Politikk

Støre venter tøffe forhandlinger med SV

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forventer at SV vil kjempe for sine saker i budsjettforhandlingene. Som sin forgjenger maner han til ansvarlig pengebruk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok imot SV-leder Audun Lysbakken hjemme på Ris i Oslo etter valget. Nå må han forhandle med Lysbakken om budsjett.
  • NTB

Mandag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem tillegget til statsbudsjettet som de borgerlige leverte fra seg på vei ut av regjeringskontorene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hatt fire uker på å justere kursen mot venstre.

– Et tilleggsnummer har et begrenset handlingsrom. Men det viktige er at det viser en retning, og det har vi fått til, sier Støre.

Mange endringer er allerede gjort kjent, blant annet økt skattefradrag for fagforeningskontingent og redusert makspris i barnehagene, 2 milliarder til startlån gjennom Husbanken og 1,1 milliarder ekstra til klimatiltak.

– Det er mye som må rettes opp i etter åtte år med borgerlig styre, sier Støre til NTB.

Mandag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem tillegget til statsbudsjettet som de borgerlige leverte fra seg på vei ut av regjeringskontorene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har hatt fire uker på å justere kursen mot venstre.

– Et tilleggsnummer har et begrenset handlingsrom. Men det viktige er at det viser en retning, og det har vi fått til, sier Støre.

Mange endringer er allerede gjort kjent, blant annet økt skattefradrag for fagforeningskontingent og redusert makspris i barnehagene, 2 milliarder til startlån gjennom Husbanken og 1,1 milliarder ekstra til klimatiltak.

– Ikke taktisk

De neste ukene skal regjeringspartiene forhandle med SV for å få flertall for budsjettet. Regjeringen har ikke latt hensynet til den foretrukne samarbeidspartneren påvirke innretningen, ifølge Støre.

Å legge frem et «taktisk budsjett» har begrenset interesse, mener han.

– Du må legge frem det budsjettet du tror er riktig for de oppgavene vi skal løse. For rettferdig fordeling, arbeid, velferd, klima. Og så får vi sette oss ned og finne løsninger med Stortinget i etterkant.

Støre tror uansett at SV vil kjenne igjen prioriteringene og at de har sammenfallende syn på flere områder.

På spørsmål om Støre forventer budsjettkrise og bråk i Stortinget, svarer han:

– Jeg forventer at SV vil stå på for sine saker og interesser, men tilføyer:

– Vi skal møte dette med sikte på å finne løsninger, ikke på å finne krise. Men vi vil selvfølgelig holde fast ved at budsjettet må være ansvarlig og ikke føre til at folks økonomi og bedrifters økonomi blir satt i spill.

Statsminister Jonas Gahr Støre legger frem sitt første budsjettforslag mandag og venter harde forhandlinger med SV. Her er han under klimatoppmøtet Cop26 i Glasgow.

Mindre oljepenger

For én ting er Støre enig med den forrige regjeringen om: OIjepengebruken skal ned og det økonomiske handlingsrommet er begrenset.

– Det er riktig å ta pengebruken ned mot mer normale nivåer nå som krisen er over.

I Solberg-regjeringens budsjettforslag var oljepengebruken nede på 2,6 prosent. Støre vil ikke svare på om det vil stå seg. Men holdningen er klar, ifølge ham.

– Nå har Norges Bank varslet at rentene vil øke fremover siden det går bedre i økonomien. Vi er på vei mot en høykonjunktur. I en slik situasjon har vi et ansvar for å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er viktig for både familier og bedrifter at det er orden i økonomien.

En klimanøtt

Først mandag får vi vite hvordan Ap-Sp-regjeringen vil løse dilemmaet – eller snubletråden – de fikk fra forgjengerne: En kraftig økning i CO2-avgiften. Solberg-regjeringen foreslo en økning på 28 prosent, mens Ap og Sp har lovet å redusere avgifter som rammer folk flest, blant annet drivstoffavgifter.

– Vi har i Hurdalsplattformen satt mål om å øke CO2-avgiften. Det skal koste å forurense. Den ambisjonen følger vi opp. Detaljene får du på mandag, er alt han vil si.

Han vil heller ikke gi detaljer om de varslede endringene i skattesystemet, men lover at folk med middels og lavere inntekter skal betale mindre, mens de som har høye inntekter og formue må betale mer.

I tillegg skal kommuneøkonomien styrkes for å investere i eldreomsorg og andre velferdsordninger som kommunene har ansvar for, ifølge Støre.

Les mer om

  1. Politikk