Politikk

Fellesforbundet: Ikke mulig å stanse oljeproduksjonen hvis du skal ha lys i huset og folk i arbeid

– Vi er et frontfag for klimaet, sier Fellesforbundets Jørn Eggum, leder i LOs største forbund i privat sektor.

– De som skal stenge lyset på våre olje- og gassplattformer, er ikke født ennå, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Han setter foten ned for samarbeid med MDG så lenge de krever stans i oljeproduksjonen.

  • Thomas Spence

Neste fredag åpner forbundets landsmøte hvor spenningen mellom MDGs klimapolitikk og medlemmenes arbeidsplasser i olje- og gassproduksjonen spilles ut for åpen scene.

Fra de lokale avdelingene strømmer det inn forslag som krever fortsatt satsing på «det svarte gullet». Men samtidig ønsker ledelsen i Fellesforbundet å skifte ut imaget av røyk, eksos og kraft med en mer grønn og klimavennlig profil.

– Våre folk er like opptatt av å gå i fjellet og nyte naturen som alle andre. Vi er et frontfag for lønn, for at folk skal komme trygt hjem fra jobben og for klimaet.

– MDG kutter ingen utslipp uten å skyve folk ut i arbeidsledighet. Det er våre medlemmer som kutter i utslipp. Hver dag gjennom forbedringsarbeid i bedriftene. Vi er de eneste som kan få fornuftige klimaløsninger uten at folk må gå fra hjem og hus, sier Eggum.

Han sitter også i Aps sentralstyre og lyttes til før partileder Jonas Gahr Støre uttaler seg om klima og miljø. Og bak Eggum presser de vel 200.000 arbeidstagerne i olje-, gass- og servicenæringene på forbundsledelsen.

– Skal ikke være redde for å miste jobben

  • Les også: Sentralbanksjefen vil ha full gass i oljeletingen

Avdeling 5 i Bergen har sendt følgende forslag til uttalelse:

«Fellesforbundet krever en langsiktig, stabil og forutsigbar olje og gasspolitikk på norsk sokkel og for norsk leverandørindustri. Visjonen om en grønn fremtid deles, virkemidlene må være bærekraftig, forutsigbar og stabile for industrien som skal produsere det grønne skifte.

Dette oppnås ikke ved populistiske politisk vedtak for nedleggelse av en hel industri. Ny industri vokser på skuldrene til den gamle. Industrien skal utvikles, ikke avvikles.»

Eggum er helt enig. Om MDGs krav om å sette en dato for stans i oljeproduksjonen, sier han:

– Det er ikke praktisk mulig uten at mange mister jobben og må gå fra hus og hjem. Jeg har lest MDGs program. De har ikke i det hele tatt en fornuftig, realistisk politikk på dette området. Våre folk skal ikke være redd for å miste jobben, sier han.

Avd. 28 i Steinkjer og Stjørdal ønsker mer oljeleting i nord.

«Oljeutvinningstakten bør ikke bli mindre enn den er nå. Det er tull å ikke
konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Det vil være å fatte vedtak basert på uvitenhet.»

– Ikke mulig å sette en sluttdato

Ifølge Eggum «blir det ikke noe av det grønne skiftet uten folkene som kan industri. Inkludert petroleumsindustri.»

– De som kan tegne, konstruere og bygge fremtidens teknologi. De som vet hvordan man renser, transporterer og lagrer klimagasser. De som gjør ord til handling.

– Derfor er det ikke mulig å sette en sluttdato og få den gjennomført. Det strider mot Aps politikk for å utvikle og ikke avvikle, og at kompetansen fra denne næringen skal sørge for fremtidens grønne, fornybare arbeidsplasser. Det vil ikke kunne forenes med MDGs politikk, sier han.

I vår sto AUF i spissen for snuoperasjonen som endte med at Aps landsmøte går mot oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Her er partiet og forbundet på kollisjonskurs.

– Vi har ikke endret syn. Men Ap har endret syn, sier han.

AUF og miljøbevegelsen sier også nei til utdeling av nye lisenser og å åpne nye områder for leting.

– MDG mest et storbyfenomen

– Krever dere flere lisenser for å kompensere for å stanse oljeletingen i LoVeSe?

– Det er helt nødvendig at vi leter etter mer. Jeg er livredd for å ende opp som Storbritannia som skrur av og på virksomheten. Hvis vi ikke leter og finner nye felt, må vi nedskalere verftene i 2022–2023. Da risikerer vi at den kompetansen som kan ta oss til det grønne skiftet forsvinner. De som mener dette gjør i realiteten miljøet en bjørnetjeneste.

– Glemmer miljøaktivistene i MDG at folk også skal ha en trygg jobb med pensjon i andre enden?

– Jeg vet ikke, jeg henger ikke mest med MDG-ere. De er mest et storbyfenomen. Retorikken til MDG ville aldri slått an på Stord, i Verdal eller Ulsteinvik.

– Klimadebatten baserer seg for mye på følelser. Vi blir sett på som eksosarbeidere som ikke forstår dette, sier Jørn Eggum.

Ledelsen i forbundet har lagt frem en uttalelse for landsmøtet som argumenterer for at en «løsning på klimakrisen avhenger av industrien.».

«Skal vi løse klimautfordringene må det etter representantskapets syn satses på forskning og teknologiutvikling. Utvikling av miljøteknologiske tjenester og produkter bidrar ikke bare til å møte klimautfordringer, men også til å bygge nye og fremtidsrettede markeder og arbeidsplasser. For at våre ambisiøse målsettinger skal være realistiske må innovasjon og klimaomstilling i næringslivet stimuleres nå.»

«Representantskapet mener imidlertid en ensidig sluttdato eller for
brå stopp i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og samtidig bygge ned ett av våre fremste kompetansemiljøer ikke vil fremskynde det "grønne skiftet", snarere tvert imot.»

Forbundet mener at det bare er gjennom bruk og påbygging av Norges verdensledende kompetanse innenfor olje- og gass og leverandørindustrien at Norge gjennomføre et grønt skifte til et lavutslippssamfunn i 2050.

Dagen etter valget sa Eggum til Aftenposten at det er «utenkelig» med regjeringssamarbeid med MDG.

– Debatten baserer seg for mye på følelser. Vi blir forsøkt stemplet som eksosarbeidere som ikke forstår dette, men i realiteten er vi kjempeklimafolk. Genuint opptatt av å kutte klimagasser og samtidig utvikle norske arbeidsplasser.

– Energi og utvikling henger sammen. Det er fortsatt over en milliard mennesker i verden uten lys i lampene sine. Verden trenger olje og gass også etter 2050.

– Vi har den reneste olje- og gassproduksjonen i verden. Da vil det være meningsløst å avslutte den og overlate markedet til Midtøsten og skitten skiferolje fra Nord-Amerika. Luften er global, slutter han.

Les mer om

  1. Fellesforbundet
  2. Miljøteknologi
  3. Leverandørindustri
  4. AUF