KS-lederen frykter hele regionreformen ryker hvis Finnmark får stå alene

– Jeg frykter at hele regionreformen ryker hvis Finnmark får stå alene, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

KS-leder Gunn Marit Helgesen er redd for at flere fylker vil velge å stå utenom regionreformen hvis Finnmark får fortsette som eget fyle.

Helgesen var til stede under en regiondebatt i Arendalsuka fredag.

Etter debatten var hun tydelig på hvis Finnmark skal bestå som eget fylke, slik finnmarkingene kjemper for, så vil det få store konsekvenser. Hun tror flere andre fylker også da vil ønske å fortsette alene.

– Finnmark (med 74000 innbyggere, red.anm.) er for lite til å fortsette alene med de nye store oppgavene som fylkene skal løse, sier Helgesen til Aftenposten.

KS: Hvis Finnmark vinner, kan fylkene forsvinne

– Da må i så fall generalistprinsippet om at alle fylker skal utføre de samme oppgavene forlates og Finnmark få en særstatus. Det er noe KS er imot, sier Helgesen.

Hun påpeker at det er Stortinget som avgjør dette.

– Men jeg håper Stortinget opptrer voksent og står løpet ut fordi dette er en viktig reform for demokratiet i Norge. Hvis de nye regionene og regionreformen skal bli vellykket, så må man ha større ansvar, større oppgaver, mer muskler.

– Vi mener at man ikke kan bryte med generalistprinsippet. KS er for det både på kommunenivå og fylkesnivå. Det har vi alltid ment. Det er et klokt prinsipp. Det vil være helt urimelig å fravike dette.

– Jeg frykter i så fall at hele regionreformen ryker. Dette er en reform for desentralisering av makt. Det synes jeg er kjempebra. Men hvis Finnmark vinner frem tror jeg mye vil skje. Da kan fylkene rett og slett forsvinne. Da vil nemlig trolig også andre fylker følge finnmarks eksempel og si at hvis Finnmark kan få fortsette alene, så vil også vi det. Da ryker hele reformen, sier Helgesen.

Mæland: Dette vil få konsekvenser for hele landet

Også kommunalminister Monica Mæland (H) frykter reformen kan ryke dersom sammenslåingen mellom Finnmark og Troms havarerer.

– Jeg tror det kan få konsekvenser for resten av landet. Da må nok Stortinget drøfte hva de vil gjøre, sier Mæland om hva som skjer dersom Finnmark lykkes i kampen mot å bli slått sammen med Troms, skriver NTB.

Mæland understreket at reformen er vedtatt av Stortinget to ganger.

– Det handler om prinsipper. Du kan være rivende uenig, men når Stortinget har fattet vedtak, må det følges opp, sier statsråden.

Torsdag understreket kommunalminister Monica Mæland overfor Aftenposten at mange i Finnmark vil bli rammet om fylket nekter å samarbeide. Det er 16 måneder til Troms og Finnmark opphører som egne fylker, 1. januar 2020.

– De ligger langt bak andre fylker som er godt i gang med sammenslåingen. Det vil ramme ansatte, elevene i videregående skoler som står foran et nytt opptak, det vil ramme næringslivet som forventer at man har et fylke som leverer tjenester, sier Mæland.