Presset Erna Solberg tok selvkritikk under terrorhøring: – Jeg kan ha vært upresis

Statsminister Erna Solberg tar selvkritikk for at hun ikke informerte Stortinget «tydeligere og tidlig nok». KrF opprettholder muligheten for mistillit, men Sp kan bli jokeren.

Statsministeren tok selvkritikk i høringen.

– I dag vet vi at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn først forutsatt. Dette opplyste vi også om i forrige høring. Med den kunnskapen vi nå har, vet vi at det var urealistisk å nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015, åpnet Erna Solberg under terrorhøringen på Stortinget.

Alvoret i rapporten er ikke svekket

KrFs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen sa rett etter statsministerens forklaring at han er glad for at hun tar selvkritikk, men han avblåste ikke mulig mistillit i saken fra KrFs side.

– Alvoret i rapporten er ikke svekket. Det gjør at det fortsatt er en alvorlig sak, sa Hans Fredrik Grøvan og antydet at det også kunne bli en lukket høring om saken.

Han ga uttrykk for at det fortsatt var grunnlag for hans tidligere utsagn om at Regjeringen hadde gitt en sminket versjon av sikkerheten. Han tok statsministerens selvkritikk til inntekt for et slikt syn.

Også Aps Dag Terje Andersen sier høringen gir grunnlag for den sterke kritikken som er fremkommet fra Riksrevisjonen. Han sier det er veldig sannsynlig at komiteen vil stille flere spørsmål og holde en ny høring.

På spørsmål om Ap mener sannsynligheten for mistillit mot Regjeringen er styrket eller svekket, svarer han:

– Si det, gitt.

Sp har holdt en litt lav profil i denne saken, men kan potensielt bli tungen på vektskålen dersom flere partier konkluderer med mistillit. Sps mann i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Nils T. Bjørke, stiller seg foreløpig avventende.

På spørsmål om Regjeringen har styrket eller svekket situasjonen sin etter høringen, svarer han at «det er et godt spørsmål».

Solberg: Mer komplisert enn antatt

SVs Torgeir Knag Fylkesnes har vært mest aggressiv i saken, og legger vekt på at statsministeren erkjenner å ha feilinformert Stortinget.

– Spørsmålet er om det godt nok. Når du feilinformerer, da går det ikke, sier Fylkesnes. SV har ikke endelig bestemt seg, men heller i retning av å fremme mistillitsforslag.

Solberg forsøkte i intervju etter intervju å dempe virkningen av feilinformasjonen sist.

– Inntrykket av at vi var i havn med politiet er rettet opp, sier Solberg.

Hun sa forøvrig at arbeidet med terrorsikring av bygg og anlegg i Forsvaret og politiet viste seg å være mer komplisert enn tidligere antatt.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Jeg ser at dette er noe min regjering burde kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Det tar jeg selvkritikk på, sier hun.

Før Solberg møtte kontroll- og konstitusjonskomiteen, hadde uttalelser hun kom med i den forrige høringen om saken skapt høyest temperatur.

Solberg sa i mars 2017 at Regjeringen ble informert av Politidirektoratet (POD) om at det var meldt «grønt» om sikringen av skjermingsverdige objekter i politiet.

«Grønt lys» er et internt uttrykk for at objektsikringen i politiet var ferdig gjennomført.

Politidirektøren hadde korrigert

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa mandag formiddag at POD både via telefon, mail og et brev høsten 2015 hadde informert Justisdepartementet om en feil de hadde gjort, som førte til denne misforståelsen.

– Viktig vending at statsministeren tar selvkritikk, kommenterer SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som fulgte opp med et spørsmål til Solberg:

– Er statsministeren enig i at det var feilinformasjon?

– Det ga et feilaktig inntrykk, svarer Solberg, som ikke ville bruke begrepet «feilinformasjon».

Solberg tok også selv opp temaet i sitt innlegg:

– I forrige høring uttrykte jeg at opplysningene om at det ble rapportert grønt var én av grunnene til at regjeringen ikke var klar over situasjonen den gangen. Det er på det rene at Politidirektoratet rapporterte feil i 2015 på spørsmålet om sikringsstyrker, sier hun, og fortsatte.

– På grunnsikringen ble det ikke rapportert feil fra POD.
I budsjettet for 2016 ble det rapportert til Stortinget om status for
grunnsikringen på en måte som ga feilaktig inntrykk. Dette er blitt rettet opp i senere proposisjoner og meldinger.

Innrømmer at hun var upresis

– Jeg ser at jeg kan ha vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapportert og hvordan, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring, sa Solberg i et forsøk på å dempe kritikken av at hun hadde feilinformert Stortinget i forrige høring.

Statsministeren gikk til motangrep på påstandene om at Regjeringen ikke tar beredskap alvorlig nok.

– Det er viktig for meg å korrigere misforståelsen om at regjeringen ikke har prioritert objektsikring i budsjettet. I vårt 2018-budsjett har vi bevilget 660 millioner kroner til bygging av nytt beredskapssenter for politiet.

Uenig i at saken ikke er prioritert

– I tillegg til dette er det flere andre prosjekter, og på toppen av dette kommer styrking av HV og NSM. Så påstanden om at regjeringen ikke har prioritert objektsikring i 2018-budsjettet er jeg uenig i, sier hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forklarte seg før statsministeren i dag. Hun deltar i høringen som tidligere forsvarsminister og innrømmet at Stortinget burde fått et bredere og mer helhetlig bilde av Regjeringens arbeid med terrorsikring. Det understreket også statsministeren.

Allerede tirsdag starter komiteen behandlingen av dagens høring. Men det vil neppe komme noen konklusjon om støtten bak SV og Rødts varslede mistillit før ut i oktober.