Sp-vedtak som kan bli til viktige hvis partiet vinner valget

Her er smørbrødlisten med små og store landsmøtevedtak som Sp tar med seg inn i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap.

F.v. Ola Borten Moe, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum på Senterpartiets landsmøte.

Noen vil være vanskelige å innfri, andre har Ap allerede sagt seg enig i. Vedtakene nedenfor er både hentet fra Sps nye handlingsprogram og fra uttalelser vedtatt på landsmøtet:

Senterpartiet vil:

Barnehager: Ha et lovverk som sikrer at offentlig støtte til barnehagedrift ikke skal gå til utbytte hos private eiere.

Barnevernet: Avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren.

Posten: Gjeninnføre Postens monopol på brev under 50 gram og postutdeling på lørdager.

Nullutslippsbiler: Fortsatt legge til rette for utvikling av nullutslippsbiler, gradvis fase ut fordelene ved å bruke nullutslippsbiler frem mot 2030, men beholde kjøpsfordelene.

Ulvejakt: Tillate drone, scooter, helikopter og «løs, halsende hund» når man jakter på ulv.

Regjeringens nye veiselskap: La Nye Veier AS fullføre sine investeringer og deretter evaluere og vurdere organiseringen av foretaket.

Narkotikabruk: Flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet og inn i helsevesenet og oppnevne nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.

Reservasjonsrett: At fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, sette inn spiral eller å skrive ut hormonell prevensjon.

Fraværsreglementet: Ha en mer fleksibel praktisering av fraværsreglementet i videregående skole der man tar hensyn til egenmelding eller foreldremelding og rektors vurdering.

Tvangssammenslåing: Sørge for å «reversere alle vedtak om tvangssammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner.»

Lofoten, Vesterålen og Senja: Ikke åpne for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2)

Forsvarsspørsmål var høyt på agendaen under Senterpartiets landsmøte. Andøya flystasjon ønsker de å opprettholde.

Andøya flystasjon m.fl.: Opprettholde baser Sp har prioritert i Langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2017–2021.

Heimevernet: Vil øke antall HV-soldater til 50.000, øke årlig trening og investere i moderne våpen til alle HV-soldater, samt innføre seks måneders HV-utdanning og nødvendig med «geografisk utskriving» for å sikre et landsdekkende Heimevern.:

Forsvarsbevilgninger: Øke bevilgningene til to prosent av bruttonasjonalproduktet «innen 2024».

Kulturbudsjettet: Sikre at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Bistand: At Norge skal bevilge minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten til utviklingshjelp.

EØS: Sp vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Innføre en midlertidig overgangsordning etter Brexit i tilfelle stor arbeidsinnvandring. Den skal gjøre det mulig å stille krav om jobbtilbud og norske lønns- og arbeidsvilkår for å få oppholdstillatelse.

Taxfree: Sp vil at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol.

Oljefondet: Å flytte en større del av forvaltningen av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) hjem til Norge, skille forvaltningen av fondet ut fra Norges Bank, flytte deler av fondets administrasjon ut av Oslo og åpne for at fondet kan investere i infrastruktur.

Nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim kan bli bistandsminister i en ny Ap/Sp-regjering.

Heldekkende hodeplagg: Ha nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.

Skolepenger: Beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning.

Landbruket: Ha en tiåring investeringspakke for landbruksnæringen særlig rettet mot små og mellomstore bruk.

Statsborgerskap. Ikke endre lovverket slik at det blir lettere å få dobbelt statsborgerskap.

Uføres barnetillegg: Skal holdes utenom når man praktiserer en regel om at man ikke skal motta mer i velferdsytelser enn man kunne regne med å tjene som lønnsmottager.

Barnetrygd: Øke barnetrygden og motarbeide forslag om å skattlegge den. Barnetrygd skal holdes utenom familiens inntekt når sosialhjelp beregnes.

Statsbyråkratiet: Vil redusere antall ansatte i statsforvaltningen, men ikke innføre stillingsstopp. Legge ned direktorater (bl.a. politidirektoratet).

Bioenergi: Opprette et statlig, grønt investeringsselskap med en startkapital på ti milliarder kroner som skal investere i selskaper som leder an i utvikling av nye løsninger og nye teknologi.