For 10 måneder siden ville Venstre stanse nye oljelisenser. Nå går de mot sitt eget program.

I april i fjor gikk Venstre inn for å stanse utdelingen av nye oljetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde. Nå går partiet mot MDGs forslag om å stoppe den.

Venstre står med Regjeringen, og går dermed mot sitt eget partiprogram når spørsmålet om nye oljetildelinger skal avgjøres på Stortinget.

– For første gang lar Venstre hensynet til klimaet bestemme oljepolitikken, sa en jublende Guri Melby etter at Venstres landsmøte – mot partiledelsens vilje – gikk inn for å stanse 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Ti måneder senere er partiet på Stortinget med å stemme ned MDGs forslag om nettopp dette – kopiert ut fra Venstres eget partiprogram.

«Venstre vil ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden,» heter det i programmet til Venstre.

«Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte tildelingen av nye letetillatelser gjennom 24. konsesjonsrunde,» lyder forslaget fra MDG-leder Une Aina Bastholm.

– Tar kampen på et annet vis

Etter det Aftenposten kjenner til, står Venstre sammen med Høyre og Frp når innstillingen i saken avgis i energi- og miljøkomiteen på Stortinget torsdag.

– Vi kunne valgt å stå sammen med SV og MDG her, men det ville fortsatt vært et lite mindretall. Vi velger å ta kampen for lavutslippssamfunnet på et annet vis enn å dulte mot flertallet i denne saken, sier Ketil Kjenseth (V), som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han viser til at det var et knapt flertall på landsmøtet som gikk inn for å stoppe konsesjonsrunden, og at temaet har vært forhandlet om i Jeløy-erklæringen. Han understreker også at det var den rødgrønne regjeringen som la til rette for 24. konsesjonsrunde.

– Dette har ligget i pipeline lenge, uavhengig av regjeringskonstellasjon, sier han.

– Hvor vondt gjør det for Venstre å gå mot eget partiprogram i denne saken?

– Det kommer nok an på hvem og hvor i Venstre du spør. På Vestlandet gjør det nok ikke vondt i det hele tatt, men for Unge Venstre er det nok vondt. De feiret dette som en seier på landsmøtet, sier han.

Kjenseth understreker at Venstre i regjeringsforhandlingene fikk gjennomslag for å verne en rekke spesielt sårbare områder mot oljevirksomhet, og at dette også legger rammer for hvor mye mer olje man skal utvinne.

Skal «legge vekt på» miljøråd

På Stortinget er det bare Venstre, MDG og SV som ønsker å stanse den siste tildelingsrunden av oljelisenser på sokkelen. 24. konsesjonsrunde legger til rette for oljeaktivitet i store områder i Barentshavet.

Venstre-leder Trine Skei Grande var imot landsmøtevedtaket, som hun mente ville vanskeliggjøre borgerlig samarbeid etter valget. Partiet fikk heller ikke gjennomslag for noen stans i nye oljetildelinger under regjeringsforhandlingene på Jeløy.

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil «videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer,» men at den ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden vil «legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder».

– Kunne felt regjeringen

– Dette viser at Venstre først og fremst er et liberalt parti som er villig til å ofre miljøsaken når valget står mellom regjeringsmakt eller å stå for egne verdier, sier MDGs Per Espen Stoknes, som er vara for Une Bastholm mens hun har permisjon fra Stortinget.

Han sier Venstre nå gjør det samme SV gjorde da partiet var i regjering, da partiet valgte å prioritere andre saker over miljø.

– Med dette blir det helt tydelig at det bare er ett parti som setter miljø først og ikke lar kompromisser ødelegge. Venstre kunne valgt seg olje- og energiministeren i stedet for kultur da de gikk i regjering. De kunne også valgt å felle Regjeringen, som har en oljepolitikk som er i strid med det de står for og har lovet velgerne, sier han.

Ikke første gang Venstre går mot egen politikk

Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, sier det er «utrolig synd for miljøet» at Venstre stemmer mot partiets eget program i denne saken.

– Det vil gi økte utslipp. Vi forventer at Klima- og miljøministeren i det minste stanser oljeboring rundt Bjørnøya, iskanten og andre sårbare og verdifulle områder slik Regjeringens miljøfaglige eksperter har gitt råd om og som regjeringserklæringen lover å lytte til, sier han.

Dette er ikke første gang Venstre har måttet stemme ned egen politikk på Stortinget etter at partiet startet regjeringsforhandlinger med H og Frp:

Kort tid etter at partiets landsstyre ga klarsignal til å gå i regjeringsforhandlinger, trakk Abid Raja Venstres forslag om å avvikle avtalen om soningsoverføring til Nederland, til tross for at det hadde flertall sammen med Ap og Sp.