Regjeringen har bestemt seg: Avlyser eksamen dette skoleåret

Eksamen er avlyst både for elever på ungdomsskolen og på videregående skole.

Tonje Brenna har ansvaret for skolepolitikken i regjeringen.

Det fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna på en pressekonferanse fredag morgen. Brenna sa at regjeringen har lagt vekt på særlig tre faktorer i vurderingen.

  • At elevene skal få best mulig undervisning resten av skoleåret
  • At elevene skal få vist mest mulig av hva de kan, så lærerne har et godt grunnlag til å sette karakter.
  • De ville ta en raskest mulig avgjørelse.

Det er tredje år på rad at eksamen blir avlyst. Det er naturligvis pandemien som er årsaken til det. Elevene som er russ til våren, har fått alle de tre årene på videregående skole sterkt påvirket av ulike tiltak.

Det gjelder spesielt i de største byene. I Oslo har mange elever opplevd månedsvis med rødt nivå og tidvis mye hjemmeskole.

Brenna sa likevel at det ikke har vært enkelt å ta dette valget. Hun understreket at eksamen er en viktig del av evalueringen i norsk skole. Det skal det også være videre.

Får kritikk fra Høyre

Avgjørelsen blir møtt med kritikk fra Høyre.

– Det er altfor tidlig å avlyse alle eksamener. Jeg hadde forventet at kunnskapsministeren i det minste avventet med å avlyse muntlig eksamen. Det er særlig uheldig at regjeringen ikke prioriterer eksamen for avgangselevene, sier Jan Tore Sanner i en uttalelse.

Han er tidligere kunnskapsminister og nå partiets talsperson på feltet.

Sanner peker på at de som skal begynne på høyere utdanning til høsten, nå har gått gjennom hele videregående uten eksamen.

– Det kan for mange kan være et krevende utgangspunkt, sier Sanner.

Også Unge Høyre er misfornøyd. Leder Ola Svenneby mener avlysning er «det mest ytterliggående standpunktet».

– Det er mange andre ting man kunne gjort i stedet. Regjeringen kunne gjennomført færre eksamener, mer lokalt tilpassede eksamener eller utsatt fristen for å sette standpunktkarakter, sier Svenneby.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap er på sin side lettet og fornøyd. Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier hennes råd til Brenna har vært å avlyse, etter det hun kaller to år med koronaskole.

– Nå kan skolene få tid til å planlegge hvordan de skal gjennomføre resten av skoleåret og gi elevene best mulig opplæring slik at lærerne får et godt vurderingsgrunnlag for å gi standpunktkarakterer. Det er fremdeles mye smitte og mye fravær. Skolene er ennå ikke tilbake til en normal hverdag, sier Eidsvoll.

Kom med klar beskjed til elevene

Det finnes noen problemer med å avlyse eksamen. Ett av dem er knyttet til opptak til høyere utdanning i fremtiden. Noen vil da søke med et vitnemål hvor de har hatt eksamen, mens andre søker uten å ha de karakterene med i grunnlaget.

Brenna innrømmet at dette kan slå urettferdig ut, og at det er noe de har tatt med i vurderingen.

Å avlyse eksamen er i tråd med rådene fra Utdanningsdirektoratet. Det er gjort unntak for privatister og elever som er avhengige av eksamen for å bestå fag.

Hun kom også med en klar melding til elvene:

– Dette er ikke en beskjed om at du kan slappe av. Tvert imot! Det er forsøk på å gi deg bedre tid til å jobbe godt med skolen frem til ferien, sa Brenna.

Hun sa også at foreldrene ikke måtte slutte å følge med på det elevene gjør på skolen.

Dette var rådene

Utdanningsdirektoratet anbefalte 31. januar regjeringen å avlyse både muntlig og skriftlig eksamen. Det gjaldt både for ungdomsskolen og videregående skole.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sa direktoratets direktør, Hege Nilssen.

De anbefalte at privatister skulle får gjennomføre eksamen. Det samme gjaldt for elever som trenger eksamen for å bestå faget.