På få dager har KrF blitt litt mindre blått enn før

Gjennom helgen har KrF valgt inn overraskende mange delegater som helst ikke vil regjere med Erna Solberg. Utfallet, når fem årsmøter og seks dager gjenstår, er fortsatt uvisst.

Knut Arild Hareide reiser i disse dager rundt for å overbevise partiet om å danne regjering med Ap og Sp. Det endelige utfallet er fortsatt uvisst, men Hareide ser ut til å ha snudd mange medlemmer.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som foreslår å gå inn i Solberg-regjeringen, har gjennom helgen tapt terreng til begge de to andre i KrF-ledelsen:

Leder Knut Arild Hareide, som foreslår å danne regjering med Ap og Sp støttet av SV, og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som foreslår å fortsette i opposisjon.

Hareide-dag søndag

Etter «superlørdagen» er det fem fylker som skal avholde ekstraordinære fylkesårsmøter før det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen fredag 2. november.

Søndag klokken 10 samlet Nordland KrF i Bodø for å velge seks delegater. Valganalytiker Svein Thore Marthinsen spår to blå og fire røde delegater herfra.

– Hareide vil trenge 5–1 for å holde liv i en viss realisme om rødt flertall, skriver Marthinsen på Twitter.

Mandag 29. oktober rettes blikkene mot Akershus (ni delegater), Oslo (syv) og Vestfold (syv).

I alle de tre østlandsfylkene er det ventet å bli svært jevn kamp om delegatene, omtrent med deling på midten, samlet sett.

Tirsdag 30. oktober skal KrF-ere i Østfold velge sine åtte delegater. Her spår Marthinsen 5–3-seier for de blå.

Bondevik-SMS kan ha påvirket

Fredagens fordeling av Agders 18 delegater endte også opp både gulere og rødere enn ventet. Ropstad, som var på hjemmebane, vant riktignok halvparten av delegatene, men likevel færre enn ventet. Det gule alternativet (Grøvans forslag) fosset frem og vant flere delegater enn det røde (Hareides forslag). Men også Hareide fikk mer støtte enn han selv spådde på forhånd.

Knut Arild Hareide var med på Agder KrFs ekstraordinære årsmøte fredag kveld. Kjell Ingolf Ropstad var også delegat.

Lørdag var Hareide på hjemmebane i Hordaland, hvor han kunne notere seg fem delegater som vil støtte hans forslag. Og også i valgene som samtidig foregikk i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms fikk Hareide mer støtte enn han har fått tidligere.

Kjell Magne Bondevik har tidligere gitt sin støtte til Hareide, men lørdagen var han ikke til stede i Møre og Romsdal. Likevel fikk fylkeslaget en hilsen fra den tidligere KrF-høvdingen, da en lang SMS ble lest opp. Meldingen ble avsluttet slik:

«En regjering med utgangspunkt i kristenfolket, bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen kan bli spennende og fruktbart. Lykke til! Hilsen Kjell Magne».

Uansett mye usikkerhet på fredag

Alt kan skje den 2. november. Selv ikke hvordan de skal stemme, er endelig avgjort.

Det er totalt 190 delegater som sendes til det ekstraordinære landsmøtet. Dermed trengs det 96 for å få flertall.

Planen er at landsstyret først skal stemme over om de skal søke regjeringssamarbeid, uavhengig om de går til høyre eller venstre, eller fortsatt være i opposisjon.

Dersom de ender med å ønske å gå i regjering, skal delegatene votere om hvilken regjering de ønsker å samarbeide med.

Denne måten å dele inn voteringene på, gjør situasjonen komplisert. Flere har tatt til orde for at de delegatene som på forhånd ligger an til å ende på taperlaget, kan synes at Grøvans forslag om å fortsette som før, er å foretrekke.

Hvis eksempelvis den røde fløyen tror de kommer til å tape, kan de velge å stemme for Grøvans forslag i den første voteringen. Flere mener at det tross alt er bedre å være i opposisjon og en støtte til dagens regjering, enn å være i regjering sammen med Frp.