Politikk

MDG tetter stort, grønt hull i partiprogrammet

Kvitter seg med det Bellona-Hauge kaller «bakstreversk drømmepolitikk».

MDG-talsperson Une Aina Bastholm er ærlig på at mye har skjedd på kort tid i MDG.
 • Robert Gjerde
  Journalist

MDG har én altoverskyggende sak, som danner rammen for all politikk, nemlig miljø og klima.

Likevel går ikke partiet, i dagens partiprogram, inn for karbonfangst og -lagring som virkemiddel for å begrense oppvarmingen av kloden.

Les også

Valgforsker: - MDG er reelt blokkuavhengig

De fleste klimaforskere, FNs klimapanel inkludert, mener CO₂-fangst er en forutsetning for å oppnå store nok globale utslippskutt tidsnok til å begrense oppvarmingen til 2 grader.

Men i utkastet til nytt partiprogram, som partiet presenterte torsdag, er politikken på plass.

MDG vil:

 • Ha en storstilt satsing på karbonfangst (CCS) i industrien, med minst tre anlegg etablert i 2021. Krav om rensing av alle store punktutslipp innen 2030.

Mye har skjedd på kort tid

MDG-talsperson Une Aina Bastholm er ærlig på at MDG har utviklet seg mye på kort tid.

– I 2013 da forrige program ble vedtatt, var vi nok først og fremst kritisk til Mongstad-prosjektet som nå er avviklet. Og at en CC2-teknologi ikke skulle bli en sovepute for ikke å gjøre noe anet, sier hun.

– Nå har vi tre år bak oss i Stortinget, og folkevalgte over hele landet. Dette programutkastet viser et mer modent parti, mens vi fortsatt er minst like offensiv på systemkritikk og på tiltak som skal løse vår tids største utfordring.

Les også

MDG stemte ned sin egen byråds politikk - avviser salg av Hausmannskvartalet

Ros fra Bellona

Leder i Bellona, Frederic Hauge, mener MDG har vært preget av «bakstreversk drømmepolitikk» på dette området, men sier han er glad for at MDG nå har snudd.

– Etter Bellonas mening er det helt umulig å løse klimaproblemene uten en omfattende bruk av CO₂-fangst og -lagring. Utelukker man CCS som våpen i klimakampen tar ikke man ikke utfordringene med global oppvarming på alvor, sier han.

Offensiv Liland

Leder av programkomiteen i MDG, Ingrid Liland, var offensiv da hun presenterte utkastet til nytt partiprogram.

– Vårt politiske prosjekt handler om å gjennomføre et grønt skifte umiddelbart. Ikke i morgen, men i dag, sa hun.

– Programmet vi foreslår gjør at norsk næringsliv kan ta ledertrøya i ei global omstilling som skjer raskere enn det Tord Lien klarer å stave «grønt skifte».

Les også

Ledelsen i MDG har vært lammet av personlige konflikter siden 2014

Nei til fase 2 av Johan Sverdrup-feltet

Her er noe av «det grønne skiftet» i utkastet:

 • Avslutte all utbygging av nye oljefelt, inkludert fase 2 av J. Sverdrup-feltet.
 • Utfasing av all oljeaktivitet over en 20-års periode.
 • Sette av 10 milliarder i året til å redusere risiko for privat næringsliv for å skape varige arbeidsplasser og bidra til en grønn omstilling av økonomien.
 • Redusere flytrafikken med 30 prosent innen 2030 ved å redusere reisetiden med tog til 4 timer Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen innen 2025.
 • Finansiere minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i storbyene gjennom bymiljøavtalene.

Ser mot både høyre og venstre

Flere av forslagene synes spesialdesignet til å illustrere at MDG ser både til høyre og til venstre i det politiske landskapet:

 • For et sterkt offentlig helsevesen, men supplert med ideelle og private bidrag.
 • Nei til nye velferdsløft i neste periode
 • Ja sterk offentlig skole, men også ja til privatskoler
 • Nei til gjeninnføring av arveavgiften
 • Nei til heldagsskole
 • Ja til kontantstøtte
 • Positive til nedsalg av statlige eierskap hvor det ikke er strategisk begrunnet, f.eks. selge Statoils utenlandsaktivitet
 • Skattelette til investorer – for å vri investeringer fra eiendom til private bedrifter
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfase

Utkastet skal nå ut på høring i partiorganisasjonen. Endelig vedtak fattes på MDGs landsmøte i mai neste år.

Les også

 1. Forsinket karbonfangst på Klemetsrud torpederer byrådets klimamål

 2. Bare karbonfangst kan redde oss fra klimakatastrofen, sier eksperter. Nå jobbes det intenst med å knekke koden.

Les mer om

 1. CO2
 2. FN
 3. FNs klimapanel
 4. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 5. Mongstad
 6. Politikk