi har i EØS-avtalen, hvordan eierstyringen kan forbedres, og hvordan vi kan få mer åpenhet om selskapet.

Les også

Investeringsdirektør: Fellesskapet kan ha tapt 55 milliarder kroner på Equinors USA-skandale

Venstres Ketil Kjenseth mener en må vurdere å utrede en annen organisering av statens eierskap i Equinor.

Diktert fra Brussel

Årsaken til at Olje- og energidepartementet (OED) er eierdepartement for Equinor, er EØS-avtalen.

For at Equinor (den gang Statoil) skulle få fortsette å selge statens olje og gass på vegne av Petoro, måtte det være samme eier. Petoro er et helstatlig selskap som forvalter statens eierandeler i olje- og gassfelt.

Nå varsler Kjenseth at også denne ordningen må drøftes.

Omkring 30 prosent av all olje og gass på norsk sokkel eier staten direkte og forvaltes av selskapet Petoro. Men ordningen med Equinors monopol på salget av disse enorme ressursene har vært utsatt for kritikk over år.

– Det har dreid seg om priser, åpenhet og mulighet til kontroll. For Olje- og energidepartementet er det krevende å være eier for to aktører med så sammenvevde interesser, forklarer Kjenseth.

Eneretten til å selge statens olje og gass har gjort Equinor til en gigant i det europeiske gassmarkedet.

Tjent for lite utenfor Norge

– Generelt har Equinor tjent lite penger utenfor Norge. Vi kan ikke ta oss råd til flere slike feiltrinn, sier Kjenseth til Aftenposten.

De store utenlandssatsingene til olje- og gassgiganten er ikke bare en økonomisk risiko for Norge, men også en risiko med tanke på klimautfordringene, mener Venstre-politikeren.

Ap utelukker ikke utredning

Kjenseth får delvis støtte fra Aps Espen Barth Eide, som sier at saken om tapene i USA er så stor at også organiseringen av statens eierskap kan bli et tema.

– Men jeg vil ikke konkludere på dette før vi får svar på spørsmålene vi har stilt Tina Bru, sier han.

Blant spørsmålene Ap ønsker svar på, er: Hva visste regjeringen om dette? Er det noe i styringsdialogen som har gått feil, eller er det tvert imot at man synes dette var greit og bare overlot til ledelsen å rydde opp i dette?

Saken kan raskt ende opp som en sak i Stortingets kontrollkomité og ende opp med noen kritiske merknader.

Kjenseth mener derimot at en bred offentlig utredning om organiseringen av eierskapet vil være mer matnyttig enn en kontrollsak av Equinors USA-eventyr i Stortinget.

Bør deles opp?

Tidligere Hydro-sjef og styreleder i Statoil, Eivind Reiten, er blant dem som i kjølvannet av USA-skandalen har tatt til orde for en diskusjon om en splittelse av Equinor der staten selger seg ned i den internasjonale delen av konsernet.

– Kan ikke det også være en løsning?

– Før jeg tar nærmere stilling til den modellen, vil jeg gjerne se alternativer og vurdere dem opp mot hverandre, svarer Kjenseth.