Økonomer: Fattige kan få mye mer uten at det går utover norsk økonomi

Flere økonomer NRK har snakket med, mener regjeringen kunne gitt mye mer til folk med dårlig råd uten at renten og prisene hadde økt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder i Politisk kvarter fast på at høye priser er hovedproblemet.

Regjeringens budskap om at renten vil øke hvis de fattige får mer hjelp, mener flere økonomer er en bløff, skriver NRK.

Postdoktor i økonomi Martin Blomhoff Holm ved Universitetet i Oslo mener regjeringen ikke har prioritert å gi mer penger til fattige. Han påpeker at man må bruke veldig mye penger for at det skal ha merkbar effekt.

– Rundt regnet så vil cirka 30 milliarder i ekstra offentlig forbruk føre til mindre enn 0,1 prosentpoeng økning i prisene på kort sikt, sier Holm.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder i Politisk kvarter fast på at høye priser er hovedproblemet.

– Det skaper fattigdom, problemer for små bedrifter og dårligere råd for de fleste. Vi må få prisene ned, og vi må gjøre det vi kan får å få kontroll på vår økonomi, sier Vedum.