Politikk

Opposisjonen etter to dagers høring: Mistillit rykker nærmere

Opposisjonen ser en svekket statsråd Anniken Hauglie etter to dagers høring i kontrollkomiteen. Regjeringspartiene peker på eldre synder.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter høringen i Stortinget om Nav-skandalen.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

To dager med høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om trygdeskandalen bød på en lang rekke med unnskyldninger, men få avklaringer.

Opposisjonspartiene skal nå vurdere om det skal reises mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie.

SV: Mistilliten rykker nærmere

– Forklaringsproblemet for Hauglie er ikke blitt mindre etter høringene, sier SVs medlem av kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård.

  • Har du falt av trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom det viktigste

– Mistillit rykker nærmere, særlig når hun innrømmer at Riksadvokaten burde vært orientert tidligere. Konsekvensene av at han ikke ble informert, var at flere ble urettmessig dømt, sier han og legger til:

– Mer alvorlig enn dét kan det i grunnen ikke bli.

Anniken Haugli beklaget under høringen at Riksadvokaten burde ha blitt orientert samtidig som Nav sendte de første meldingene til de involverte politidistriktene i september 2019.

Les også

Kommentar: Det er langt til bunns i trygdeskandalen. Man kan mistenke kontrollkomiteen for ikke å ville helt ned. | Andreas Slettholm

Sps Nils T. Bjørke og Freddy André Øvstegård fra SV.

Trygdeforordning fra 2012

Da trygdeforordningen fra EØS ble implementert i norsk rett i 2012, skjedde det under Jens Stoltenbergs regjering. Forut for dette var det en omfattende behandling av forordningen i ulike departementer og Nav.

– Hva med tidligere regjeringers ansvar og hvordan man innlemmer EØS-regler i norsk lovverk?

– Det er tydelig at vi har mye å lære rundt implementering av EØS-regler. Alt tyder på at prosedyren er fulgt. Det tyder på at vi må se på de prosedyrene som har ført til en slik feil implementering, sier Øvstegård.

– Hva er det nye du mener er kommet frem i denne høringen?

– Jeg føler at opplysningene om hvor omforent Trygderettens kjennelser var etter 2017, var nytt. Det har ikke Hauglie fortalt komiteen. I tillegg var denne tydelige beskjeden fra tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch om alle skjæringspunktene hvor han burde ha blitt informert, en beskjed vi ikke har fått tidligere, sier han.

Nå skal kontrollkomiteen behandle denne saken, men det er ikke klart når den endelig konkluderer.

Hansen AP: – Hauglie legger skylden på Nav

– Det kom ingen nye svar. Det hadde jeg faktisk ventet fra statsråd Hauglie, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) etter statsråd Hauglies utspørring.

– Er du nærmere å innstille på mistillit?

– Når høringen er fullført, skal vi i Ap drøfte det, sier hun.

– For min egen del ble ikke jeg mer betrygget av denne høringen. Statsråden legger skylda på Nav. Det gjorde hun på et direkte spørsmål fra meg. Hun har åpenbart ikke forstått sitt konstitusjonelle ansvar overfor Stortinget, avslutter Hansen.

I sin forklaring til komiteen slo statsminister Solberg fast at hun har full tillit Hauglie som statsråd. Dermed er det klart at et eventuelt mistillitsforslag i Stortinget ikke får flertall.

Bente Stein Mathisen og Svein Harberg begge fra Høyre helt til venstre komitéleder Dag Terje Andersen.

Høyre: Hauglie har styrket sin stilling


Svein Harberg fra Høyre sier at han synes det har vært en god høring.

– Det er fortsatt litt uklart hva de ulike visste når, sier han.

Han viser til at man mangler svar på hva som skjedde da trygdeforordningen ble innlemmet i norsk lov.

– Men det forutsetter jeg at granskingsutvalget som regjeringen har oppnevnt, kommer tilbake til. Det har vi ikke kommet til bunns i, sier han.

– Sitter Hauglie tryggere nå enn før høringen?

– Jeg kan ikke se at hun har svekket sin posisjon. Hun har forklart seg grundig og ga gode svar. Hun var ydmyk og ærlig, men også offensiv med hensyn til å rydde opp, sier han.

Sp: Hovedansvar hos Vågeng og Hauglie

– Det er ikke tvil om at hovedansvaret i denne saken ligger på satsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng, sier Sps medlem av komiteen Nils T. Bjørke.

Han mener at særlig riksadvokaten i sin redegjørelse var meget klargjørende.

– Rykker mistillit nærmere?

– Nå skal jeg summere opp og tenke meg om. I tillegg skal vi drøfte dette i Sps gruppe, sier Bjørke.

Komitéleder Andersens rolle

Under tidligere Nav-sjef Joakim Lystads forklaring ble det understreket at feilen som ble gjort da trygdeforordningen ble innført i norsk lov, la grunnlaget for skandalen. Komitéleder Dag Terje Andersen var ansvarlig statsråd i den perioden, nemlig fra 20. juni 2008 til 2. oktober 2009.

På direkte spørsmål viser Andersen til at dette forholdet skal granskes av det regjeringsnedsatte utvalget og at han avventer det.

Bente Stein Mathisen fra Høyre mener at den tidligere Nav-sjefen Joakim Lystad leverte en tydelig beskjed:

– Det han var tydelig på, er at tidspunktet dette skulle inn i norsk lovverk, var da en kunne være tydelig på hvilken praksis en skulle ha. Når praksis da ikke ble endret, er det hovedårsaken til den situasjonen vi har i dag, sier hun.

Les også

Hauglie kom med flere innrømmelser i høringen i trygdeskandalen

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Trygdeskandalen
  3. EØS