Nå er det Venstre som holder seg for nesen: 17 av 19 fylkesledere åpner for å regjere med Frp

Fylkestoppene i Venstre har snudd etter valget. Nå vil avviser bare 2 av 19 fylkesledere å gå inn i en Frp-regjering.

Trine Skei Grande (V) har ryggdekning blant mange av sine egne for å gå inn i regjering sammen med Frp dersom førstealternativet – blågrønn regjering – mislykkes. Her tøyser hun med statsminister Erna Solberg (H) i forkant av et møte i statsministerboligen kvelden etter valget. Siv Jensen (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) til høyre.

Ett døgn etter at Venstre-topp Alfred Bjørlo gikk ut og argumenterte for regjeringssamarbeid med Frp, er det flere og flere Venstre-politikere som er enig med ham.

Samtidig er det nå rett og slett vanskelig å finne sentrale Venstre-politikere som avviser Frp som regjeringsmakker.

Selv partileder Trine Skei Grande avviser ikke at Venstre kan gå inn i en ny Solberg-regjering med Fremskrittspartiet, selv om hun gjentar og gjentar at «førstevalget er en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre».

Tidligere i år, og før valget, var Skei Grande helt kategorisk da hun utelukket et regjeringssamarbeid med Frp.

– Blir vanskelig å se velgerne i øynene

I Venstres nye stortingsgruppe og i Venstres sentralstyre fant vi bare én politiker, nemlig John Gunnes, nyinnvalgt fra Trondheim og Sør-Trøndelag, som åpent avviser et Frp-samarbeid. Han vil gjerne ha Venstre i regjering, men ikke med Frp.

John Gunnes

– Nå har jeg stått seks uker på stand og blitt fortalt at folk ikke vil stemme på Venstre på grunn av Frp og Sylvi Listhaug. Jeg har svart med landsmøtevedtaket vårt. Det blir vanskelig å se velgerne i øynene om jeg reiser til Oslo og støtter et regjeringsprosjekt med Frp, sier Gunnes.

Han sier tilbakemeldingene i valgkampen har vært entydige.

– Venstrefolk i Trøndelag vil ikke ha noe med Frp å gjøre. Det er melodien her. Men jeg skjønner man muligens hører en annen melodi i Oslo.

Svekket blågrønn-realisme

Det er den reduserte oppslutningen om Venstre og KrF i valget, samtidig som Frp holdt stillingen, som har ført til stemningsskiftet.

Før valget håpet mange at Venstre og KrF kunne bli omtrent like store som Frp og dermed gjøre det mulig for Erna Solberg å «velge bort» Frp – til fordel for Venstre og KrF. Valget ga KrF og Venstre tilsammen 16 mandater, mens Frp fikk 27. Dermed mener mange, selv i Venstre, at realismen i det blågrønne alternativet ble sterkt redusert.

Begrunnelsen Venstre-toppene gir for å kunne gå inn i Regjeringen er å begrense Frps innflytelse og samtidig trekke Regjeringens politikk i en mer liberal og grønn retning. Begge deler gjøres best på innsiden av en regjering, ikke utenfor – så lenge Venstre uansett vil hefte for Regjeringens politikk når partiet peker på Solberg som statsminister.

Vil gi Venstre-ledelsen arbeidsro

Bergens Tidende har snakket med ledelsen i alle fylkespartiene. Rundspørringen viser at det store flertallet, i likhet med Skei Grande, ikke er kategorisk avvisende til regjeringssamarbeid med Frp.

Fylkeslederne er likevel nøye med å understreke at partiledelsen må få arbeidsro, og at det foretrukne alternativet er en blågrønn regjering som ble vedtatt på landsmøtet i vinter.

Det store flertallet av fylkestoppene er likevel innstilt på å gi partileder Trine Skei Grande stort handlingsrom.

– Dette er ikke tiden for å lukke dører eller dra forhastede konklusjoner. Vi må se hva det er mulig å få til, sier Boye Bjerkholt, fylkesleder i Akershus.

Boye Bjerkholt

– Nå må prosessene få gå sin gang og alle muligheter og konstellasjoner sjekkes ut, sier Torunn Sandvand, fylkesleder i Agder.

– Jeg har full tillit til at de som skal forhandle vil ivareta partiets interesser på en måte som gir oss mest mulig gjennomslag for vår politikk, sier Irene Vanja Dahl i Troms.

Stortingsgruppen avgjør

Det er likevel partiets stortingsgruppe som skal avgjøre spørsmål om regjeringssamarbeid, slik tradisjonen er i Venstre.

En ringerunde til Venstres åtte stortingsrepresentanter viser altså at kun John Gunnes sier tydelig nei til et regjeringssamarbeid med Frp.

Men flere i Venstre antar at også Terje Breivik, som er Venstre-nestleder, er imot. Breivik vil ikke dele sine tanker om et eventuelt regjeringssamarbeid med Frp nå, men har internt i Venstre i lang tid advart mot nettopp det. Han har tidligere tatt til orde for at Venstre skal være et klassisk sentrumsparti som skal kunne samarbeide begge veier, også med Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant Abid Raja har tidligere vært svært klar på at han vil ha Venstre inn i regjering sammen med Frp.

Abid Raja

I et internt Venstre-notat han laget i mars i år argumenterte Raja sterkt for regjeringssamarbeid med Frp. I dag vil han ikke kommentere saken.

Rotevatn: Ingen dører må lukkes

Sveinung Rotevatn mistet stortingsplassen sin ved valget nå, men sitter fortsatt i Venstres sentralstyre og lyttes til av mange i partiet.

Sveinung Rotevatn

Rotevatn sa tydelig ja til regjeringssamarbeid med Frp allerede da han var leder i Unge Venstre (2010-2013). I vinter var han en av flere i Venstres stortingsgruppe som åpnet for regjeringssamarbeid med Frp.

Nå formulerer han seg slik:

– Vi må nå senke skuldrene. Vi har god tid fordi Regjeringen sitter. Vi må nå holde alle muligheter åpne, ikke lukke noen dører. Partiet må jobbe for å få mest mulig gjennomslag. Om det er i form av å gå inn i regjering eller gjennom et samarbeid er for tidlig å si noe om.

Andre i sentralstyret som Aftenposten har snakket med vil ikke kommentere saken utover å gjenta mantraet om en blågrønn regjering.