Anundsen: Asylstrømmen presser oss på absolutt alle nivåer

Anundsen ba Stortinget om ekstra penger for å håndtere asylstrømmen. Allerede før ekstrabevilgningen blir vedtatt, er budsjettet sprengt.

- Dette viser for hvort situasjonen endrer seg, sier Anundsen. Tre uker etter at Regjeringen ba om mer penger til asylsøkere, er anslagene oppjustert betraktelig.

— Dette viser hvor raskt situasjonen endrer seg, og i det siste har vi hatt betydelig flere ankomster enn vi tidligere la til grunn, sa Anundsen da han åpnet høring i kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget tirsdag ettermiddag.

  1. september foreslo Regjeringen å bevilge 227 millioner kroner ekstra for å håndtere den kraftig økende tilstrømmingen av asylsøkere. Tallet var basert på at det i år ville komme totalt 16.000 asylsøkere til landet. I går oppjusterte UDI anslagetsitt til 20.000-25.000 personer.

Budsjettsprekk

— Dette er bare anslag, og tallene gjelder for 2015. Det betyr at det ikke er siste gang Stortinget møter denne problemstillingen, sa Anundsen.

Han understreket at det allerede i forbindelse med fremleggelsen av neste års statsbudsjett i vil komme en tilleggsproposisjon med oppdaterte anslag og tall for neste år.

På spørsmål om de nye anslagene betyr at ekstrabevilgningen Regjeringen har foreslått, allerede er for liten, svarte Anundsen:

— På noen områder vil det være det, på andre områder ikke. Dette er noe vi vil komme tilbake til i tilleggsproposisjonen (til statsbudsjettet onsdag, red anm.).

- Trengs mer penger nå

Aps Helga Pedersen sier partiet nå vil gå gjennom det som kom frem i høringen for å se om man bør øke tilskuddet allerede ved behandlingen av regjeringens forslag, eller om det bør komme senere.

— Det er viktig at arbeidet nå ikke blir stoppet av manglende bevilgninger fra Stortinget. Men det er også et spørsmål om etatene har mulighet til å absorbere så mye mer dette året, sier hun.

SVs Karin Andersen mener bevilgningene bør økes allerede nå.

— Det er flere områder der de trenger mer penger allerede nå, som for eksempel til helse og bolig. Jeg er ganske sikker på at UDI også trenger større rom for å ansette flere raskt, sier hun.

- Ikke mulig å reagere tidligere

- Hvorfor reagerte man ikke før? ville SVs Karin Andersen vite.

— Det er et godt spørsmål, men svaret er enkelt: Det var det ingen grunn til, sa Anundsen.

Han viser til at det frem til i sommer var en reduksjon i antallet asylankomster til Norge.

— Da august kom, endret bildet seg veldig fort. Vi har håndtert en gjennomføring av ankomster som er bortimot det dobbelte av det vi regnet med. Det er vanskelig å se for seg at det hadde vært mulig å gjøre noe av dette før man så at asylanttilstrømmingen ville bli større, sa han.

— Det er helt umulig å være enig i det. Alle tegn tydet på at flere ville komme i løpet av sommeren og høsten, og man trengte ikke være spåmann for å se dette. Anundsen gamblet på at "være streng-politikken" ville virke, men tapte. Derfor kom regjeringen alt for sent i gang, sier Karin Andersen.

Sprengt kapasitet

Fungerende avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll Mathiesen, understreket at situasjonen er krevende for politiet.

— De siste ukene har det kommet mange flere asylsøkere enn Politiets utlendingsenhet har kunnet håndtere, og det har sprengt kapasiteten til mottaksapparatet på Tøyen. Men selv om det har vært enkelthendelser som har skapt negativ oppmerksomhet, mener jeg vi har klart å håndtere situasjonen tilfredsstillende, sier han.

Leder i PU, Kristin Ottesen Kvigne, understreker at situasjonen vil bedre seg betraktelig når det nye mottakssenteret åpner i Råde i Østfold om kort tid.

— Det vil gi bedre forhold for asylsøkerne og bedre arbeidsvilkår for våre ansatte, sier hun.

Hun sier det gjør situasjonen for PU ekstra utfordrende at andelen enslige mindreårige asylsøkere har økt kraftig de siste ukene, fra rundt 10 prosent til rundt 30 prosent enkelte perioder i det siste.

- Reagerte sent

Både Karin Andersen og Helga Pedersen mener Regjeringen kom for sent i gang med håndtere asylstrømmen.

— Nå ser det ut som om de har skjønt alvoret, men Regjeringen var veldig sent på ballen. Håndteringen av situasjonen på Tøyen, for eksempel, taler ikke til Regjeringens fordel, sier Pedersen.

Dagen før statsbudsjettet legges frem, fikk Røde Kors et ekstraordinært møte om flyktningkrisen på Stortinget. Les om organisasjonens krav til politikerne her:

Les også

Ekstraordinært flyktningmøte på Stortinget før budsjettet

Også Sverige opplever en ekstraordinær stor tilstrømming av asylsøkere. En tidligere Säpo-sjef styrer Sveriges flyktningmottak. Han vurderer å reise en leir for 10.000 personer på militært område.