-Viktig at folk ikke føler seg krenket

KrF-leder Dagfinn Høybråten vil ikke ta stilling til om partifeller har gått for langt i sin språkbruk mot homo-ekteskap. Men han advarer dem mot å bruke ord som kan fører til at "noen kan føle seg krenket."

Knut Arild Hareide under landsmøtet til Kristelig Folkeparti i Kristiansand.

Enkelte talere på landsmøtet har brukt svært sterke ord i sin omtale av den nye ekteskapsloven.

-Jeg opplever ekteskapsloven som hån, trakassering og latterliggjøring av en av Guds viktigste skaperordninger, uttalte Per Lebesby fra Østfold i går. Fylkesleder Kristian Helland i Hordaland mente "det norske folk har vært utsatt for et ran." -Politikere uten respekt for en tusenårig kristen kulturarv har solgt unna noe av det mest dyrebare arvegods som Norge som nasjon har, mente han.

— Dypt skuffet

Flere mer liberale KrF-ere har reagert sterkt på enkeltes ordbruk. En av dem er Knut Arild Hareide, som kommenterer språkbruken på bloggen sin. - Jeg er dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unaturlig, og at det er et hån mot skaperverket. Det er ikke vårt syn, skriver Hareide, leder av KrFs programkomite og stortingskandidat i Akershus. Han understreker imidlertid at han støtter vedtaket fra landsmøtet der man ber om omkamp om den nye ekteskapsloven.

Partileder Dagfinn Høybråten ble i dag spurt om han er enig med Hareide. Han uttalte da at han er enig i at man skal være bevisst hvordan man ordlegger seg. På spørsmål om han selv mener at noen har gått for langt, avviste han imidlertid å svare.

Bekjennelsesplikt

På en presselunsj under landsmøtet i dag ga Høybråten uttrykk for at den paragrafen KrF har i sine lover, som medfører at de som påtar seg tillitsverv i partiet må bekjenne seg som kristne, ikke ville blitt utformet slik dersom partiet var blitt dannet nå.

-Vi ønsker å være et alternativ for alle verdibevisste, sa han og mente KrF tåler en debatt om denne paragrafen. Det er flere i partiet som ønsker den fjernet, bl.a. nestleder Inger Lise Hansen.

Dyrt program

Landsmøtet har fattet mange kostbare vedtak så langt. Selv innrømmet Høybråten i dag at det opprinnelige programforslaget om økt bistand "ville ha vært kraftfullt nok". Partiet vedtok i går – etter forslag fra KrFU – at bistanden skal opp på 1, 4 prosent av bruttonasjonalinntekt i løpet av 2013 . Det betyr ca 10 milliarder kroner mer enn dagens nivå – og rundt 2,6 milliarder mer enn programkomiteen hadde foreslått.

Sentrum

Høybråten har på dette landsmøtet kommet med sterke utfall mot både SV og Ap – men ikke mot Sp. På spørsmål om hvorvidt dette var tilfeldig, svarte han at hans forhold til Sp er preget av "ulykkelig kjærlighet".

-Min drøm er jo at sentrum skal finne sammen igjen. Politikken er fattigere uten et sterkt sentrum, sa han og minnet om at KrF, V og Sp står sammen om å satse på frivilligheten i samfunnet, på lokalsamfunnene og ellers representerer motkulturene.