Politikk

Venstre-politiker vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

Med unntak av noen uker forbeholdt mor rundt fødselen, bør foreldrepermisjonen deles i to – ikke i tre, mener Guri Melby, medlem av programkomiteen og gruppeleder i Oslo Venstre.

- Kvinner og menn stiller ikke bak den samme startstreken i arbeidslivet så lenge det er mer risikabelt å ansette en ung kvinne enn en ung mann, sier Venstres Guri Melby.
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

— Vi må flytte utgangspunktet for debatten om fordeling av foreldrepermisjonen – både i hjemmet og med arbeidsgiver, sier Melby, som lanserer det hun selv karakteriserer som et radikalt grep: En todeling av dagens foreldrepermisjon.

OPT_Venstres_landsmote_doc6p6cf3krs3c12wbigzy-gglbeV5XKG.jpg

Hun mener kvinnene i dag sitter med makten over de fleste permisjonsukene, og at fedre som ønsker mer enn fedrekvoten på ti uker, «må få» noen uker av mor. Tilsvarende mener hun at menn må slåss for permisjon utover fedrekvoten på jobben.

— En todeling vil løse problemet, mener Melby, som har startet med seg selv og tar 23 uker etter fødselen, like lang permisjon som samboeren.

— Jeg merker at noen synes det er rart. Man kan lett føle seg litt som en mindreverdig mor, sier hun.

Guri Melbyhar valgt å ha 23 ukers permisjon med full lønn etter fødselen - like lang permisjon som samboeren.

I dette intervjuet varsler Venstre-lederen at hun nå vender seg mot Ap i innvandringspolitikken og at hun kan komme til å trekke løftet om å bidra til at borgerlig flertall gir borgerlig regjering:

Les også

Nå ser Venstre-lederen mot Ap i innvandringspolitikken

Dagens regelverk sikrer mor bedre enn far

Dagens permisjon med full lønn er på 49 uker. Tre uker før fødselen er forbeholdt mor. I tillegg har mor og far hver sin kvote på ti uker. Resten, 26 uker kan deles fritt mellom foreldrene.

— I praksis oppfattes kvoten til felles fordeling som mors. Med en todeling må mor foreta et aktivt valg for å ta noe fra far, påpeker hun og sier hun ser for seg noe mer fleksibilitet når det gjelder å få den andre forelderens kvote enn i dag. I dag mister familien den delen av permisjonen som f.eks. far ikke tar.

Må stille bak samme startstrek i arbeidslivet

Forrige regjering gikk inn for en variant av tredeling; like lang kvote forbeholdt hver av foreldrene og en omtrent like stor fellesdel. Venstre har ønsket en tredeling og det gjentas i forslag til ny oppvekstpolitikk som skal drøftes på landsmøtet.

Men Melby, som ledet Venstres programarbeid forut for forrige valg – vet hun har flere med seg når hun nå vil gå enda mer radikalt til verks.

— Vi får ikke full likestilling i arbeidslivet hvis ikke det blir like risikabelt å ansette enn ung mann som en ung kvinne i en jobb. Først da stiller vi bak den samme startstreken, sier hun og understreker at her har politikerne virkelig påvirkningsmulighet.

— Vi ser jo tydelig at folks adferd følger politikernes vedtak, sier hun og sikter til at fedre tar ut kortere permisjon etter Høyre og Frp fikk gjennom en redusert kvote.

Les også:

Les også

Barnefamiliene får 90 milliarder i året. Brukes de riktig?

Mener økt likestilling kan være et konkurransemessig fortrinn

Melby poengterer at de fleste velferdsordningene i dag er individuelle goder, og kaller det pussig at deler av foreldrepermisjonen har en fellesdel.

— Det føles mer moderne med f.eks. 20 uker til hver, sier hun og antyder at tre uken før fødsel – og kanskje de første seks etter – kan forbeholdes mor av helsemessige årsaker. En slik modell vil doble dagens fedrekvote.

— I min generasjon er det mange fedre som har lyst til å ta større ansvar hjemme, sier hun.

Konfrontert med spørsmålet om det er noen biologiske forskjeller som tilsier at mor bør være mer hjemme i starten enn far, svarer hun at en todeling omtrent betyr et halvt års permisjon for mor – og at få fullammer lengre enn det. Flere timer med ammefri kan løse resten av problemet.

Venstrepolitikeren legger til at hun dessuten tror enda mer likestilt foreldrepermisjon kan være et konkurransefortrinn som gjør at Norge kan tiltrekke seg arbeidskraft fra utlandet.

Hva har skjedd med likestillingen etter at Høyre og Frp inntok regjeringskontorene?

Les også

Er Norge blitt mindre likestilt med Høyre og Frp i regjering?

SFO-reform – men ikke heldagsskole

Barn, unge og oppvekst blir hovedtemaet på Venstres landsmøte. Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede «ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.»

Oppvekstutvalget, som ledes av Abid Raja, har imidlertid ikke tatt til orde for heldagsskole, noe Venstreleder Trine Skei Grande selv lanserte som mulig ny Venstre-politikk i sin forrige landsmøtetale.

Les også:

Les også

Skei Grande snur: Ønsker heldagsskole

— Man kan vel si at den ballongen er blitt skutt ned, sier Melby, som likevel spår det blir litt debatt også om det temaet på landsmøtet.

Les også

 1. Høyres Mudassar Kapur: Jeg vil ikke være den som river hijaben av

 2. Naz Bhatti lei av at kontantstøtte-motstanderne misbruker innvandrerkvinner i sin argumentasjon

 3. Fedre kutter pappaperm etter at Regjeringen kuttet fedrekvoten

 4. Opposisjonen krever at Horne går lenger i likestillingsmeldingen

Les mer om

 1. Politikk
 2. Foreldrepermisjon
 3. Oppvekst