Melkøya-opprør slått ned på Høyres landsmøte

Forslaget fra kystfylkene Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark om å utsette elektrifiseringen av Melkøya og den norske sokkelen, nådde ikke frem på Høyres landsmøte.

Erna Solberg og Høyres ledelse unngikk å bli påført et ydmykende nederlag på Høyres landsmøte i saken om elektrifisering av Melkøya og den norske sokkelen

Dermed gikk ikke Høyre-ledelsen på et smertelig nederlag i spørsmålet om elektrifisering av sokkelenelektrifisering av sokkelenElektrifisering innebærer å erstatte gassturbinene som forsyner oljeplattformer med strøm, med kraft fra land. Hensikten er å kutte norske utslipp og nå regjeringens klimamål. Olje- og gassproduksjon står for cirka 30 prosent av Norges CO2-utslipp., slik Senterpartiet gjorde på sitt landsmøte forrige helg.

Et stort flertall på Sp-landsmøtet stemte nei til elektrifisering av Melkøya. Det gjorde de mot stemmene fra Trygve Slagsvold Vedum og partiledelsen.

Saken – elektrifisering – er viktig for Erna Solberg og Høyre-ledelsen fordi elektrifisering av sokkelen med kraft fra land, er helt avgjørende hvis Norge skal nå sine klimamålklimamålNorges klimamål er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030..

Både Solberg-regjeringen, og dagens regjering, har lagt dette til grunn.

Les også

Forrige helg fikk Vedum en nesestyver av sine egne. Nå kan Erna Solberg stå for tur.

Erkjenner nederlag

En av «hærførerne» for kystfylkene, Høyres ordførerkandidat i Bodø Odd-Emil Ingebrigtsen, gikk høyt ut på forhånd. Han var ganske sikker på å få et flertall på Høyres landsmøte meg seg på å si nei til å bruke kraft fra land til å elektrifisere Melkøya-prosjektetMelkøya-prosjektetMelkøya er ei øy i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Så å si hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar i mot naturgass fra petroleumsfeltet Snøhvit. utenfor Hammerfest.

– Elektrifiseringen av Melkøya må helt klart avvises. Vi sier klart nei, slik det nå er lagt opp, sa han til Aftenposten før landsmøtets start.

Odd-Emil Ingebrigtsen (H), ordførerkandidat i Bodø

Han mener en elektrifisering av Melkøya vil forsyne seg i for stor grad av kraftoverskuddet i landsdelen.

Fredag kveld måtte han erkjenne at han ikke vant frem. Landsmøtet ønsket ikke å påføre Erna Solberg og ledelsen et nederlag i saken.

En omforent resolusjon, der innspillene fra kystfylkene var dempet, fikk landsmøtet tilslutning.

Landsmøtet vedtok at elektrifisering skal vurderes konkret for det enkelte felt, etter hvert som det blir aktuelt. Og at havvind skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, slik det blant annet er gjort i Trollvind-prosjektet utenfor Vestlandet.

– Ja, vi må erkjenne at vi ikke fikk er flertall, sier Ingebrigtsen.

– Men slik er det i politikk. Jeg synes likevel formuleringene som ligger der må er et ok utfall. Og vi er fornøyd med at Melkøya er nevnt spesielt i den omforente resolusjonen.

Nordland og Troms og Finnmark fikk også lagt inn følgende formulering i den omforente resolusjonen:

«Ved elektrifisering av petroleumsinstallasjoner på land og på sokkelen, som for eksempel Melkøya og Troll-feltet, må havvindløsninger vurderes.»

Ingebrigtsen sier det nå er stor bevissthet og erkjennelse i Høyre om situasjonen i Nord-Norge og landsdelens strømutfordringer.

Han håper også nå at fire vindkraftprosjekt i Finnmark, som er under konsesjonsbehandling, kan bli realisert relativt raskt.

– Hvis bare ett av dem kommer opp og står, så vil det monne betraktelig, sier han,

Alle disse fire vindkraftprosjekter berører i varierende grad samiske reinbeiteområder.

Han mener også Equinor som drifter Melkøya-anlegget må vurdere alternativer, for eksempel vurdere et opplegg for karbonfangst- og lagring.

Åpner for kjernekraft

Høyre vedtok også fredag kveld å legge til rette for kjernekraftverk i Norge. Private som ønsker å bygge slike kraftverk, skal møte en velvillig stat.

Høyre vil utrede behovene for å ha kjernekraft i energimiksen frem mot 2050.

Dessuten vil Høyre kartlegge «hvilket regulatorisk arbeid som må gjøres for å kunne etablere kjernekraft på sikt i Norge». Partiet vil også ta initiativ til tettere nordisk samarbeid om forskning på kjernekraft, vedtok landsmøtet.