Politikk

Høyres Michael Tetzschner i rette med regjeringens hemmelighold i Nav-saken

Høyres Michael Tetzschner refser regjeringen for å hemmeligholde dokumenter i Nav-saken for Stortinget. Det er ikke nok at en statsråd sier «at alt er sin skjønneste orden», mener han.

Stortinget får ikke se dokumentene fra møtet mellom Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) og tidligere statsråd Anniken Hauglie. – Regjeringen har ikke noe å skjule, sier dagens arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.
  • Thomas Spence
  • Solveig Ruud
    Journalist

Det var høy temperatur da Stortinget tirsdag behandlet forslaget om å tvinge regjeringen til å utlevere et kontroversielt dokument i Nav-saken.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ble anklaget for ikke å ha satt seg inn i saken og statsminister Erna Solberg for å presentere «alternative sannheter».

Og det hører til sjeldenhetene at representanter fra regjeringspartier taler egen regjering midt imot:

– At en statsråd sier at alt er i sin skjønneste orden, skal ikke sette grenser for hva Stortinget skal få innsyn i. Det må være det være Stortinget som avgjør, sa Michael Tetzschner (H), tidligere medlem av kontrollkomiteen.

Debatten førte til at Høyre, Frp og Venstre tirsdag hoppet av enigheten i kontroll- og konstitusjonskomiteen om å kreve innsyn i sakspapirene fra møtet mellom daværende statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng 25. oktober.

Komiteen har to ganger enstemmig bedt om innsyn, men fått avslag. Ap, SV og Sp foreslo derfor at Stortinget i plenum skulle vedta og tvinge regjeringen til å gi ut dokumentene med hjemmel i Grunnlovens § 75 f.

– Det er trist hvis Stortinget aksepterer at regjeringen skal bestemme hva som er relevant for Stortinget å få innsyn i i en sak der Stortinget driver kontroll. Jeg vil advare mot en slik utvikling, sa Aps Dag Terje Andersen.

Høyre: Sjelden vi har visst så mye om en sak

  • Les også: Nav ville ikke at offentligheten skulle få vite om skandalen

Både Andersen og SVs Freddy André Øvstegård spurte om det ikke bør «være den som kontrollerer, som vurderer hva som er relevant informasjon, og ikke den som blir kontrollert?».

Høyres Svein Harberg og Frps Solveig Horne forsvarte hemmeligholdet.

– Det har vært ufattelig mange spørsmål i denne saken og en god høring som har gitt opplysninger om prosessen fra A til Å. Det er sjelden at vi har visst så mye om en sak. Når statsråden sier at det er ingen relevant informasjon å hente, så forholder jeg meg til det. Jeg synes at vi må stole på den beskrivelsen, sa Harberg.

Tidligere statsråd Hauglie begrunnet avslaget med at dokumentene ikke er «relevante» for Stortingets Nav-granskning. Regjeringens eget granskningsutvalg har derimot fått dokumentene.

– Hauglie har vært offensiv, åpen, ærlig og gitt alle relevante opplysninger, sa Harberg. Overfor Aftenposten avviser han at det er brukt partipisk for å stanse utbrytere som kunne påføre regjeringen nederlag.

Lovet at «alle steiner skal snus»

Opposisjonen viste til løfter «om at alle steiner skal snus» og at dokumentet er sentralt «for å avklare hvorfor det ble reagert så sent fra statsrådens side.»

SVs Øvstegård sier at «vi gjenoppretter ikke tillit til systemet vårt ved å holde informasjon tilbake».

– Akkurat denne steinen skal tydeligvis ikke snus. Det gir et signal ute om at man ikke søker full åpenhet. Vi kan ikke ta for god fisk at vi ikke trenger informasjon fordi statsråden har sagt det, sier han.

Røe Isaksen avviste «teorier om at regjeringen har noe å skjule».

– Det har regjeringen ikke. Det er helt prinsipielle grunner som ligger til grunn for regjeringens syn. Stortinget forholder seg til statsråden. Dersom Stortinget skal gjøres kjent med interne dokumenter i forvaltningen, vil denne balansen forrykkes. Stortinget har ikke generell rett til å få utlevert interne dokumenter, sa Isaken.

Høyres Tetzschner, tidligere medlem av kontrollkomiteen, sa at han var «litt overrasket over statsrådens prosedyre».

– Han blander sammen komiteens rett og Stortingets rett. Statsråden og andre har en tendens til å blande inn saker som ikke har noe med denne saken å gjøre, sa Tetzschner.

Han stemmer likevel mot forslaget fordi han mener Stortinget først bør vurdere krav om innsyn når granskningsutvalgets rapport foreligger i juni. Venstres Carl- Erik Grimstad deler Tetzschners analyse, og partiet stemmer også mot forslaget.

Innstillingen fra kontrollkomiteen om trygdeskandalen var planlagt lagt frem 11. februar. Flere kilder i komiteen sier imidlertid at de neppe rekker å avgi innstillingen innen denne datoen.

Aftenposten ba i november 2019 om innsyn i dokumentene fra møtet, men fikk avslag etter at meroffentlighet også var vurdert.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen