SV og Rødt i harnisk over dagpengekutt

Regjeringens forslag om kutt i dagpengeordningen er en blåkopi av Solberg-regjeringens forslag i 2017, mener SV. Også Rødt kritiserer kuttet.

SVs Kirsti Bergstø konfronterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om kuttet i dagpenger i Stortingets spørretime.

Den gang reagerte Ap, Sp og LO kraftig og kalte kuttet «dypt usosialt og rått», framholdt SV-nestleder Kirsti Bergstø i Stortingets spørretime onsdag.

I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen redusert opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år. Det gir en innsparing på 200 millioner kroner.

– Det er flere tusen som vil få mindre dagpenger med den modellen regjeringen har lagt fram. Og 2.000 vil ikke få dagpenger i det hele tatt, påpekte Bergstø fra Stortingets talerstol.

Prioriterer jobbpakke

– Det aller beste som har skjedd det siste året, er at vi har en veldig lav ledighet. Vi mener det er riktigere å legge penger inn i en jobbpakke for å få langtidsledige tilbake i arbeidslivet. Vi har trua på arbeidslinjen, svarte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det er imidlertid et svar Bergstø er lite fornøyd med.

– Vi kutter jo ikke i barnetrygda fordi vi får færre barn. Hvordan kan kutt i dagpengeordningen føre til større trygghet for folk? Dette er et sosialt kutt som rammer arbeidsløse. Det må ikke stilles opp mot gode tiltak for å få folk i jobb, repliserte hun.

Rødt: – Hjerterått

Også Rødt er mildt sagt kritisk til dagpengekuttet.

– Dette er hjerterått og helt bakvendtland. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var imot en slik omlegging av ordningen da den ble foreslått i 2017, og mente den ville øke forskjellene i Norge. Hva har forandret seg fra den gang til i dag, som gjør at dette nå verken er usosialt eller uklokt, spurte Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Vedum viste til at landet står overfor store utfordringer, og nevnte beredskap, trygghet og sosial utjevning. Det er også viktig å ha en politikk som demper prisveksten, fortsatte han.

– Og så har vi behov for mer arbeidskraft. Derfor har vi prioritert å bruke penger på å få folk i arbeid. Den eneste endringen vi har gjort på dagpenger, er at det skal være kortere opptjening, svarte Vedum, som også peker på at regjeringen har innført feriepenger på dagpenger og utvidet ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Budsjettforhandlinger

SV har tidligere varslet at dagpengeordningen kan bli tema når de skal forhandle med regjeringen om statsbudsjettet.

– Jeg hører at regjeringen overlater tryggheten til arbeidsløse til SV. Det taler for seg selv, konstaterte Bergstø i Stortinget.

Forhandlingene tar til etter at SV er ferdig med sitt alternative budsjett, trolig i månedsskiftet oktober/november. SV har også større utslippskutt og mer omfordeling via skattesystemet høyt på lista over ting de vil kjempe for.

Etter planen skal forhandlingene være avsluttet innen slutten av november. 8. desember starter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.