Ropstad nekter å redegjøre om situasjonen i barnevernet

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke etterkomme opposisjonens ønske om å komme til Stortinget for å redegjøre for situasjonen i barnevernet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ser ikke behov for å komme til Stortinget for å redegjøre om situasjonen i barnevernet.

I sitt svarbrev til Stortinget viser statsråden til behandlingen av Barne- og familiedepartementets budsjettproposisjon og en interpellasjon om barnevernet som snart skal behandles.

«I lys av dette vurderer jeg at det ikke er aktuelt å anmode presidentskapet om en redegjørelse om barnevernet», skriver Ropstad.

KrF-lederens beslutning får opposisjonen til å steile. Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener dette vitner om en tydelig nedprioritering av den åpenhet og brede samfunnssamtale barnevernet har behov for fra statsråden.

– Jeg er rett og slett sjokkert, sier hun.

Henriksen viser til flere kriseoppslag om barn som ikke får hjelp eller som får uakseptable tvangsvedtak, ansatte som roper etter mer tid, domfellelser i menneskerettighetsdomstolen og kritikk fra norske domstoler.

– Likevel finner ikke Ropstad det bryet verdt med å imøtekomme en stor andel av Stortingets behov for at statsråden redegjør for krisen, sier hun.

Henriksen hadde sammen med SVs Freddy André Øvstegård og Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen bedt om en redegjørelse.

Det var Dagbladet som først omtalte saken torsdag. Ropstads svarbrev ble sendt onsdag.