Politikk

Bondevik: Skuffende at Norge ikke er blant 15 europeiske land som tar imot barn fra Hellas-leirene

I en uke fortsetter dragkampen i Stortinget om barna fra Moria-leiren. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik mener Høyre burde strukket seg lenger for å finne en løsning.

Det er uenighet om hvor stor innflytelse mottagerland får på utvelgelsen av dem som skal hentes ut av leirene.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Thomas Spence
    Journalist

– Regjeringen burde ha gjort mer, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) til Aftenposten.

Men han vil ikke gi noe konkret råd om hvorvidt partiet bør bryte med regjeringspartnere i denne saken og skape flertall med opposisjonen.

Parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan har i et intervju med Dagbladet ikke utelukket en slik løsning.

SVs Karin Andersen, som leder Kommunalkomiteen på Stortinget, har invitert KrF og Venstre sammen med Ap og Sp for å finne en felles løsning.

Men regjeringspartiene fortsetter drøftingene. Partiene har frist på seg frem til 26. mai med å bli enige, da behandles saken i Stortinget. Frem til da håper Bondevik på at man finner frem til en løsning.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Skuffende at Norge ikke er med

Bondevik minner om at det er nå er 15 europeiske land som er enige om å hente ut enslige mindreårige og sårbare fra leirene i Hellas.

– Norge er ikke blant de 15. Det er skuffende, sier Bondevik, som viser til at land som Tyskland, Luxembourg og Portugal allerede har klart å hente ut barn fra leirene.

– Norge burde være i front og ikke bakpå i en slik sak. Det er snakk om å samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å hente ut sårbare og slike som sannsynligvis vil får asyl i Norge, legger han til.

KrF har vært igjennom turbulente tider med retningsvalg og inntreden i en regjering med Frp.

En sak som samler KrF

– Hvor viktig mener du at denne saken er for KrF?

– Den er viktig. Dette er en samlende sak for partiet. Omsorg for de svake både nasjonalt og internasjonalt er en hjertesak for KrF, sier han.

Om en uke skal Stortinget behandle forslagene om å hente ut barn fra Moria-leiren i Hellas. Saken ble utsatt i to uker, fordi en skulle finne en felles europeisk løsning. Det strandet.

Mener Høyre er for strenge

Tirsdag ble det klart at partiene på Stortinget ikke klarer å skape et flertall for å hente ut mindreårige og barn med spesielle medisinske behov fra leiren.

Innad i regjeringen er uenigheten stor mellom Venstre og KrF på den ene siden og Høyre på den andre. Høyre ønsker en felles europeisk ordning, men vil ikke støtte det som 15 andre land er enig om.

Grunnen er at Høyre mener mottager landene får for liten innflytelse over hvem som skal komme.

Nå mener Noas og Unicef Norge at regjeringspartiet Høyre mistolker EU-reglene.

Høyres Ove Trellevik uttalte nylig til Vårt Land at «kriteriene er slik at det er greske myndigheter som selv skal fordele barn og mottagerland har ikke handlefrihet. Vi kan ikke selv vurdere om barna har et reelt beskyttelsesbehov og om de er sårbare. Prosedyrene treffer ikke forventningene.»

Kan ha innflytelse

De to organisasjonene mener derimot at reglene gir en åpning for at Norge kan ha innflytelse på hvem som kommer hit. Dette sendte Unicef Norge et brev til kommunalkomiteen om tirsdag og der heter det:

«Allerede i den innledende fasen, hvor mottagerlandene angir til EU hvor mange barn de har mulighet til å relokalisere, kan deltagende land stille kriterier til hvilke profil barna som evakueres skal ha.»

I tillegg skal mottagerlandet i den innledende fasen oppnevne en nasjonal utsending til Hellas, som inngår i koordineringsmekanismen, som er under ledelse av EU-kommisjonen, heter det videre i brevet.

I brevet viser Unicef Norge også til at det er mulig for mottagerland å ha egne intervjuer med dem som skal relokaliseres.

Justisdepartementet: Offisielt ikke mottatt reglene

Justisdepartementet har ikke mottatt reglene.

– Når det gjelder prosedyrene knyttet til relokalisering fra Hellas, så har ikke departementet offisielt mottatt dem, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Les mer om

  1. Leserinnlegg
  2. Kjell Magne Bondevik
  3. Unicef Norge
  4. Hans Fredrik Grøvan