Politikk

NHO om kommunesammenslåingene: - Pinglete av Regjeringen

– Det er for pinglete av Regjeringen å nøye seg med en kommunereform der antall kommuner kuttes fra 428 til rundt 360, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  • Robert Gjerde
    Journalist

– Da er det er egentlig ingen reform, sier hun.

Aftenposten skrev i går at Regjeringen og stortingsflertallet – Høyre, Frp, Venstre, men kanskje ikke KrF – akter å gjennomføre tvangssammenslåinger, men ikke veldig mange.

Inntil 15-20 kommuner risikerer å bli slått sammen med naboen mot sin vilje. Det innebærer – inkludert de frivillige sammenslåingene – at antall kommuner vil bli redusert fra dagens 428 til ca. 360 – kanskje vil man komme ned på 350-tallet.

Arealplanlegging svekkes

– Dagens kommunekart fra 1960-årene klarer ikke å fange opp at arbeidsmarkedene er blitt langt større, vi har hatt en voldsom boligutbygging og en massiv utbygging av veier og kollektivtransport, sier Lund.

– Da er det naturlig at kommunegrensene tar høyde for dette.

Hun mener «den viktige arealplanleggingen blir svekket» når flere kommuner kan «nedlegge veto» mot hverandres forslag.

– Dette rammer all nødvendig utbygging. Vi trenger færre kokker for å oppnå raskere resultater.

  • Så du denne? Skråblikk på kommunereformen

Lytt til egne fylkesmenn

Hun mener at «når verden forandrer seg» så må også kommunegrensene gjøre det.

– Derfor bør regjeringen lytte til sine egne fylkesmenn som i sum har foreslått en halvering av antall kommuner, og vel så det.

Fylkesmannen i Agder har foreslått å kutte dagens 30 kommuner ned til fem og fylkesmannen i Oslo/Akershus foreslår å redusere dagens 23 til ni.

– En slik kraftig reform er nødvendig.

NHO offentliggjorde i august i fjor er rapport der de konkluderte med at antall kommuner burde kuttes fra 428 til 77.

Ikke tvang, men demokrati

Hun reagerer også på diskusjonene om tvang eller ikke-tvang.

– Det er mye diskusjon om det er riktig å slå sammen kommuner med tvang. Men da glemmer man at det alltid har vært slik at det er Stortinget som fastsetter kommunegrensene her i landet, ikke kommunene.

Et skritt i riktig retning

Kari Sollien, leder av Akademikerne, sier en reduksjon fra 428 kommuner til ca 360 er «et skritt i riktig retning».

– Jeg mener det bør bli noe færre og større kommuner enn det Aftenpostens oppslag indikerer, men uten at jeg synes det er riktig å gi noe tall på det, sier Sollien.

Kari Sollien

– Vi mener at større kommuner lettere vil kunne skape mer faglig spesialiserte og tverrfaglige miljøer. Dette vil gi bedre tjenester, bedre rettssikkerhet og bedre grunnlag for næringsutvikling over hele landet, sier hun.

– En medlemsundersøkelse vi gjennomførte i 2015 viste tydelig at små kommuner er lite attraktive arbeidsplasser for Akademikere. Våre medlemmers ønske om å jobbe i sterke fagmiljøer er en hovedforklaring på dette.

– Mange små norske kommuner har for eksempel ikke ansatt jurist. Kommunejuristenes viktigste oppgave er å arbeide preventivt, for å unngå konflikter, feil og overgrep mot innbyggerne.

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. NHO
  3. Høyre (H)
  4. Fremskrittspartiet (Frp)
  5. Venstre (V)
  6. Kristelig Folkeparti (KrF)