LOs nest største forbund kan vippe over og si nei til EØS-avtalen

Fire stemmer avgjorde at Fellesforbundet sa fortsatt ja til EØS-avtalen på landsmøte i 2015. Om vel ett år er det omkamp, nå ligger det an til å bli nei.

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.
  • Alf Ole Ask

– Vi skal ha landsmøte i oktober neste år, og det var fire stemmers overvekt i 2015. Vi er i gang med å innlemme Transportarbeiderforbundet i Fellesforbundet. De er tydelige i EØS-spørsmålet. Hva dette kan bety for LO og Aps holdning har vakt bekymring i hele NHO-familien, sier lederen av Fellesforbundet, Jørn Eggum, til Aftenposten.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20000 medlemmer. Blir det sammenslåing, kan det bikke LOs nest største forbund, Fellesforbundet fra ja til nei til EØS.

EØS splitter fagbevegelsen

EØS-avtalen, som trådte i kraft i 1994, er Norges tilknytning til EU. Men den er i økende grad omstridt i LO og også i Arbeiderpartiet. I 1994 sa LO-kongressen med 156 mot 152 stemmer nei til norsk EU-medlemskap, noe som hadde enorm betydning for ja-siden som mistet en viktig alliert. Nå ligger det an til en ny kamp, denne gangen om EØS.

Transportarbeiderforbundet kan få opptil 60 delegater på Fellesforbundets landsmøte. Under LO-kongressen i fjor hadde 12 av 15 delegater fra Transportarbeiderforbundet nei til EØS-avtalen som sin viktigste sak.

Splittet forbund

I Fellesforbundet finnes noen av de sterkeste forsvarerne av EØS-avtalen, nemlig ansatte i konkurranseutsatt industri. Det som har satt sinnene i kok i brede deler av medlemsmassen i Fellesforbundet, særlig innenfor bygg og anlegg, er arbeidslivspolitikken.

– Opptil 40 prosent av dem som jobber på enkelte byggeplasser er innleid, og firmaer bryter tariffavtaler. Så lenge vi har en regjering og et NHO som ikke vil drive en aktiv politikk for å demme opp for negative konsekvenser av EØS-avtalen, øker problemene. Derfor var det viktig at Ap og KrF sikret flertall på Stortinget for å gi fagbevegelsen vetorett ved innleie. Dette og resultatet av tarifforhandlingene, der arbeidsgiverne må betale for reise, kost og losji, gjør at presset mot EØS-avtalen i deler av fagbevegelsen er svekket. Vi har vist at det er et handlingsrom, sier forbundsleder Eggum, som understreker at EØS-avtalen fortsatt er en varm potet i fagbevegelsen.

Selv er Eggum tilhenger av EØS og mener at avtalen har tjent Norge godt.

Sitter i Aps øverste organ

Eggum er selv medlem av Aps sentralstyre.

– Dersom Fellesforbundet faller ned på et nei til EØS, kan Ap da trosse dere?

– Vi er to selvstendige organisasjonene og gjør egne vedtak, selv om verdigrunnlaget er det samme. Striden i vinter rundt norsk deltagelse i EUs energibyrå Acer, viste at LO og Fellesforbundet gjør sine vedtak og Ap sine. Vi i fagbevegelsen var dønn uenig med Ap i den saken. På Stortinget er det stor overvekt av EØS-tilhengere, sier Eggum.

Brexit viktig

Før han dro på ferie tidlig i juli var Eggum i Storbritannia og på møte med Labour-leder Jeremy Corbyn. Han deler mange av hans analyser. Eggum mener at resultatet av brexitforhandlingene kan spille inn på EØS-debatten i Norge.

– Dersom de får en for god handelsavtale, vil det styrke neisiden i Norge som mener vi kan forhandle om en handelsavtale. De glemmer at Storbritannia i dag er EUs nest største økonomi, mens vi er vel fem millioner mennesker. Jeg har ingen tro på at Norge kan få en handelsavtale som er like god for norske arbeidsplasser som EØS-avtalen, sier han.