Politikk

Privat helsedirektør reagerer sterkt: Arbeiderpartiet tenker ikke på pasienten.

– Med et etterslep på en kvart million pasientbehandlinger i kjølvannet av koronaen burde vi heller bruke krefter på å finne løsninger slik at pasientene ikke behøver å vente lenger enn nødvendig, sier direktør Anita Tunold om Arbeiderpartiets forslag. Foto: Olav Olsen

– Arbeiderpartiet bør bruke krefter på å få unna behandlingskøene og se på private institusjoner som et supplement. Det mener lederen ved landets største private klinikk, Aleris.

  • Tine Dommerud
    Journalist

Aftenposten skrev mandag at Arbeiderpartiet går inn for å regulere det private helsevesenet mye strengere og blant annet nekte offentlig ansatte leger å arbeide med de samme pasientene i det private.

Administrerende direktør ved Aleris, landets største private klinikk, reagerer og synes det er rart at utspillet kommer nå som mange pasienter venter på behandling på grunn av koronapandemien.

– Har ledig kapasitet, mens køen øker

– Med et etterslep på en kvart million pasientbehandlinger i kjølvannet av koronaen burde vi heller bruke krefter på å finne løsninger slik at pasientene ikke behøver å vente lenger enn nødvendig. Samtidig som det er lange behandlingskøer, har vi private ledig kapasitet og står klare til å hjelpe, sier hun.

Tunold mener at helsepersonell som jobber i både offentlig og privat helsetjeneste, skaper mulighet for læring, erfaringsutveksling og forståelse.

– I tillegg gir det rom for økt utnyttelse av den samlede kompetansen i landet, sier Tunold.

Les også

Ap vil nekte sykehusleger som Thorbjørn Brook Steen å jobbe på si i det private

Av de ca. 260 legene som jobber ved Aleris, er ca. 45 prosent også ansatt ved offentlige sykehus, de arbeider som forskere eller i andre private tjenester.

Anita Tunold sier at private aktører står for ca. 2 prosent av landets spesialisthelsetjeneste.
– Forutsetningen for at legene jobber flere steder, er selvfølgelig full åpenhet – og alle som jobber hos oss, må ha godkjenning fra sin offentlige arbeidsgiver, sier Tunold.

50 000 operasjoner årlig

Aleris har avtale med samtlige helseregioner og gjør om lag 50.000 somatiske operasjoner og behandlinger på vegne av det offentlige hvert år. Det skjer innenfor en rekke medisinske fagområder, som ortopedi, kardiologi, urologi, gastro og søvn.

Les også

Vil øremerke midler til kreftpasienter som har ventet

– Vi holder ikke av plasser

I tillegg til å gjøre det vanskeligere for leger å jobbe i både offentlige og privat praksisen vil Ap at regjeringen gjennomgår private aktørers praksis med å holde av plasser for kunder som betaler. Partiet fremmer forslag til en regulering som sikrer at det er helseprioriteringer og ikke betalingsvilje som gir raskest behandling.

Dette er en virkelighetsbeskrivelse Anita Tunold ikke er enig i.

– Dette med «å holde av plasser» og prioritere pasienter med betalingsvilje kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. Vi har som regel ikke ventetid. Ved stor etterspørsel skalerer vi opp driften, blant annet ved å ta i bruk kvelder og lørdager, sier Tunold.

Godt samarbeid med offentlig helsevesen

Arbeiderpartiet ber også regjeringen utrede om private helseaktører i større grad utfører overbehandling, og om disse aktørene i større grad bør bære risikoen for komplikasjoner og skader ved inngrep som ikke er prioritert i den offentlige helsetjenesten.

– Hvor ofte blir pasienter fra dere innlagt i det offentlige med komplikasjoner, og er dette et rimelig krav? Ved fettsuging f.eks., er det rimelig at det offentlige skal betale for komplikasjoner?

Anita Tunold presiserer at komplikasjoner kan skje i all sykehusvirksomhet, og at Aleris håndterer stort sett selv de komplikasjonene som oppstår. I fjor oppsto det komplikasjoner i om lag 0,2 prosent av kirurgiske inngrep.

– I de forsvinnende få tilfellene opplever jeg at vi har et godt samarbeid med den offentlige helsetjenesten. Gitt våre tall synes jeg det er underlig at Arbeiderpartiet velger å fokusere på dette som et hovedproblem i norsk helsetjeneste i dag.

Les mer om

  1. Helse
  2. Sykehus
  3. Politikk