Ga pendlere et lite håp. Tre tiltak kan gi dem billigere fergebilletter

Tre tiltak skal få ned fergeprisene. Men det skjer ikke tidsnok til å få effekt i år. To statsråder klarte likevel å plante et håp om billigere billetter etter å ha møtt fergeopprøret ansikt til ansikt.

Samboerparet Thora Gundersen og Trond Erik Julseth bor på fastlandet og jobber på Aukra. Parets fergeutgifter øker 1. juli fra ca. 40.000 til 60.000 kroner. Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ga dem et ørlite håp om at økningen ikke vil bli så stor.

Hverken den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) eller distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) hadde med seg en rask løsning – eller millioner i lommen – da de kom til Aukra på romsdalskysten tirsdag.

– Men vi hadde ikke tatt turen hit, hvis ikke vi hadde sett på dette som et problem som må løses, understrekte de.

Flere fylkeskommuner vedtok i fjor høst kraftige økninger i billettprisene på fergene - opptil 70 prosent for enkelte trafikanter. Det resulterte i en protestaksjon som startet i Nordland og spredte seg til Møre og Romsdal og flere andre fylker langs kysten. To protestgrupper på Facebook har fått nærmere 50.000 medlemmer.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal tre konkrete tiltak nå ligge på de ulike departementenes bord, i et forsøk på å temme fergeopprøret:

  • En justering av de statlige tilskuddene til elferger på fylkesveistrekninger.
  • En revurdering av Autopass-ordningen, slik at det blir mulig å kreve betaling for passasjerer
  • Et felles pris- og rabattsystem på alle landets ferger.

Samtidig er signalene klare på at det neppe er realistisk å få gjort alt dette før alle de siste pris- og takstøkningene trer i kraft. Disse økningene slår kraftig ut, spesielt for pendlere i bil og yrkestransportøre. Årsaken er at fergene nå innfører Autopass-systemet. Systemet tar ikke betaling for passasjerer, og bortfallet av disse inntektene er blitt kompensert med høyere priser for kjøretøyer.

Direktør Per Olav Mevold hos lakseforedlingsbedriften Vikenco – her i samtale med samferdselsminister Knut Arild Hareide – mener de siste prisøkningene på fergebillettene er uakseptable. Ifølge Mevold påfører de bedriften to millioner kroner i årlige ekstrakostnader.

Påfører bedrifter millioner i ekstrakostnader

Statsrådene fikk under sitt to timers lange besøk på Aukra klar beskjed om effekten av prisøkningene. Direktør Per Olav Mevold hos lakseforedlingsbedriften Vikenco har beregnet at økningen vil koste bedriften to millioner kroner i året.

– Vi aksepterer en normal prisstigning, men en slik prisøkning som dette aksepterer vi ikke. Og vi aksepterer ikke at satsing på elferger skal brukes som argument, heller. Dette er konkurransevridende, var hans beskjed til samferdselsministeren og distriktsministeren.

Etterpå møtte statsrådene samboerparet Thora Gundersen og Trond Erik Julseth. Paret bor på fastlandet, og betaler tilsammen ca. 40.000 kroner i fergeutgifter årlig for å komme seg på jobb på Aukra. Fra 1. juli får de en økning på ca. 50 prosent.

– De kunne ikke love oss noe, men jeg har likevel et lite håp om at det ikke blir en så stor økning som vi er forespeilet, sa Julseth etter møtet.

Høyere rabatter og betaling for passasjerer

Det kraftige prishoppet for fergependlere med bil og yrkestrafikk, skyldes i hovedsak to forhold: Prisene er hevet flere takstsoner for å få den fylkeskommunale økonomien til å gå opp. I tillegg har innføring av Autopass - det statseide norske systemet for innkreving av bompenger - gjort det nødvendig å skyve mer av billettinntektene over på bilene, fordi passasjerer reiser gratis.

– Vi er nødt til å se på Autopass-ordningen på nytt, for å tilpasse den til passasjerbetaling, mener Helge Orten (H), leder for Stortingets transportkomité. Han er fra Midsund, naboøya til Aukra, og var også en del av delegasjonen som tirsdag møtte «fergeopprørerne».

Etter møtet mellom fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i Molde tirsdag, var de i alle fall enige om én ting: Et bedre samarbeidsklima mellom regjeringen og fylkene må til for å få billigere fergebilletter langs kysten.

Foreløpig er det uklart hvordan passasjerene skal kunne betale med Autopass. Det er også usikkert når et slikt system kan være på plass. Men fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal mener en høyere rabatt for pendlere kan være mulig å få til tidligere.

– Alle ønsker nå å finne en løsning der vi får ned takstene på en eller annen måte, sier hun.

Slutt på å skylde på hverandre?

Hittil har den politiske debatten rundt fergeprisene stort sett fungert som en «ping-pong»-krangel. Regjeringen har gitt fylkeskommunene ansvaret. Fylkeskommunen har svart med at staten gir dem altfor lite penger til fergedrift sammenlignet med hva staten selv bruker på sine egne 17 fergesamband.

– Jeg er opptatt av at vi ikke skylder på hverandre, men at vi gjør det vi kan for at folk kan bo og arbeide i distriktene, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun håper derfor at det skal være mulig å finne en løsning der fergepassasjerer slipper disse høye utgiftene.

– Men nå er vi i starten på et arbeid der det ikke ligger noen løsning klar ennå, understreker hun. Hverken Hofstad Helleland eller Hareide legger skjul på at møtet med «fergeopprørerne» har påvirket arbeidet.

– Det gjorde inntrykk å få høre konsekvensene av prisøkningene.