To norske partier vil flytte ambassaden til Jerusalem, men ikke akkurat nå

FrP og KrF støtter i prinsippet Donald Trumps avgjørelse om ambassadeflytting fra Tel Aviv til Jerusalem. Men begge partier advarer mot å gjøre det nå.

Både KrF og Frp har programfestet flytting av den norske ambassaden i Israel, men både Frps Christian Tybring-Gjedde og KrFs Knut Arild Hareide misliker timingen for Trumps utspill.
  • Solveig Ruud

Ingen norske partier på Stortinget tar til orde for å følge forslaget fra Donald Trump, som onsdag kveld kunngjorde at USA nå vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og flytte den amerikanske ambassaden dit.

De to mest «israelvennlige» partiene, KrF og Frp støtter prinsippet, men advarer mot tidspunktet. De sterkeste reaksjonene kommer fra Ap og SV.

Ap: Uansvarlig av Trump

– Farlig og uakseptabelt. USA opptrer som elefant i en glassbutikk, uttaler SV-leder Audun Lysbakken på Twitter.

Jonas Gahr Støre brukt ord som «uansvarlig av Donald Trump».

–To folk har legitime krav, skriver Ap-lederen i en twittermelding, og sikter til jøder og palestinere.

KrF og Frp vil flytte den norske

Kristelig Folkeparti vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem «så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen.»

Det vedtok partiets landsmøte i vår.

Frp går enda et hakk lenger – og slår fast det samme uten forbehold. Sistnevnte har programfestet at «FrP mener at den norske ambassaden i Israel skal ligge i landets hovedstad Jerusalem.»

Frps utenrikspolitiske talsmenn mener det er for tidlig å flytte

Tybring-Gjedde: Konfliktskapende å gjøre det nå

Til tross for Frps klare standpunkt, karakteriserer Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde det som «prematurt og konfliktskapende» å flytte ambassaden til Jerusalem nå.

I går, altså før Trump kunngjorde det varslede standpunktet sitt, uttalte han til avisen Dagen at han har forståelse for Israels syn, men at dette ikke skaper grunnlag for tostatsløsning.

– Jeg er også redd for det sinnet dette kan skape, uttalte han til Dagen.

Frp-politikeren mente at en verden i spenning ikke er «moden for enda en stor uenighet» på toppen av «spenningene med Nord-Korea og migrasjonskrisen.»

Det lyktes ikke Aftenposten å få kontakt med Tybring-Gjedde nå i kveld.

Hareide: dårlig timing

Også KrF-leder Knut Arild Hareide gir tydelig uttrykk for at han misliker tidspunktet for Trumps utspill.

– Å gjøre et vedtak om Jerusalems status utenfor rammene av en helhetlig fredsløsning, kan føre til uro og spenning i hele regionen og i verste fall virke ødeleggende for arbeidet med å få fredsprosessen på skinner igjen, sier han i en uttalelse.

Hareide mener Trumps Jerusalem-tale etterlater flere ubesvarte spørsmål enn den avklarer.

– Det finnes ingen fredsløsning uten en avklaring rundt Jerusalem, men partene når heller ikke en varig fredsavtale uten at dette inngår i en helhetlig avtale, sier KrF-lederen.

Han påpeker at en fredsavtale må avklare alle grensetvister, hvordan man skal definere flyktningers returrett, religionenes adgang til sine hellige steder og sikkerhetsgarantier.

Talen kan gi et tilbakeslag

– Derfor kan talen på kort sikt gi tilbakeslag ved at den svekker inntrykket av at USA opptrer som en upartisk megler og kompliserer forholdet til palestinerne og arabiske nabostater, sier han.

Hareide minner om at den diplomatiske statusen til Jerusalem er ett av verdens mest omstridte spørsmål og at både Israel og palestinerne har gjort krav på byen som sin hovedstad.

– Endringer i byens status er så politisk kontroversielt at det kan få store konsekvenser ikke bare i Jerusalem-området, men også sikkerhetspolitisk i Midtøsten, sier han.

Hans Fredrik Grøvan, KrF, leder Israels Venner på Stortinget.

KrFs Grøvan: Problematisk hvis hindrer fredsprosess

Hareides partikollega Hans Fredrik Grøvan leder Israels Venner på Stortinget.

Også han er noe tilbakeholden overfor Trumps utspill, og viser til noen av de samme bekymringene som Hareide.

Han gir uttrykk for at det i utgangspunktet er naturlig at man anerkjenner et lands beslutning når det gjelder hvor hovedstaden skal ligge.

– Men spørsmålet er omstridt, og saken er brennbar, sier han ril NTB.

Grøvan legger imidlertid til at hvis «USA nå gjør dette, og andre land eventuelt henger seg på, så bør dette også få konsekvenser for Norges vurdering av spørsmålet.»

Ikke nærmere fred uten flytting

Trump selv rettet kritikk mot sine egne forgjengere for å argumentere i de baner Frp og KrF nå gjør. Han mener det er på høy tid å fatte den beslutningen han nå har tatt.

– Tidligere presidenter trodde at det å utsette flyttingen til Jerusalem ville fremme freden mellom Israel og palestinerne. Men etter to tiår er vi ikke noe nærmere en fred, sa han i talen sin.