Frp-landsstyrets skjebnemøte om bompenger er over. Samlet seg om seks krav.

Frps landsstyre vil forhandle med de andre borgerlige partiene, og krever blant annet full stopp i nye bypakker og sletting av mer gjeld for bompengeselskapene.

Siv Jensen og resten av landsstyret på vei ut etter sitt fire timer lange møte onsdag ettermiddag.

Etter neste fire timer bak lukkede dører har landsstyret i Frp enstemmig samlet seg om seks punkter som partileder Siv Jensen nå må ta med seg tilbake til de andre regjeringspartiene og forhandle videre om:

  • Stopp i nye bypakker
  • Kutte kostnadene i eksisterende bypakker
  • Fortsette slettingen av bompengegjeld
  • Være tydelige på at de er imot veiprising
  • Endre nullvekstmålet for biltrafikk i byer
  • Når staten bidrar med penger til byområdene, må det stilles strengere krav til egenandeler fra lokale myndigheter.

Klar marsjordre

– Men vi har fått en klar marsjordre fra fylkesledere, grasrota og velgerne, sier Siv Jensen etter møtet.

Jensen sier at hun vil komme tilbake til landsstyret når hun har fått resultatet. Det er da opptil landsstyret og si om de er fornøyd eller ikke. Noen tidsramme for dette er ikke satt.

Leder i Troms og Finnmark Frp Odd Eilert Persen som var en av de mest kritiske, svarer slik på om han er fornøyd med resultatet av møtet:

– Vi har gitt en arbeidsordre.

Han antyder at hvordan det følges opp vil avgjøre om er fornøyd eller ikke. Han har tidligere uttalt at dersom Frp ikke får gjennomslag, så sitter partiet bedre på siden enn i en regjering.

Fornøyd med Granavolden, men ...

På pressekonferansen ble Siv Jensen spurt om hvordan partiet så kort tid etter ønsket å endre Granavolden-plattformen, som de tidligere har vært fornøyd med?

– Vi som parti er fornøyd med Granavolden-plattformen. Det som har endret seg er at folk der ute mener at belastningen på dem er for stor, sa Jensen og uttrykte glede over at bompengeopprøret også påvirker andre partier.

Og hun la til: – Vi har alltid vært og skal fortsatt være, det partiet som på Stortinget aktivt jobber for å holde bompengeprisene nede for landets bilister.

Siv Jensen og Sylvi Listhaug på pressekonferansen etter kristemøtet.

Jensen understreket at Frp så fort som mulig må realisere det partiet fikk gjennomslag for i Granavolden-plattformen.

Har nedsatt regjerings-utvalg

Både KrF og Venstre hadde gruppemøter som varte lenge etter at Frps landsstyremøte hadde startet. Fra begge partiene ble det uttalt at en reduksjon av bompenger er et budsjettspørsmål. Og at mer penger til bompenger, betyr mindre penger til noe annet.

En regjeringskilde i Venstre spurte retorisk hva det er Frp vil fire på av sine andre seiere i Granavolden-plattformen for å få mer penger til å gjennomføre det som står der om bompenger.

De fire regjeringspartiene har nedsatt et utvalg bestående av alle de fire partienes parlamentariske ledere og fire medlemmer med sentrale posisjoner i regjeringen eller regjeringsapparatet:

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og de tre andre partienes fremste menn på Statsministerens kontor:

Stabssjef Lars Øy (H), statssekretær Hans Olav Syversen (KrF) og Audun Rødningsby (V).

De har fått i oppdrag å vurdere handlingsrommet i Granavolden-plattformen og hadde sitt første møte tirsdag kveld.

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjentok Siv Jensens budskap om at landsstyremøtet hadde vært krevende.

På direkte spørsmål fra Aftenposten ville han ikke svare på hvilken rolle dette utvalget skulle ha.

Avviser endringer i revidert budsjett

Både parlamentarisk leder Limi og stortingsrepresentant Roy Steffensen la før møtet vekt på bompenge-gjennomslagene Frp allerede har fått i Granavolden-erklæringen.

Rett før møtet kom tidligere partileder Carl I. Hagen med et forslag om å sette et tak på bompenger til 15.000 kroner i året. Limi avviser at det er en diskusjon om revidert budsjett nå.

– Det får stå for hans regning. Vi har et revidert budsjett som vi også har hatt til behandling i stortingsgruppen, med noen endringer vi har fått gjennom som alle de fire partiene er enige om.

Regjeringspartner Venstre og statsminister Erna Solberg (H) har gitt uttrykk for at det er uaktuelt for dem å endre regjeringsplattformen, som også ble enstemmig vedtatt av landsstyret i Frp.

Finansminister Siv Jensen (t.h.) og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen i samtale rett før gruppemøtet til Frp starter. Jensen ønsket ikke å svare på spørsmål fra pressen i forkant av møtet.

Har truet med å gå ut av regjering

Før gruppemøtet ville ikke stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde utelukke at partiet skal forlate regjeringen.

– Om vi hadde gått ut av regjering på denne saken, hadde vi vist at vi mener alvor. Og da tror jeg at vi ville ha hentet tilbake mange av de stemmene som vi har mistet til bompengepartiet, sa Tybring-Gjedde til NRK.

På vei inn til landsstyremøtet, omringet av journalister, gjentok han at det må betydelig gjennomslag til for at han fortsatt vil støtte regjeringsdeltagelse.

– For min del vil jeg at vi skal slette bompengegjelden på 100 milliarder kroner, og se om vi kan håndtere de veiprosjektene som ligger til behandling i Stortinget på en annen måte enn bompenger, sier Tybring-Gjedde.

Han beskriver situasjonen som «katastrofal».

– I byene er situasjonen katastrofal. Vi mister stemmer i øst og vest, og må gjøre noe med det.

Nå skal det forhandles med de andre partiene og så vil Tybring-Gjedde og andre i landsstyret få si sitt til resultatet.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) på vei inn til møtet i landsstyret.

Flere kommuner sier nei

Oppmerksomheten rundt bompengespørsmålet er vokst i takt med oppslutningen til det nye partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

På en meningsmåling utført av Respons analyse for BT og VG i mai var FNB Bergens største parti. Frp var nærmest utradert med bare 2,7 prosent.

På landsmøtet til Frp fikk Carl I. Hagen vedtatt et forslag om å bruke opptil 100 milliarder kroner på å betale ned gjelden til bompengeselskapene, til tross for at nestleder Sylvi Listhaug og partileder Siv Jensen advarte mot dette.

Motstanden mot bompenger har fått konsekvenser flere steder i landet. I Nedre Eiker og Arendal er såkalte bypakker – altså en pakke av ulike samferdselsprosjekter som skulle finansieres blant annet med bompenger nedstemt av politikerne lokalt.

Samme dag som Frps krisemøte skulle transportkomiteen på Stortinget stemt over to veiprosjekter i Telemark og Trøndelag, som skulle delfinansieres med bompenger.

Behandlingen av saken ble utsatt, noe som høstet kritikk fra opposisjonen.