Krever tre timers trikkebillett – og kraftig redusert husleie for kommunale boliger

Et sterkere, større og mer selvbevisst Rødt i Oslo vil selge seg dyrt for å støtte Raymond Johansen (Ap) som byrådsleder i fire nye år – hvis Rødt kommer på vippen.

Eivor Evenrud, gruppeleder for partiet Rødt i Oslo, stiller beinharde krav for å inngå en ny samarbeidsavtale med de rødgrønne partiene Ap, SV og MDG – dersom Rødt kommer på vippen.

– Vi gjennomførte det vi lovet velgerne i 2015. Da fikk vi fem prosent. Vi kommer til å innfri nå også, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i Oslo.

I 2015 måtte en motvillig Raymond Johansen akseptere Rødts krav om bråstopp i kommersialisering av velferden. Ellers hadde han ikke fått en samarbeidsavtale med Rødt og budsjettflertall for sitt rødgrønne byråd bestående av Ap, SV og MDG. For fire år siden gikk han med å si nei til kommersielle barnehager og ja til å rekommunalisere private sykehjem.

Nå har Rødt i Oslo, som flyr høyt på meningsmålingene, finslipt kravene for å fortsette som støttehjul for «Raymond-byrådet»:

  • Prisene på kollektivtrafikk må ned
  • Enkeltbilletter skal gjelde i tre timer
  • 3-, 6- og 9-månederskort for kollektivtransport
  • Kraftig redusert husleie for kommunale boliger
  • 20 prosent andel ikke-kommersielle boliger i nye boligprosjekt
  • Innføre heltidsstillinger for tospråklige assistenter i barnehage og skole

Et frempek om et mer selvbevisst Rødt viste seg allerede under budsjettbehandlingen i Oslo rådhus i mai: For første gang på snart fire år var ikke Rødt enig med byrådet om en budsjettavtale i forkant.

Rødt stemte til slutt for helheten i budsjettet og brøt dermed ikke samarbeidsavtalen, men påførte byrådet flere nederlag.

Uaktuelt å gå inn i byrådet

Oslo-målingene har i lang tid gitt rødgrønt flertall, med Rødt på vippen. På de to siste Norstat-målingene for NRK og Aftenposten får Rødt en oppslutning på 7,0 og 7,1 prosent.

Rødt har dermed sannsynligvis stor forhandlingsstyrke i en eventuelle forhandlinger med Oslo Ap og Raymond Johansen etter valget.

Og det er helt uaktuelt for Rødt å gå inn i et rødgrønt byråd.

– Det er svært usannsynlig at Rødt blir enige om en helhetlig politikk på alle områder med Raymond Johansens Ap, sier hun.

Redusert kommunal husleie et ultimatum

Evenrud sier en reduksjon i husleien for kommunale boliger kanskje er det viktigste kravet.

– Det er en skamplett for det rødgrønne byrådet at de ikke har greid å gjøre en eneste ting for dem som bor i kommunale boliger. Dette er de som har aller minst og har den mest slitsomme hverdagen.

Eivor Evenrud

Oslo har rundt 16.000 kommunale boliger som huser personer og familier med svært lav inntekt og som samtidig har falt utenfor det ordinære boligmarkedet: Nyankomne flyktninger, uføre og sosialhjelpsmottagere. Men eldre og funksjonshemmede som bor i tilpassede boliger.

Husleien har vært satt ut fra et prinsipp om «gjengs leie» som skal tilsvare gjennomsnittlig leiepris for alle lignende boliger i samme område. I takt med at leieprisene generelt er økt kraftig, er også leieprisene for disse boligene økt mye de siste fire årene.

I mai foreslo Rødt et flatt husleiekutt på 3000 kroner, men ble avvist.

– Beløpet da på 3000 kroner var en minsteordning i påvente at hele systemet ble skrotet. Nå må i tillegg en helhetlig plan på bordet.

– Er dette et ultimativt krav?

– Vi vil aldri akseptere en ny samarbeidsavtale for fire år uten at det blir gjort noe med dette. Aldri, sier Evenrud.

Raymond Johansen og Oslo Ap har sammen med SV og MDG styrt Oslo de fire siste årene – på Rødts nåde.

Radikal omlegging av systemet for kollektivbilletter

Rødt vil samtidig ha Raymond Johansen med på en radikal omlegging av billettsystemet for kollektivtransporten.

– Det begynner å bli himla dyrt å reise kollektivt i Oslo, spesielt enkeltbilletten. Vi vil kutte prisen og samtidig utvide enkeltbilletten til å gjelde i tre timer. De ærendene folk har behov for å gjøre på ettermiddagene ønsker vi at de skal gjøre ved å benytte trikk, T-bane eller buss – ikke bil.

Rødt vil også slåss for at det skal være mulig å kjøpe 3-, 6- og 9-månederskort til redusert pris. I dag kan Oslo-folk kun velge mellom helårskort eller månedskort for én måned (750 kroner for voksen).

Eivor Evenrud er gruppeleder for Rødt. Dersom meningsmålingene stemmer, vil Rødt få en styrket forhandlingsposisjon etter kommunevalget 9. september.

Et fjerde kulepunkt er et krav om flere ikke-kommersielle boliger.

– Vi må lage et alternativ til et profittstyrt boligmarked. Vi vil kreve at nye boligprosjekt i Oslo, for eksempel på Filipstad, skal ha 20 prosent såkalte ikke-kommersielle boliger.

Hun sier Oslo det kan være ulike løsninger med «eie for leie» eller der folk får leie eller eventuelt kjøpe til en pris som dekker kostnadene.

Hun sier hun ikke tar Rødt seire i samarbeidsavtalen fra 2015 – om profittforbud i velferden og rekommunalisering – for gitt.

– Det var først etter beinharde og lange forhandlinger at vi lyktes. Og selv om de andre partiene har «tuslet etter oss» i retorikken siden da, er det flere i MDG og Ap som ikke er ikke veldig begeistret for dette. Dette er en seier som jeg tror vi må fortsette å kjempe for.