Politikk

Forbud mot omskjæring av gutter og syv andre saker det blir strid om på Frps landsmøte

Fredag åpner Fremskrittspartiets landsmøte. Her er åtte saker Frp-erne kommer til å diskutere i helgen.

Et flertall i Frps landsstyre ønsker å forby rituell omskjæring av gutter. Et mindretall ønsker ikke et forbud.
 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Olav Eggesvik
  Journalist

1. Omskjæring av gutter

Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

En lov som trådte i kraft i 2015 pålegger helseforetakene å tilby omskjæring av gutter, men leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet. Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.

Etter jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel. Inngrepet er en viktig del av jødisk identitet. Også blant muslimer er omskjæring av gutter vanlig.

Et flertall i landsstyret ønsker å forby rituell omskjæring av gutter. Et mindretall ønsker ikke et forbud.

2. Åpne for surrogati

Et flertall i Frps programkomité ville si ja til bruk av surrogatmor. Om landsmøtet sier ja, blir Frp det første partiet i Norge som vil ha en generell adgang for surrogati.

Venstres landsmøte sa tidligere i år ja til såkalt «altruistisk surrogati», det vil si bruk av surrogatmor når kvinnen som bærer frem barnet gjør dette av idealistiske grunner uten å få betalt.

Flertallet i landsstyret ønsker ikke å åpne for surrogati i Norge, mens et mindretall sier ja.

3. Lagring av IP-adresser i et halvt år

I dag er internettleverandørene pålagt å slette informasjon om hvilke nettsider du har besøkt etter 21 dager.

Et flertall i landsstyret ønsker å pålegge lagring av IP-adresser i seks måneder, mens et mindretall er imot.

Det kontroversielle Datalagringsdirektivet, som medførte lagring av mer enn bare IP-adresser, falt etter flere runder i domstolene.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier i et intervju med VG at han ønsker IP-lagring i seks måneder. Flere sentrale Frp-politikere er mot.

 • Siv Jensen om hvorfor hun ikke vil i opposisjon: – Det er ganske kjedelig i lengden når hvert eneste forslag du har blir stemt ned

4. Dobbelt statsborgerskap

Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, men hovedbegrunnelsen er ikke at folk skal kunne ha tilhørighet i to land.

I stedet mener flere det vil gjøre det enklere for norske myndigheter å frata folk med doble statsborgerskap deres norske statsborgerskap, fordi de dermed ikke vil bli statsløse og kan sendes tilbake til et annet land.

5. Legge ned Politidirektoratet

Et mindretall i landsstyret foreslår å legge ned Politidirektoratet.

Avviklingen skal skje ved at oppgavene direktoratet gjør i dag, gradvis flyttes over til hvert enkelt politidistrikt. Dette kan skje «som en konsekvens av mer robuste politidistrikter», heter det i forslaget.

Buskerud Frp foreslår også å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om «den norske kulturen og kristne tradisjon.»

6. Obligatorisk skolegudstjeneste

Buskerud Frp foreslår å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere gudstjeneste for å lære elevene om «den norske kulturen og kristne tradisjon.»

Utdanningsdirektoratet har laget egne retningslinjer for skoler som skal arrangere gudstjeneste. Der står det blant annet at elever og foreldre må få en rimelig frist til å vurdere om de ønsker å delta, og at skolen må ha et alternativt, ikke-diskriminerende opplegg for dem som ikke ønsker å delta.

Direktoratet anbefaler også at de som ønsker å delta på gudstjenesten, aktivt må melde seg på.

7. Ikke tvang likevel?

Nabokommuner har snakket sammen, folket har stemt og mange kommuner velger å forbli slik de er i dag.

13 kommuner blir sammenslått med tvang. Det er resultatet etter Regjeringens prestisjeprosjekt, kommunereformen.

Bruken av tvang vekker sterke følelser for dem det gjelder. Et mindretall av landsstyret foreslår derfor at kommunesammenslåing kun skal skje frivillig.

8. Nedtrapping av eiendomsskatt

Frp er mot eiendomsskatt og har programfestet at de vil fjerne kommunenes mulighet til å pålegge slik skatt.

På landsmøtet denne helgen vil Oslo Frp at partiet skal vedta en forpliktende nedtrappingsplan:

Fra 2018 skal det bare være lov å hente inn 4 promille. Fra 2019 skal det bare være lov å hente inn 2 promille. Og fra 2020 skal skatten forbys helt.

Flertallet i landsstyret ønsker ikke at denne uttalelsen skal vedtas.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Fremskrittspartiets landsmøte 2017
 3. Stortingsvalg 2017
 4. Politikk
 5. Omskjæring
 6. Eiendomsskatt
 7. Surrogati