SV mener utslippskuttene til Regjeringen går for tregt. Det går raskere enn partiet krevde før valget.

– Vi kutter mer enn SV trodde var realistisk, sier Stefan Heggelund (H). Han mener kritikken fra SV er en avledningsmanøver.

– Utslippene går ned, men det går ikke fort nok og vi kommer ikke til å rekke 2020-målene i dette tempoet, sa Lysbakken til Dagbladet onsdag.

Sist uke kom tall fra SSB som viste at klimagassutslippene falt fra 2016 til 2017. Utslippene er nå på sitt laveste nivå siden 1995.

Men SV-leder Audun Lysbakken var ikke fornøyd. Han etterlyste et «taktskifte» i utslippskuttene fremover, og kom med flere konkrete forslag til hvordan Regjeringen kan nå målet om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2020.

Lysbakken etterlyste også et nytt klimaforlik på Stortinget for å sikre at målet nås.

Regjeringen kommer med planer om hvordan Norge skal nå målene om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2020, sier Høyres miljøpolitiske talsmann, Stefan Heggelund.

– Ligger foran SVs skjema

Høyres miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Stefan Heggelund, kaller Lysbakkens invitasjon for en «avledningsmanøver».

– SV vil ikke forholde seg til at utslippene går ned og at vi kutter mer enn de trodde var realistisk og gikk til valg på. Da er avledningsmanøveren at man vil ha et nytt klimaforlik med en ny papirbunke på Stortinget, sier Heggelund.

Han viser til at SV før valget i fjor satte som ett av sine hovedkrav til en ny regjering at de norske klimagassutslippene skulle kuttes med 3 millioner tonn CO₂ i løpet av stortingsperioden.

For å holde SVs skjema fra valgkampen, må Regjeringen altså kutte klimagassutslipp tilsvarende 750.000 tonn CO₂ i året. Fra 2016 til 2017 gikk utslippene ned med 881.000 tonn.

– Vi ligger altså foran SVs klimakrav, sier Heggelund.

SV: Er hugging av regnskog et klimatiltak?

Til tross for Heggelunds kritikk, mener SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, fortsatt at Regjeringen ikke har noen grunn til å skryte av utslippskuttene.

SVs miljøpolitiske talsmann, Lars Haltbrekken er sterkt kritisk til Regjeringes utslippskutt, som hovedsakelig kommer som resultat av økt bruk av palmeoljebasert biodrivstoff.

Han viser til at mesteparten av utslippskuttene kommer fra økt bruk av palmeoljebasert biodrivstoff, noe som fører til store regnskogødeleggelser og økte klimagassutslipp internasjonalt.

– Jeg er sjokkert over at Høyre er stolte av å ha bidratt til å ødelegge regnskogen og øke de globale utslippene, sier han, og spør retorisk:

– Er hugging av regnskog et klimatiltak?

Han viser også til at SV etter valget har laget en konkret plan for hvordan klimagassutslippene kan kuttes med i overkant av 5 millioner tonn i denne stortingsperioden. Det mener SV må til for at Stortingets mål om utslippskutt for 2020 skal nås.

– Regjeringen har ikke laget noen slik konkret plan for hvordan Norge skal nå målene om utslippskutt, sier Haltbrekken.

Målet er norsk, grønt drivstoff

Heggelund understreker at biodrivstoffet som importeres til Norge er underlagt EUs bærekraftskriterier, og at Regjeringen samtidig de siste årene har forsterket satsingen for å bevare regnskog.

Han mener kritikken mot importen av biodrivstoff er urimelig, og peker på at SV i den rødgrønne regjeringen innførte avgifter på biodrivstoff som satte den norske produksjonen av biodrivstoff «mange år tilbake».

– Vi skal bygge opp igjen norsk, miljøvennlig biodrivstoffproduksjon slik at vi slipper å importere det biodrivstoffet vi ser for mye av i dag, sier Heggelund.

Heggelund ønsker ikke nytt klimaforlik

Han mener det ikke er nødvendig med et nytt klimaforlik mellom partiene på Stortinget.

– Borgerlig side har besluttet å koble norsk klimapolitikk mot EUs klimapolitikk – det gjør norsk klimapolitikk mer offensiv enn noen gang. Vi har sagt hele tiden at det vil komme tiltak, sektor for sektor, for hvordan vi skal nå målene om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Tallene fra SSB viser at vi er på rett vei, sier han.

Han innrømmer at Regjeringen har et «stykke igjen» for å nå målene om å kutte 30 prosent innen 2020.

– Men vi har vist langt større evne til å kutte og bidra til miljøvennlige investeringer i Norge enn det SV gjorde. Og SV planla tydeligvis i 2017 å bryte målene for 2020, sier han.