Mímir Kristjánsson: Regjeringen må hindre at flyktningene havner i klørne på kriminelle

Rødts Mímir Kristjánsson ber arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) hindre at ukrainske flyktninger havner i klørne på kriminelle.

Rødts Mímir Kristjánsson vil ha strakstiltak for å verne ukrainske flyktninger mot kriminelle.

– Allerede før krigen var ukrainere blant de mest sårbare i Norge. Når det nå kommer en stor strøm av folk som er desperate, vet lite om hva fremtiden vil bringe og vet lite om Norge, så står de i fare for å havne i lommene på kriminelle bander.

Det sier Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. Han stiller arbeidsminister Marte Mjøs Persen følgende spørsmål:

«Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at ukrainske flyktninger som kommer til Norge, ikke blir utnyttet av arbeidslivskriminelle?»

Statsråden må svare i løpet av seks arbeidsdager.

Bakgrunnen er varsler fra Fair Play Bygg og LO om at personer med tilknytning til kriminelle miljøer har vært inne på mottakssenteret i Råde og forsøkt å presse ukrainske flyktninger for penger.

Myndighetene planlegger for at titusener av ukrainske flyktninger kommer til Norge og mottakssenteret på Råde.

I sårbar situasjon

– Jeg er bekymret for at titusener av ukrainere skal havne i lommene på kriminelle bander. Både arbeidslivskriminelle og mer tradisjonelle kriminelle innenfor narkotika og prostitusjon. Ofte glir disse gruppene over i hverandre, sier Kristjánsson.

Han viser til at flyktningene er i en svært sårbar situasjon og ikke har kunnskap om norsk språk og reglene i det norske arbeidslivet.

– Samtidig har de stort behov for penger. Mange kan også ha blitt hjulpet til landet gjennom menneskehandel, og slik allerede stå i gjeld til kriminelle, mener han.

UDI planlegger for at det kommer 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år. Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Norge står overfor en «historisk prøve» og at vi må ha beredskap for å kunne ta imot 100.000 flyktninger.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ikke tillate at norsk arbeidsliv «ødelegges av kriminelle utnytter flyktninger».

– Det er også en trussel mot det norske arbeidsmarkedet. Hvis vi får en strøm av tusener ukrainere som jobber svart, så blir det vanskelig i mange bransjer, mener hun.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen må svare på hvordan regjeringen skal hindre utnyttelse av ukrainske flyktninger.

– Spre informasjon på ukrainsk

Kristjánsson er enig:

– Norge trenger arbeidskraft i nesten alle bransjer. Men vi må ikke la de kriminelle få styre. Derfor er det viktig at myndighetene komme raskt på banen. Ting tyder på at kriminelle allerede er i gang før myndighetene har rukket å tenke på problemstillingen, sier han.

Rødt mener regjeringen snarest må gjennomføre fire tiltak:

  • Spre informasjon på mottakene på ukrainsk om norsk fagbevegelse, lovverk, politi og arbeidstilsynet.
  • Sluse flyktningene inn i ordinært arbeid. Nav og kommunene må gå sammen om å lose dem inn i det organiserte arbeidslivet.
  • Bevilge ekstra ressurser til politi, Fair Play Bygg og andre som jobber med flyktningene.
  • Utføre kontroll for å sikre at mottakene har seriøse, ordnede forhold og ikke blir en lekegrind for kriminelle.

– Kriminelle har ingen skrupler med å lure desperate mennesker på flukt inn i svart arbeid for å tjene penger på dem, sier Rødt-politikeren.