Foss får smekk etter angrep på næringslivet

Næringslivets organisasjoner reagerer på at finansminister Per-Kristian Foss (h) gir dem skylden for at Regjeringen ikke har mer penger å rutte med. Men Foss får støtte fra Ap.

Statsminister Kjell Magne Bondevik (Kr.F.) og finansminister Per-Kristian Foss (h) mener vekst i sykefravær og attføring «tar kvelertak» på budsjettarbeidet.

Mandag gikk Foss langt i å legge skylden på næringslivets manglende oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

— HSH løfter ikke en finger. Bare 17 prosent av de ansatte i HSH-bedriftene er medlemmer av ordningen som skal få ned sykefraværet. Det virker som HSH boikotter hele ordningen, sier Foss, med referanse til Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

Folketrygden har økt med svimlende 55 milliarder kroner de siste ti årene - og da er utgiftene til alderspensjon holdt utenfor.

Finansministeren minner om at pengene som går til trygdeutbetalinger kunne ha blitt brukt til å stimulere forskning og utvikling, områder der næringslivet klager over manglende statlig satsing.

Ap. støtter Foss

Ap.-leder Jens Stoltenberg gir Foss full støtte. Stoltenberg mener næringslivet må skjerpe seg.

— Både næringslivet og samfunnet for øvrig er tjent med at vi får nedgang i sykefravær og attføring. Næringslivet må skjerpe seg, slår Ap.-lederen fast.

Han påpeker at det var daværende arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo (Ap.) som i 2001 inngikk avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Målet var 20 prosent reduksjon i sykefraværet fram til 2005. I tillegg er målet i avtalen at eldre skal stå lenger i jobb og at funksjonshemmede lettere skal få jobb.

Til nå har avtalen vært mislykket på alle punkter. Fra avtalen ble inngått i 2001 til oktober 2003 steg sykefraværet med 11,5 prosent. Ifølge Finansdepartementet ville regjeringen ha hatt 10 milliarder kroner mer til disposisjon i 2005 dersom målene i IA-avtalen var oppfylt.

— Næringslivet bærer et tungt ansvar for veksten i utgiftene, konstaterer Stoltenberg.

- Deler bekymringen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er kommet lenger enn HSH. Men selv om NHO-topper har uttalt at IA-avtalen er blant det aller viktigste organisasjonen jobber med, er bare fire av ti NHO-ansatte omfattet av IA-avtalen.

Men HSH og NHO vil ikke være svarte-Per.

— Vi deler bekymringen over den sterke veksten i trygdeutgifter og innrømmer at våre resultater er for dårlige. Men det er de også i offentlig sektor. Vi mener offentlig sektor burde ha gått foran med et godt eksempel, sier informasjonssjef Jarle Hammerstad til NTB.

Han påpeker at det bare er et par uker siden små og mellomstore bedrifter fikk tilbud om ekstra oppfølging fra trygdeetaten.

Også NHO mener finansministerens kritikk er urimelig.

— Det er ingen ting som tyder på at man er kommet lenger i det offentlige enn i det private, snarere tvert imot, sier Riise.

For selv om nær 90 prosent av de ansatte i offentlig sektor er omfattet av IA-avtalen, viser nasjonal statistikk at sykefraværet økte 5,2 prosent fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003. I samme periode økte sykefraværet i NHO-området «bare» med 3,75 prosent.

(NTB)