14 måneder siden anmeldelse: Politiet kan ikke svare på når de er ferdige med etterforskning av Ap-stortingsrepresentant

I april 2019 ble Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal anmeldt av Stortinget for å ha levert falske reiseregninger. I fjor hadde politiet et mål om at saken skulle være ferdig etterforsket innen vinteren, men seks måneder senere er dette helt i det blå.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal er Arbeiderpartiets mest profilerte politiker fra Nord-Rogaland. Her er hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2017.

– Vi jobber videre med etterforskningen og har som mål at vi skal ha en konklusjon klar i løpet av høst/vinter.

Det sa politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i august 2019.

Bakgrunnen var at Stortinget fire måneder tidligere hadde anmeldt Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal. Dette skjedde etter at Aftenposten avslørte at hun gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget og fått dekket reiser av privat karakter.

Les avsløringene her:

Politiet: Kan ikke love noe

Nå har politiet hatt saken på sitt bord i snart 14 måneder, men kan ikke svare på når de vil være ferdige.

I norsk strafferett finnes det praksis for at det kan gis strafferabatt dersom det har gått uforholdsmessig lang tid fra anmeldelse til saken blir avgjort i rettssystemet.

«Hva gjelder tidshorisont for ferdigstillelse av etterforskningen vil jeg ikke nå gå ut å love noe nå. Men jeg kan opplyse at denne saken arbeides det jevnt med», skriver Knudsen i en e-post.

Liadal avviser å ha levert falske reiseregninger med vilje

Liadal, som har status som mistenkt, har hele tiden gitt uttrykk for at hun ikke har levert urettmessige reisegodtgjørelseskrav med vilje, men at det handler om feil og misforståelser. Hun har tidligere gitt uttrykk for at hun ikke har noen synspunkter på politiets tidsbruk.

Liadal har også lovet at hun skal betale tilbake penger til Stortinget, men Stortingets administrasjon opplyser at de vil ikke gjøre noe for å få tilbakebetalt penger før politietterforskningen er ferdigstilt.

Les også

Ap-politikeren økte plutselig avstanden mellom Stortinget og Haugesund. Slik fikk hun tusenvis av kroner hun ikke hadde krav på.

Politiet har mye å gjøre

Nylig ble tidligere Frp-politiker og stortingsrepresentant Mazyar Keshvari dømt til syv måneders ubetinget fengsel i lagmannsretten etter at Aftenposten avslørte hans praksis med å levere falske reiseregninger til Stortinget.

Retten la da vekt på at det var straffeskjerpende at dette er blitt gjort av noen i et av landets fremste tillitsverv.

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari var stortingsrepresentant og leder av Oslo Frp da Aftenposten avslørte praksisen med å levere falske reiseregninger.

Aftenposten har spurt politiet om hvorvidt dette påvirker om saken er prioritert i Liadals tilfelle.

«Til sakens prioritet så må det formidles at denne saken håndteres, ved siden av ett ikke ubetydelig antall øvrige meget alvorlige økonomiske straffesaker. Dette bildet er også en del av årsaken til hvorfor etterforskningen har tatt tid», skriver Knudsen.

Liadal møter som vanlig på Stortinget mens hun er under etterforskning.