KrF kan være i regjering med Frp før jul

Kristelig Folkeparti kan vente seg å få tre statsrådsposter i Solberg-regjeringen. Dette vil skje videre.

Nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad vant kampen om KrFs linje og det er klart at Knut Arild Hareide trer tilbake.

Straks etter nederlaget fredag kveld, var Knut Arild Hareide i kontakt med statsminister Erna Solberg og ga uttrykk for at KrF ønsker å starte sonderinger om å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

– Det var hun veldig velvillig til, sa Hareide.

Her er de neste stegene mot regjering:

  • Først blir det budsjettforhandlinger, trolig neste uke.
  • En budsjettinnstilling blir klart i månedskiftet november/desember.
  • Det gir borgerlig side tid til å forhandle frem regjeringsplattform. En flertallsregjering kan være klar før jul.

Ropstad leder forhandlingene

Sentralstyret og stortingsgruppen besluttet fredag kveld at nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede sonderingene med Regjeringen. Olaug Bollestad og Erik Lunde vil også delta i delegasjonen.

– Hvis vi går videre til regjeringsforhandlinger, har vi gitt tydelig uttrykk for at vi vil ha en helt ny regjeringsplattform. Da vil Regjeringen gå fra en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Det vil gi en helt ny dynamikk, sa Hareide.

Han sier partiet ønsker å komme raskt i gang med sonderingene.

– Viktig å sikre gode seiere

Ropstad sier det vil være et offensivt KrF som går inn i forhandlingene, og mener partiet har gode forhandlingskort. Han peker på at KrFs eventuelle inntreden vil føre til at landet får en flertallsregjering. At partiet er høyst delt i spørsmålet, gjør at partiet må ha tydelige signaler om klare gjennomslag for å gå videre med forhandlinger.

– Det blir viktig å sikre gode seiere i en eventuell regjeringserklæring. Vi vil ikke gå i inn i regjeringen for enhver pris, sier Ropstad. Han understreker at landsmøtets mandat var å forhandle med Solberg-regjeringen først.

Les også

En avklaring som løser få problemer | Frank Rossavik

Først budsjettforhandlinger

Ropstad sier det er naturlig at de fire partiene starter budsjettforhandlinger allerede til uken. Han vil i utgangspunktet lede budsjettforhandlingene, men sier det kan bli nødvendig å trekke flere inn dersom det blir regjerings-sonderinger parallelt.

Budsjettinnstillingen skal avgis i månedsskiftet november/desember. Dermed er det tid for å utvide regjeringen før jul, dersom det er ønskelig.

Hareide har gjort det klart at han hverken er en naturlig deltager i forhandlingene med Solberg-regjeringen eller som statsråd for KrF. Men partiet kommer også til å oppnevne en referansegruppe som forhandlingsdelegasjonen skal rapportere tilbake til. Bollestad sider det er naturlig at Hareide vil inngå i denne gruppen.

Han varslet at han vil tre tilbake som leder når KrF har en regjeringsplattform i havn. Men han gjorde det klart at sentralstyret og stortingsgruppen nå står samlet bak landsmøtets vedtak.

– Nå skal det forhandles om regjeringsplattform, og vi skal gjøre alt for å få til det, sa Hareide.

Tar to uker å lage regjering

Da Venstre for ett år siden bestemte seg for å gå inn i Solberg-regjeringen skjedde utvidelsen i januar.

En erfaren ringrev når det gjelder regjeringsforhandlinger, Kjell Magne Bondevik, sier at selve forhandlingene pleier å ta omkring to uker fra det starter.

– Dersom det tar omkring to uker, regner jeg med at utvidelsen av regjeringen skjer før jul, sier han.

På turné for forsoning

Mandag, tirsdag og onsdag skal ledelsen i KrF på besøk til fylkeslagene i Agder, Rogaland og Hordaland for å drive forsoning. Flere av de kildene Aftenposten har snakket med mener at starten på regjeringsforhandlingene også avhenger av hvordan forsoningsarbeidet i KrF går.

Tidligere nestleder og statsråd Einar Steensnæs sier at med et parti som er splittet på midten bør ikke partiledelsen gå direkte i forhandlinger.

Steensnæs er en av æresmedlemmene, og han støttet Hareides linje som tapte med 90 mot 98 stemmer i den endelige avstemningen.

– Det er viktig at vi får alle med når det er tatt en avgjørelse. Da trengs det tid for å bygge partiet sammen igjen. For min del mener jeg at en ikke skal styrte inn i regjeringsforhandlinger før en har fått gjort arbeidet med forsoning og bygge broer, sier Steensnæs til Aftenposten.

– Partipleie og bygge broer mellom de to fløyene er viktig, understreker han.

Statsrådsposter og politikk

Et av de temaene som har kommet høyt opp på dagsordenen i den interne debatten i KrF er endringer i abortloven. Ropstad sier at han ikke skal forskuttere forhandlingene, men mener det er store muligheter for å få gjennomslag for tiltak mot sorteringssamfunnet.

Det betyr at KrF håper på innstramminger av abortloven når det gjelder tvillingabort og paragraf 2C i abortloven, den såkalte Down-syndrom paragrafen. Ropstad sier KrF ikke stiller noen ultimatum i forkant av forhandlingene.

– Men helheten blir viktig, og vi forventer også tydelige endringer på saker som klima, fattigdomsbekjempelse og kampen mot slaveri, sier han.

Et annet tema som er viktig i slike forhandlinger er fordelingen av taburetter. Det er antatt at KrF får bistandsministeren. Partiet har barnefamiliene som hjertesak, det kan bety at det ønsker seg Barne- og likestillingsdepartementet. I tillegg med røttene på Vestlandet kan Olje- og energidepartementet eller landbruksdepartementet være aktuelle taburetter.