Regjeringen følger situasjoner nøyere enn noen regjering etter Brundtland

Frasen ble en farsott. Men har regjeringen «fulgt situasjonen nøye» oftere enn andre?

Krigen i Ukraina. Strømkrise. Dyrtid. Fosen-opprør. Et og annet villsvin. Situasjonene har stått i kø for regjeringen Støre.

Og de følges tett. Det viser Aftenpostens gjennomgang av over 100.000 pressemeldinger og artikler skrevet av de siste syv regjeringene.

Analysen viser at Støre-regjeringen har brukt varianter av «regjeringen følger situasjonen nøye» mer enn noen regjering de siste 27 årene.

Det er mye man skal ha oversikt over når man sitter ved roret. Uvanlige mengder granbarkbiller følges tett. Det samme gjør villsvinbestanden.

Det ble i fjor vår meldt om uvanlig mange granbarkbiller i Vestfold og Telemark. Da kunne regjeringen rapportere at Statsforvalteren i fylket fulgte situasjonen tett.

I desember 2021 fikk landbruks- og matministeren en orientering om hvordan handlingsplanen mot villsvin ble fulgt opp av grunneierne. I regjeringens pressemelding fra arrangementet står det å lese at Sandra Borch også vil følge denne situasjonen tett.

Tettest fulgt har imidlertid krigen i Ukraina vært. I nær halvparten av alle artikler hvor regjeringen sier de følger en situasjon, har det vært snakk om krigen.

Da pandemien blusset opp igjen etter at regjeringen tiltrådte, måtte også den følges. Det samme måtte strømkrisen. Og det var nok denne situasjonen hvor flest kritikere krevde umiddelbar handling.

Likevel viser gjennomgangen at regjeringen kun la ut tre artikler om strømsituasjonen, hvor de oppga å følge den nøye.

Tallene viser også at det har vært mer å følge med på de senere årene. Pandemi, krig og energikrise er jo situasjoner en norsk regjering ikke kan kontrollere fullt ut på egen hånd. Så da må man jo nesten bare følge situasjonen nøye.

Og hvordan situasjonene vil følges av regjeringen fremover? Vi følger situasjonen nøye.