Politikk

NHO: Vil ha statlig lønnstilskudd til bedrifter som ansetter permitterte

NHO vil gi statlig lønnstilskudd til bedrifter som ansetter permitterte arbeidstagere fra konkurrerende bedrifter.

– Vi må ta hensyn til hvordan lønnstilskudd påvirker konkurransen i markedet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid (i midten), sjeføkonom Øystein Dørum og arbeidslivsdirektør Nina Melsom.
  • Thomas Spence

NHO, landets største arbeidsgiverorganisasjon, avviser samtidig LOs krav om at bedriftene må ta tilbake alle permitterte hvis de skal få tilskudd.

– Vår modell vil gi bedrifter mulighet til å få tilbake ansatte slik at virksomhetene raskere kan komme i gang igjen. Samtidig vil vårt forslag sikre kompetansetilfang for hele norsk næringsliv, og dermed bidra til langsiktig omstilling og vekst for mange bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Har ikke mulighet til å ta tilbake alle

Hvis bedriften må ta tilbake alle permitterte, kan det føre til at de ikke tar noen, mener NHO.

– Konferansehotellene har for eksempel ikke mulighet til å ta inn alle permitterte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid, assistert av arbeidslivsdirektør Nina Melsom og sjeføkonom Øystein Dørum.

– Tanken bak lønnstilskudd er å hindre forvitring av menneskelig kapital og å hindre langvarig utenforskap. Det vil gå ut over Norges konkurranseevne. Derfor er det viktig å lete etter løsninger som bidrar til omstilling og nye arbeidsplasser.

– Hva vil dette koste staten?

Vi vet ikke helt hva kostnadene blir før vi har beregnet dette mer detaljert. Og vi vet ikke hvor mange som vil benytte seg av lønnstilskuddsordningen, sier de.

Finansminister Jan Tore Sanner kommenterer NHOs ønsker slik:

– Nå som vi myker opp noen av smittverntiltakene, må vi også se på hvordan vi kan få aktiviteten i gang igjen i økonomien. Regjeringen jobber for fullt med dette nå, og vil legge frem våre forslag for Stortinget i månedsskiftet, sier Sanner til Aftenposten.

LO: Lønnsomt for samfunnet

  • Les også: Handler om et være eller ikke være

I 1. mai-talen tok LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til orde for å utvide kompensasjonsordningen for bedrifter som velger å hente ansatte tilbake fra permittering.

– Målet er å få permitterte raskere tilbake i arbeid med full lønn, sier Gabrielsen. Han understreker at dette ikke skal erstatte dagens permitteringsordning, som LO har foreslått utvidet til 52 uker.

Han viser til at det nå lempes på tiltakene for enkelte.

– Da foreslår vi å supplere kompensasjonsordningen med lønnstilskudd. Den er allerede etablert for faste kostnader. Det vil være raskt, enkelt, virkningsfullt og midlertidig. Kanskje de fire viktigste kriteriene i dagens situasjon, sier Gabrielsen.

– Vi har også opplevd press fra medlemmer om lønnstilskudd, sier NHOs Nina Melsom (t.v.), Øystein Dørum og Ole Erik Almlid.

Almlid gir LO «all honnør» for at de har gått ut med en skisse.

– Vi har også opplevd press fra mange medlemmer om lønnstilskudd for å få i gang virksomhetene igjen. Vi må lage en ordning som sikrer at folk ikke blir passive, men kommer tilbake raskt tilbake og ikke faller varig ut av arbeidsmarkedet, sier Almlid. NHO ønsker å finne en omforent modell sammen med LO og myndighetene, understreker han.

– Vi har mer tro på bedriftsnære tiltak enn at de som blir ledige, skal gå på Nav-tiltak. Det er bedre at de er i aktivitet og får kompetansepåfyll, sier han.

NHO: Må sikre omstilling

NHO har satt som forutsetning for statlig lønnstilskudd at ordningen «skal sikre kompetanseheving, omstilling og mobilitet slik at bedriftene som vil vokse, ansetter flere».

Dette vil NHO sikre gjennom tre krav:

  • Det må være likebehandling av bedrifter og en karensperiode før bedriftene kan motta tilskudd. NHO antyder tre måneders karenstid.

– Ordningen må ikke gi bedriftene incentiv til å permittere flere, sier de.

  • Bedrifter som ikke har permittert egne arbeidstagere, skal også kunne motta lønnstilskudd.

– Vi må ta hensyn til hvordan lønnstilskudd påvirker konkurransen i markedet. Vår skisse innebærer at ansatte som permitteres, kan gå til en annen, konkurrerende bedrift som da får lønnstilskuddet, sier de.

  • NHO vil at bedriftene selv skal avgjøre hvor mange av de permitterte ansatte som skal tas tilbake med lønnstilskudd. LO krever at bedriftene må ta inn alle permitterte hvis de skal få tilskudd.

– Ingen ordning er perfekt

Det store spørsmålet ved statlig subsidiering av lønnsutgiftene i private bedrifter er hvordan bedriftene vil tilpasse seg for å nyte godt av subsidiene.

– Vi får et «dødvekttap» hvis staten betaler bedrifter for å ta inn ansatte som de ville tatt inn uansett. Da er det penger rett ut av vinduet, sier Dørum.

– Ingen ordningen er perfekt. Der er én side med fordeler og én side med ulemper. Vi kan ikke subsidiere oss til velstand. Vi kan bare hjelpe arbeidsledige inn i arbeidslivet i en begrenset periode, sier han.

NHOs skisse innebærer at pengene staten i dag bruker på permitterte, i stedet gis til bedriften eller en annen bedrift som ansetter vedkommende.

I NHOs skisse er det antydet at lønnstilskuddet vil dekke 56 prosent av tidligere lønn. Resten må bedriften dekke.

– Hvor lenge skal bedriften kunne få lønnstilskudd?

– Ikke for lenge, kanskje tre måneder for den enkelte, svarer de.

– Ingen bedrift spekulerer i å permittere

– Hvordan skal dere hindre bedrifter i å permittere for å nyte godt av lønnstilskudd?

– Vi tror ingen bedrift spekulerer i å permittere for å ta ansatte tilbake om tre måneder. Riset bak speilet er at den risiker at en annen bedrift da plukker opp de ansatte, sier Almlid.

– Har dette preg av å være et eksperiment?

– Opplagt. Derfor må det gjøres en ordentlig jobb før vi går i gang, og det må evalueres grundig.

– Hvor raskt kan lønnstilskudd komme på plass?

– Det er behov for tid til å utrede en felles løsning, men det bør være mulig å ferdigstille dette før sankthans, sier Almlid.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Koronaviruset