Politikk

Asheim ber universitetene planlegge for alternative eksamensformer

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim ber universiteter legge opp til alternativ eksamen. Økt bruk av hjemmeeksamen kan være et alternativ for å unngå virussmitte.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Det er i underkant av 300.000 studenter ved høyskoler og universiteter i Norge. Dersom virkningen av koronaviruset varer, kan det spøke for eksamen for mange av disse studentene.

– Derfor sender vi tirsdag et brev til alle landets høyskoler og universiteter hvor vi skisserer ulike scenarioer for å få avlagt eksamen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til Aftenposten.

Det er ikke minst i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger at det er store konsentrasjoner av studenter. Det er bare uker til de første eksamenene starter.

Asheim understreker at departementet har hatt kontakt med de høyere lærer stedene allerede. Men at de nå ber disse planlegge for at koronaviruset kan føre til en ekstraordinær eksamenssituasjon.

Viktig med eksamen

Asheim mener det er viktig at studenter får avlagt viktige eksamener, slik at de ikke forsinkes i utdanningen.

Det er en stor grad av valgfrihet for lærerstedene når det gjelder eksamensform. Men statsråden mener at lærestedene alt nå må planlegge for at de ikke kan avholde tradisjonelle eksamener der en samler studenter i en gymsal eller lignende.

– Et alternativ kan være hjemmeeksamen som mange studiesteder bruker i dag. Man kan tenke seg at muntlig eksamen avlegges via for eksempel Skype, sier statsråden som eksempler på hva som må vurderes.

– Det viktige er at det alt nå planlegges for at en må ha alternative måter å gjennomføre eksamen på, sier han.

– Men dette kan jo bli mer ressurskrevende?

– Det kan det, men det er noe vi i tilfelle må komme tilbake til, sier Asheim.

Må ha beredskap for praksis og undervisning også

Leder i Norsk Studentorganisasjon Marte Øien skriver i en e-post at hun forventer at norske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner har en konkret plan på hvordan de skal håndtere koronavirusutbruddet i Norge fremover. Hun mener det ikke holder bare å planlegge for alternative eksamner, men at det også må finnes beredskapsplaner for å sikre at studenter kan fullføre semesteret med alt det faglige det innebærer, eksempelvis undervisning, praksis og eksamen.

Skoler rammet og medisinstudenter

En rekke skoler rundt i Norge har de siste dagene blitt stengt etter at noen ved skolen er smittet. Så langt er det ikke kommet mange meldinger om at dette i stor grad har rammet høyere utdanning.

Studenter som har vært i praksis ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus forrige uke, skal være 14 dager i karantene.

Det skriver Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo på sine hjemmesider. Totalt har fem leger ved øyeavdelingen fått påvist smitte av koronaviruset.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Eksamen
  3. Koronaviruset
  4. Henrik Asheim