Norsk Industri advarer mot Senterpartiets industripolitikk

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningen går nå ut og advarer mot Senterpartiets industripolitikk.

Norsk Industri mener Senterpartiets industripolitikk vil kunne føre til nøyaktig det Vedum vil forhindre: At norsk industri legges ned og flyttes til utlandet.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

– La oss si at jeg er litt forbauset, sier Knut Baumann.

Han er Norsk Industris fagsjef for EU/EØS-spørsmål. Det som forbauser ham, er tirsdagens intervju med Trygve Slagsvold Vedum i Aftenposten.

Sp-lederen avklarte da at Sp ikke vil si opp avtalen om klimasamarbeid med EU. Han vil heller sette alt inn på å stanse innføringen av EUs fjerde energimarkedspakke, som egentlig heter EUs ren energi-pakke.

Dette er et sett med med EU-regler, blant annet for å gi desentralisert fornybar kraftproduksjon bedre markedsvilkår.

Vedum er overbevist om at EUs energiunion vil bety utjevning av strømprisene i Europa og dermed dyrere strøm for norsk kraftkrevende industri.

Men arbeidsgiverorganisasjon Norsk Industri advarer. Baumann sier at han frykter Vedums industripolitikk vil føre til nøyaktig det Vedum vil forhindre, nemlig karbonlekkasje.

Det vil si at norsk industri legges ned og flyttes til utlandet.

– Snakker om Norge som energipolitisk øy

– Jeg frykter det kan skje. Det gjør jeg. Dersom man undergraver hele energikapitelet i EØS-samarbeidet, så tør jeg ikke spå hvor vi ender opp. Men positivt er det ikke, sier Baumann.

Klima og energi henger sammen, og han har liten tro på at EU vil gå med på at Norge deltar i det ene samarbeidet og står utenfor det andre.

– Når han rører ved noe så sentralt i EØS-samarbeidet, blir vi veldig bekymret. Det er signaler som er stikk i strid med det industribedrifter langs land og strand har fortalt oss.

– Senterpartiet vil beholde kraftoverskuddet fra vannkraft, for å sikre billig strøm som et konkurransefortrinn til norsk industri. Det er vel bra?

– Jo, så absolutt. Vi arbeider for å ha en tilstrekkelig tilgang til energi, til konkurransedyktig priser. Men det må gjøres på grunnlag av EØS-avtalen. Og da kan du ikke fjerne reglene som styrer energisamarbeidet. De er helt grunnleggende for våre rammebetingelser.

Baumann mener Vedum uttaler seg som om Norge er en energipolitisk øy.

– Det er vi ikke. Vi utveksler kraft med mange land, som Sverige og Finland. De benytter seg av EUs energimarkedspakke. Vi trenger felles regler. Når det er sagt er Norge fullstendig suveren til selv å bestemme antall forbindelser til utlandet.

Les også

Vedum vil ikke si opp klimaavtalen med EU – men ser det som «helt utenkelig» å få klimastraff fra EU

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Den ledes av Stein Lier-Hansen.

Sensitiv sak for Ap

Energisamarbeidet med EU er en sensitiv sak for fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, som Senterpartiet ønsker å danne regjeringen med.

LOs største forbund for privat sektor, Fellesforbundet, er for EØS-avtalen. Men etter heftig debatt på sist landsmøte, landet forbundet på at alternativer til avtalen bør utredes.

I 2018 fikk også forbundet resten av LO med seg og ba Stortinget reservere seg mot den tredje energimarkedspakken, uten gjennomslag.

Da advarte også Arbeiderpartiet mot konsekvensene for industrien. Et nei ville i praksis medføre at Norge gikk «ut av et samarbeid vi har deltatt i i mer enn 20 år», skrev partiet på sine nettsider.

Og siden energi er et så viktig felt i forholdet til EU, ville et nei fra Norge kunne føre til mottiltak fra EU, advarte Ap.

«Norges ønske om å oppfylle Parisavtalen gjennom EUs kvotesystem kan komme i spill. I ytterste konsekvens kan dette legge store utslippsforpliktelser på norsk industri», advarte partiet.

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide (Ap) sier til Aftenposten at advarselen fortsatt er gyldig.

– Et nei nå vil måtte bety å trekke oss ut av energisamarbeidet med Europa. Det er generasjoner av regelverk som ligger oppå hverandre. Det gir ikke mening å bli stående igjen på et annet nivå enn resten av Europa. De protokollene som gjelder, må være de samme på begge sider av en kabel.

Han er derfor helt enig med Norsk Industri.

– Jeg kan ikke tenke meg en mer effektiv måte å underutvikle norsk industri enn å melde oss ut av det europeiske energisamarbeidet, sier han.

Samtidig understreker han at Aps positive holdning til energisamarbeidet ikke skyldes at man frykter straff fra EU. Eide mener samarbeidet i seg selv er bra for energinasjonen Norge.

– Vi mener det er riktig og viktig for Norge å delta i det europeiske energisamarbeidet. Vi er en energinasjon, både fossilt og fornybart, og mange av våre fremtidige næringer er energirelaterte, sier Eide.

Han understreker at pakken ennå ikke er kommet til Stortinget, og at Ap vil behandle den grundig når det skjer. Men han tror runden blir mindre krevende nå enn sist.

Det skyldes blant annet, forklarer Eide, at fagbevegelsen har fått forsikret at EU ikke kan pålegge Norge å bygge flere utenlandskabler. Debatten i 2018 var full av faktafeil, mener han.

– Nå er jo vi og Senterpartiet helt enige i at vi ikke ønsker flere kabler, sier Eide.

Han minner om at det var Ola Borten Moe som var energiminister da de to siste utenlandskablene ble bygget. Vedum var landbruksminister. Dette skjedde med full støtte fra Ap – med ham selv som utenriksminister.

– Det var ingen uenighet i regjeringen om dette da. Men de ferskeste kablene er altså Senterparti-kabler. Nå later Vedum som om det ikke er slik, men det er de.

Høyre hardt ut mot Vedum

Olje- og energiminister Tina Bru og utenriksminister Ine Søreide, begge fra Høyre, er i valgkampmodus. De tar en pause fra en regjeringskonferanse for å kritisere Vedum.

– Intervjuet i Aftenposten viser tydelig at ikke bare er Vedum ikke spesielt nær folk, han er ikke nær virkeligheten, sier Bru.

De to Høyre-statsrådene mener Vedums politikk er umulig. For det er ikke mulig å stå utenfor energisamarbeidet og samtidig delta i klimasamarbeidet, mener de to.

– Hans politikk går ikke opp i virkeligheten. Det er uredelig. To uker før valget burde han være ærlig om hva som er Senterpartiets politikk, sier Søreide.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021