Vedum gir opp fastpris på strøm til vanlige folk fra nyttår

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gir opp å få på plass fastprisavtaler på strøm til vanlige folk fra årsskiftet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ikke lykkes å med finne en ordning med fastpris til husholdninger.

Med unntak av kraftintensiv industri har norske sluttbrukere i liten grad inngått fastprisavtaler om strøm. Men parallelt med at strømprisene har gått i været, har presset på regjeringen om å innføre makspris eller fastpris økt.

Det siste halvåret har Sp- og Ap-politikere i ulike sammenhenger varslet at både husholdninger og bedrifter skal tilbys avtaler om fastpris for å sikre forutsigbarhet.

Blant annet viser Aps, Sps og SVs politikere i innstillingen om energimeldingen til at «regjeringen nå utreder konkrete tiltak som skal legge til rette for et bedre tilbud av fastprisavtaler til husholdninger og næringsliv».

– Dette arbeidet innebærer blant annet å legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter, hvor endringer av grunnrenteskatten er blant grepene, heter det.

Til VG sa Vedum i februar at «vi vil sammen med selskapene se om det kan etableres ordninger som kan gi større forutsigbarhet og hindrer pristoppene for norske forbrukere».

– En mulighet kan være et fastprissystem, som gjør at folk kan sikre seg mot store prisøkninger, sa han.

– Konkrete tiltak

6. april sendte Vedum ut en pressemelding med tittelen «Endringer som skal gi bedre fastprisavtaler på strøm».

– Regjeringen jobber med konkrete tiltak som skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter. Endringer av grunnrenteskatten er blant grepene, het det.

30. juni sendte Vedum et forslag om endringer i grunnrenteskatten på høring. Målet var å legge til rette for at kraftleverandørene skulle tilby avtaler om fastpris fra årsskiftet.

Men samtalene med bransjen har åpenbart bremset på ambisjonene. I forslaget til statsbudsjett er løftet om å tilby fastpris til husholdningene fra årsskiftet skrotet:

«På bakgrunn av høringsinnspillene legger departementet til grunn at det kan være krevende å etablere langsiktige standard fastprisavtaler for strøm til forbrukere på de samme premissene som skal gjelde for næringsdrivende.»

Avtaler med fast volum

Det nye forslaget innebærer at leverandørene skal tilby fastprisavtaler til næringslivet for 3, 5 eller 7 år. Opprinnelig foreslo Vedum et maksimalt påslag på 0,5 øre pr. kilowattime (kWh) på den fastprisen som leverandørene betaler til kraftprodusentene. Nå heter det at påslaget skal fastsettes i forskrift.

Fastprisavtalene skal begrenses til avtaler med fast volum.

Dagens strømstøtte til husholdningene fungerer i praksis som en makspris. Men Vedum har sagt at «vi kan ikke basere oss på støtteordninger over tid».

– I stedet må vi jobbe med langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre og rimeligere enn i dag. Det kan gi forutsigbarhet til de som trenger det, på samme måte som fastrenteavtale på lån, sa Vedum tidligere i år.

– Regjeringen evner ikke å regulere kraftmarkedet, sier Rødts Sofie Marhaug.

Rødt: Brutte løfter

Statkraft og andre aktører er positive til fastprisavtaler til husholdninger og næringsliv.

«Til tross for at slike fastprisavtaler ikke vil løse situasjonen med høye brenselspriser, vil det kunne gi større forutsigbarhet og mindre variasjon i kostnadene til sluttbrukerne», skriver Statkraft i høringen.

Sofie Marhaug, Rødts talsperson i energispørsmål, er ikke fornøyd med Vedums retrett.

– Løftene om fastpris til husholdninger kommer ikke på plass. Det viser at regjeringen ikke evner å regulere kraftmarkedet politisk på en måte som er god nok for husholdningene, sier hun.

Rødt foreslår en maksimal strømpris 35 øre pr. kWh.

– De har gått for høyt ut med fagre løfter til folks private økonomi som de ikke klarer å i innfri, sier Marhaug.

SV: Etabler «Statstrøm»

SV er i gang med forhandlinger med regjeringspartiene om strømstøtte.

Jeg vil oppfordre Vedum til å se på vår modell med «Statstrøm». Hvor staten etablerer et organ som kjøper inn større mengder kraft på vegne av forbrukerne og selger til forbrukerne på fastprisavtaler, sier Lars Haltbrekken, som er SVs energitalsperson.

– Hvilken pris skal vanlige folk betale da?

– Prisen baseres på forhandlinger mellom «Statstrøm» og kraftselskapene. Staten vil ha større muligheter til gunstige priser enn vi som hver enkelt forbruker har, sier Haltbrekken.