Politikk

Færre ettåringer i barnehage nå enn for få år siden

De to siste årene de rødgrønne regjerte, gikk andel ettåringer i barnehage ned. Det skjedde etter at de hadde økt kontantstøtten for de minste.

Det var sterk vekst i antall barn i barnehage de årene de rødgrønne regjerte, men de to siste årene sank både antall og andel ettåringer i barnehage.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Både fra Ap og SV har det kommet dystre spådommer om hva som kommer til å skje når H/Frp-regjeringen til høsten setter opp kontantstøtten.

2014 blir første år noen gang med færre barn i barnehage

Så sent som på Aps landsstyremøte i slutten av mars, uttalte Ap-leder Jens Stoltenberg at økt støtte "øker sannsynligheten for at de som trenger barnehagen mest, vil ta barna ut."

afp000690154-qDiA86u3AZ.jpg

Ap-leder Jens Stoltenberg

— Det synd for barna og synd for samfunnet, sa den tidligere statsministeren, som forholdsvis nylig også sa følgende i en TV-debatt: "2014 blir første år noen gang med færre barn i barnehage."

Færre ettåringer

Selv om antall barn i barnehage økte kraftig mens de rødgrønne styrte, begynte det å skje en endring i ettåringenes bruk av barnehage også mens Jens Stoltenberg var statsminister. Etter at andel ettåringer i barnehage hadde økt til 70,9 prosent i 2011, sank andelen litt i både 2012 og 2013 med tilsammen ca. to prosentpoeng.

I 2011 gikk ca. 44 300 ettåringer i barnehage. To år senere var tallet ca. 2000 lavere. Det viser beregninger Aftenposten har foretatt med bakgrunn i ferske KOSTRA-tall fra landets kommuner.

— Denne utviklingen er veldig annerledes enn det de har sagt at de sto for, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Les også: Venstre vil avvikle kontantstøtten

Økte kontantstøtten

Det som skjedde etter 2011, var at også de rødgrønne økte kontantstøtten. Det skjedde i forbindelse med en omlegging der de fjernet den for toåringene. For de aller yngste ettåringene, de mellom ett og ett og et halvt år, skjedde det den gang et større hopp i støtten enn det som nå skjer fra 1. august.

Andel ettåringer i barnehage gikk litt ned da de rødgrønne satt i regjering og økte kontantstøtten for ettåringer

– Jeg konstaterer at tallenes tale er klar, at andel ettåringer i barnehage gikk litt ned da de rødgrønne satt i regjering og økte kontantstøtten for ettåringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han legger til at det er "god grunn til å tro" at forklaringen på nedgangen er den økte kontantstøtten.

Slik er gjeldende regelverk om kontantstøtte etter de rødgrønnes omlegging.

– Selv om det nå høres ut som om kontantstøtten er en ny oppfinnelse, ble den innført i 1998. Den var der alle årene de rødgrønne styrte, og de økte altså støtten for ettåringene.

Utviklingen begynte

Kunnskapsministeren mener tallene viser at det de rødgrønne nå sier vil skje, allerede begynte å skje under dem.

– Jeg mener tallene bekrefter det. De viser nøkternt sett at blant mange andre ting har kontantstøtten en effekt på etterspørselen etter barnehageplasser. Når flere tar ut kontantstøtte, fører det til færre i barnehage, sier han.

afp000657237-L5CG4hNTRM.jpg

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Røe Isaksen understreker at politikere må forholde seg til den samme virkeligheten og det samme tallmaterialet uavhengig av om man sitter i posisjon eller opposisjon.

— Hvordan vil du da karakterisere retorikken til de rødgrønne?

– Jeg vil ikke karakterisere retorikken, men konstaterer hva tallene viser og at det er en viss forskjell på retorikken da Ap satt i regjering og hva de sier i opposisjon, sier han.

Har ikke snakket om ettåringer

Ap-leder Jens Stoltenberg har ikke anledning til å kommentere saken. Men Aps familiepolitiske talskvinne, eksstatsråd Rigmor Aasrud, sier han aldri har snakket om ettåringene spesielt, men advart mot at det kan bli færre barnehageplasser totalt under den nye regjeringen.

— Jeg tror ikke du finner ett sitat som gjelder ettåringene. Vi har aldri pratet om ettåringene særskilt. Jeg forstår ikke sammenhengen din, sier hun til Aftenposten.

- Men er det ikke ettåringene vi snakker om? Det er jo kun de som nå mottar kontantstøtte?

— Ja, sier hun, men påpeker at Ap har verdens beste samvittighet i denne saken: Mens de regjerte økte både bevilgningene og utbyggingen hele tiden. Hun vedgår at andel ettåringer i barnehage sank noe på tampen av deres regjeringstid, fordi det skjedde en "tilpasning" da kontantstøtten økte.

Vi har aldri pratet om ettåringene særskilt

— Men vi har aldri diskuteret noen målsetninger om at så og så mange ettåringer skal være i barnehage, sier hun.

Hun minner om at H/Frp-regjeringen har kommet med spådommer om enda færre barn i barnehage nå. Hun håper imidlertid at spådommene er feil. Er de det, håper hun Regjeringen kommer med mer penger til barnehagene, hvis ikke frykter hun konsekvensene.

Les også: KS spår flere ikke færre barn i barnehage

Les mer om

  1. Politikk
  2. Kontantstøtte