Frp vil sende Vedums nye vannkraft-skatt til Høyesterett

Finansministeren ber Stortinget vurdere om han har lov til å øke skatten på vannkraft fra 1. januar i år. Frp vil sende spørsmålet videre til Høyesterett.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) trengte pengene, og satt datoen for økt skatt på vannkraft til 1. januar – i år.

Grunnloven sier at ingen lover må gis tilbakevirkende kraft. Er det da greit at regjeringen vil øke grunnrenteskatten på vannkraft med virking fra 1. januar i år?

Bare én måned før regjeringen la frem budsjettforslaget sitt, fikk Justisdepartementets lovavdeling i oppdrag å vurdere dette.

Les hele saken med abonnement